Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2020

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
38/2020 Opatření děkana č. 38/2020 Příloha č. 3 - Rigorózní práce17. 12. 2020
38/2020 Opatření děkana č. 38/2020 Příloha č. 2 - Diplomová práce17. 12. 2020
38/2020 Opatření děkana č. 38/2020 Příloha č. 1 - Bakalářská práce17. 12. 2020
38/2020 Opatření děkana č. 38/2020 o podrobnostech závěrečné práce17. 12. 2020
37/2020 Opatření děkana č. 37/2020 Výběrové řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna pro LS 2020/202119. 11. 2020
36/2020 Opatření děkana č. 36/2020 Veřejné zakázky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy30. 10. 2020
35/2020 Opatření děkana č. 35/2020 Jednací řád Komise pro etiku ve výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy27. 10. 2020
34/2020 Opatření děkana č. 34/2020 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 202023. 10. 2020
33/2020 Opatření děkana č. 33/2020 Harmonogram akademického roku 2020/21 na PedF UK pro prezenční i kombinovanou formu doktorského studia 1. 10. 2020
32/2020 Opatření děkana č. 32/2020 Tvorba, kontrola a hodnocení individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech/oborech 1. 10. 2020
31/2020 Opatření děkana č. 31/2020 ke stanovení výše poplatků a úhrady služeb v souvislosti s konáním státní rigorózní zkoušky 1. 10. 2020
30/2020 Opatření děkana č. 30/2020 Doplnění počtu přijatých uchazečů dle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy_příloha 2. 09. 2020
30/2020 Opatření děkana č. 30/2020 Doplnění počtu přijatých uchazečů dle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy 2. 09. 2020
29/2020 Opatření děkana č. 29/2020 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků - Příloha 431. 08. 2020
29/2020 Opatření děkana č. 29/2020 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků - Příloha 331. 08. 2020
29/2020 Opatření děkana č. 29/2020 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků - Příloha č. 231. 08. 2020
29/2020 Opatření děkana č. 29/2020 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků - Příloha č. 1 31. 08. 2020
29/2020 Opatření děkana č. 29/2020 Pravidla zřizování a jednání studentských oborových rad a neformálních studentských spolků31. 08. 2020
28/2020 Opatření děkana č. 28/2020 Doplňovací přijímací řízení Příloha č. 1 5. 08. 2020
28/2020 Opatření děkana č. 28/2020 Doplňovací přijímací řízení 5. 08. 2020
27/2020 Opatření děkana č. 27/2020 Organizační řád Pedagogické fakulty UK 1. 08. 2020
27/2020 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy_příloha č. 2 1. 08. 2020
27/2020 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy_příloha č. 1 1. 08. 2020
26/2020 Opatření děkana č. 26/2020 Pravidla pro organizaci provozu a studijních aktivit 8. 07. 2020
25/2020 Opatření děkana č. 25/2020 k zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu 29. 06. 2020
24/2020 Opatření děkana č. 24/2020 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2020/202115. 06. 2020
23/2020 Opatření děkana č. 23/2020 Harmonogram akademického roku 2020/202115. 06. 2020
22/2020 Opatření děkana č. 22/2020 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK11. 06. 2020
21/2020 Opatření děkana č. 21/2020 Harmonogram hodnocení výuky studenty za letní semestr 2019/2020 9. 06. 2020
20/2020 Opatření děkana č. 20/2020 Výplata doktorských stipendií 1. 10. 2020
19/2020 Opatření děkana č. 19/2020 Změna harmonogramu akademického roku 2019/2020_Příloha č. 128. 05. 2020
