Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2007

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
15/2007 Uzavření objektů fakulty 14. 09. 2012
14/2007 Podmínky pro přijetí ke studiu na UK v Praze, Pedagogické fakultě pro uchazeče, kteří studují na jiné vysoké škole v České republice 1. 01. 2008
13/2007 Stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2006/2007 7. 10. 2007
12/2007 ke snížení počtu pracovníků v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství (dále jen Ústavu)24. 10. 2007
11/2007 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 200717. 10. 2007
10/2007 složení vedení UK PedF19. 09. 2007
9/2007 k přístupovým systémům11. 09. 2007
8/2007 Harmonogram akademického roku 2007/200812. 07. 2007
7/2007 K elektronickému zapisování výsledků kontrol studia12. 07. 2007
6/2007 K elektronickému zápisu do předmětů12. 07. 2007
5/2007 Stanovení termínu Doplňovacího přijímacího řízení podle Statutu Univerzity Karlovy, příloha č. 5, část V, čl. 17 8. 06. 2007
4/2007 O stanovení poplatků za studium pro akademický rok 2007/200825. 04. 2007
3/2007 složení vedení UK v Praze, Pedagogické fakulty 1. 02. 2007
2/2007 Směrnice pro zajištění organizace, řízení, provádění kontrol a stanovení odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na UK v Praze, Pedagogické fakultě16. 02. 2007
01/2007 O stanovení výplatních termínů mezd v období leden 2007 – leden 2008 1. 01. 2007

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
07/2007 Výsledky výběrového řízení na obsazení míst na katedře anglického jazyka a literatury 1. 07. 2007
07/2007 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství 1. 07. 2007
06/2007 Výsledky výběrového řízení 1. 06. 2007
06/2007 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa na katedře germanistiky 1. 06. 2007
06/2007 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa na katedře hudební výchovy 1. 06. 2007
05/2007 Složení výběrových komisí 1. 05. 2007
05/2007 Výsledek výběrového řízení 1. 05. 2007
05/2007 Výběrová řízení na obsazení míst v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství 1. 05. 2007
05/2007 Složení výběrové komise pro Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 1. 05. 2007
04/2007 Výběrová řízení 1. 04. 2007
04/2007 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení veřejné zakázky "UK - Reko objektu Myslíkova" - Dodávka vybavení interiérů vybraných prostor 1. 