19/2020 Opatření děkana č. 19/2020 Změna harmonogramu akademického roku 2019/202028. 05. 2020
18/2020 Opatření děkana č. 18/2020 Pravidla pro organizaci studijních aktivit a provozu Příloha č. 1 1. 06. 2020
18/2020 Opatření děkana č. 18/2020 Pravidla pro organizaci studijních aktivit a provozu 1. 06. 2020
17/2020 Opatření děkana č. 17/2020 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení zkouškou pro akademický rok 2020/2021 ve vybraných oborech Příloha č. 220. 05. 2020
17/2020 Opatření děkana č. 17/2020 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení zkouškou pro akademický rok 2020/2021 ve vybraných oborech_Příloha č. 120. 05. 2020
17/2020 Opatření děkana č. 17/2020 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení zkouškou pro akademický rok 2020/2021 ve vybraných oborech20. 05. 2020
16/2020 Opatření děkana č. 16/2020 Pravidla pro organizaci studijních aktivit a provozu Příloha č. 111. 05. 2020
16/2020 Opatření děkana č. 16/2020 Pravidla pro organizaci studijních aktivit a provozu11. 05. 2020
15/2020 Opatření děkana č. 15/2020 Sociální stipendium a prof. Heluse 6. 05. 2020
14/2020 Opatření děkana č. 14/2020 Změna harmonogramu akademického roku 2019/2020_Příloha č. 130. 04. 2020
14/2020 Opatření děkana č. 14/2020 Změna harmonogramu akademického roku 2019/202030. 04. 2020
13/2020 Opatření děkana č. 13/2020 Změna harmonogramu akademického roku 2019/2020_Příloha č. 129. 04. 2020
13/2020 Opatření děkana č. 13/2020 Změna harmonogramu akademického roku 2019/202029. 04. 2020
12/2020 Opatření děkana č. 12/2020 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2020/2129. 04. 2020
11/2020 Opatření děkana č. 11/2020 Výplata doktorských stipendií29. 04. 2020
10/2020 Opatření děkana č. 10/2020 Pravidla pro organizaci studijních aktivit a provozu Příloha č. 127. 04. 2020
10/2020 Opatření děkana č. 10/2020 Pravidla pro organizaci studijních aktivit a provozu27. 04. 2020
9/2020 Opatření děkana č. 9/2020 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Příloha č. 2 Řídicí struktura22. 04. 2020
9/2020 Opatření děkana č. 9/2020 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Příloha č. 1 Organiční řád22. 04. 2020
9/2020 Opatření děkana č. 9/2020 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy22. 04. 2020
8/2020 Opatření děkana č. 8/2020 k přístupu do budov PedF UK v Praze a Brandýse nad Labem a k účelu tohoto přístupu Příloha č. 120. 04. 2020
8/2020 Opatření děkana č. 8/2020 k přístupu do budov PedF UK v Praze a Brandýse nad Labem a k účelu tohoto přístupu20. 04. 2020
7/2020 Opatření děkana č. 7/2020 Změna harmonogramu akademického roku 2019/2020_Příloha č. 127. 03. 2020
7/2020 Opatření děkana č. 7/2020 Změna harmonogramu akademického roku 2019/202027. 03. 2020
6/2020 Opatření děkana č. 6/2020 k plánování a čerpání dovolené zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 202014. 02. 2020
5/2020 Opatření děkana č. 5/2020 Pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 3. 02. 2020
4/2020 Opatření děkana č. 4/2020 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro nově akreditované studijní programy27. 01. 2020
3/2020 Opatření děkana č. 3/2020 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2020/2127. 01. 2020
2/2020 Opatření děkana č. 2/2020 pro výplaty mezd v roce 2020 (veřejnosti nepřístupné) 21. 01. 2020
01/2020 Opatření děkana č. 1/2020 Harmonogram hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2019/2020 8. 01. 2020

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
10/2020 Provozní pokyn tajemníka č. 1/2020_příloha č. 5 Postup při zpracování zadávací dokumentace VZMR 2. 11. 2020
10/2020 Provozní pokyn tajemníka č. 1/2020_příloha č. 4 Kontrolní seznam 2. 11. 2020
10/2020 Provozní pokyn tajemníka č. 1/2020_příloha č. 3 Strategie odpovědného veřejného zadávání Univerzity Karlovy 2. 11. 2020
10/2020 Provozní pokyn tajemníka č. 1/2020_příloha č. 2 Protokol o výběru nižšího počtu dodavatelů u VZMR 2. 11. 2020
10/2020 Provozní pokyn tajemníka č. 1/2020_příloha č. 1 Záměr veřejné zakázky 2. 11. 2020
10/2020 Provozní pokyn tajemníka č. 1/2020 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 2.000.000 Kč bez DPH pro dodávky a služby a do 6.000.000 Kč bez DPH pro stavební práce 2. 11. 2020

Státní zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
10/2020 Harmonogram SZ pro zimní semestr akademického roku 2020/202121. 10. 2020
07/2020 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 7.–18. 9. 202027. 07. 2020
06/2020 Harmonogram SZ pro letní semestr akademického roku 2019/2020 – podzimní termín 3. 06. 2020
04/2020 Harmonogram SZ pro letní semestr akademického roku 2019/202030. 04. 2020
01/2020 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 3.–7. 2. 2020 1. 01. 2020

Nedoručená rozhodnutí

ČísloNázevÚčinnost
12/2020 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – přezkum11. 12. 2020
12/2020 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky11. 12. 2020
12/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení11. 12. 2020
11/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 12. 11. 2020
11/2020 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 6. 11. 2020
10/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení16. 10. 2020
10/2020 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky16. 10. 2020
10/2020 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 8. 10. 2020
09/2020 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – přezkum24. 09. 2020
09/2020 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky24. 09. 2020
09/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 4. 09. 2020
08/2020 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky31. 08. 2020
08/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení21. 08. 2020
08/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení17. 08. 2020
08/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 10. 08. 2020
07/2020 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky31. 07. 2020
07/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 31. 07. 2020
07/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení24. 07. 2020
07/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 17. 07. 2020
06/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 26. 06. 2020
06/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 12. 06. 2020
05/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 15. 05. 2020
05/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 6. 05. 2020
04/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení22. 04. 2020
04/2020 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky15. 04. 2020
04/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 8. 04. 2020
03/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení25. 03. 2020
03/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení18. 03. 2020
03/2020 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky13. 03. 2020
03/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 13. 03. 2020
03/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 6. 03. 2020
02/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 28. 02. 2020
02/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 21. 02. 2020
01/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 24. 01. 2020
01/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 17. 01. 2020
01/2020 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky10. 01. 2020
01/2020 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení10. 01. 2020

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
12/2020 Výběrové řízení na místo fakultního koordinátora/koordinátorky zajišťování kvality vzdělávací činnosti 4. 12. 2020
10/2020 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře výtvarné výchovy27. 10. 2020
10/2020 Výsledek VŘ: asistent/asistentka na Katedře andragogiky a managemetnu vzdělávání27. 10. 2020
09/2020 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře tělesné výchovy23. 09. 2020
09/2020 VŘ odborný asistent/odborná asistentka na Katedře výtvarné výchovy16. 09. 2020
09/2020 VŘ asistent/asistentka na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání16. 09. 2020
09/2020 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře českého jazyka15. 09. 2020
08/2020 VŘ akademičtí pracovníci na Katedře tělesné výchovy 5. 08. 2020
07/2020 VŘ docent/docentka, odborný asistent/odborná asistentky na Katedře českého jazyka29. 07. 2020
07/2020 Výsledek VŘ: asistent/asistentka, Katedra andragogiky a managementu vzdělávání 1. 07. 2020
07/2020 Výsledek VŘ: profesor/profesorka, Katedra germanistiky 1. 07. 2020
06/2020 Výsledek VŘ: vedoucí kateder a ředitel ústavu17. 06. 2020
05/2020 VŘ asistent/asistentka Katedry andragogiky a managementu vzdělávání21. 05. 2020
05/2020 VŘ profesor/profesorka na Katedře germanistiky14. 05. 2020
05/2020 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře výtvarné výchovy13. 05. 2020
05/2020 VŘ vedoucí Katedry výtvarné výchovy 4. 05. 2020
04/2020 VŘ vedoucí kateder, ředitel/ka ústavu28. 04. 2020
02/2020 Odborný asistent/odborná asistentka katedry výtvarné výchovy - Assistant Professor of the Department of Art Education20. 02. 2020
01/2020 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře anglického jazyka a literatury22. 01. 2020
01/2020 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa profesora/profesorky na katedře informačních technologií a technické výchovy22. 01. 2020
01/2020 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře psychologie13. 01. 2020
01/2020 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky katedře speciální pedagogiky10. 01. 2020

Obecné informace

ČísloNázevÚčinnost
09/2020 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2. 09. 2020
06/2020 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 9. 06. 2020
01/2020 Vyhlášení voleb do Akademického senátu28. 01. 2020

Volby děkana

ČísloNázevÚčinnost
01/2020 Protokol o průběhu a výsledcích projednávání návrhu na jmenování děkana PedF UK28. 01. 2020
01/2020 Rozhodnutí o svolání shromáždění akademické obce15. 01. 2020

Poplatky za studium

ČísloNázevÚčinnost
03/2020 Výše poplatků za studium na PedF UK pro akademický rok 2020/202111. 03. 2020

Zápisy z jednání dalších poradních orgánů

ČísloNázevÚčinnost
12/2020 Zápis ze zasedání komise pro hodnocení výuky studenty 17. 12. 202017. 12. 2020
12/2020 Zápis ze zasedání komise pro hodnocení výuky studenty 3. 12. 2020 8. 12. 2020

Senát - materiály k projednání

ČísloNázevÚčinnost
07/2020 Statut Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 3. 07. 2020
05/2020 Návrh změn podmínek přijímacího řízení - obory v anglickém jazyce20. 05. 2020

Zápisy z jednání kolegia děkana

ČísloNázevÚčinnost
12/2020 Zápis z jednání kolegia 01.12.2020 1. 12. 2020
11/2020 Zápis z jednání kolegia 19.11.202019. 11. 2020
11/2020 Zápis z jednání kolegia 03.11.2020 3. 11. 2020
10/2020 Zápis z jednání kolegia 20.10.202020. 10. 2020
10/2020 Zápis z jednání kolegia 06.10.2020 6. 10. 2020
09/2020 Zápis z jednání kolegia 22.09.202022. 09. 2020
09/2020 Zápis z jednání kolegia 08.09.2020 8. 09. 2020
09/2020 Zápis z jednání kolegia 31.08.202031. 08. 2020
09/2020 Zápis z jednání kolegia 30.07.202030. 07. 2020
09/2020 Zápis z jednání kolegia 14.07.202014. 07. 2020
09/2020 Zápis z jednání kolegia 30.06.202030. 06. 2020
09/2020 Zápis z jednání kolegia 16.06.202016. 06. 2020
09/2020 Zápis z jednání kolegia 02.06.2020 2. 06. 2020
09/2020 Zápis z jednání kolegia 19.05.202019. 05. 2020
09/2020 Zápis z jednání kolegia 05.05.2020 5. 05. 2020
05/2020 Zápis z jednání kolegia 21.04.202021. 04. 2020
05/2020 Zápis z jednání kolegia 07.04.2020 7. 04. 2020
05/2020 Zápis z jednání kolegia 24.03.202024. 03. 2020
05/2020 Zápis z jednání kolegia 10.03.202010. 03. 2020
02/2020 Zápis z jednání kolegia 25.02.202028. 02. 2020
02/2020 Zápis z jednání kolegia 11.02.202014. 02. 2020
01/2020 Zápis z jednání kolegia 28.01.202031. 01. 2020
01/2020 Zápis z jednání kolegia 14.01.202017. 01. 2020

Termíny zasedání akademického senátu

ČísloNázevÚčinnost
09/2020 Termíny zasedání Akademického senátu16. 09. 2020
01/2020 Termíny zasedání akademického senátu13. 01. 2020
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: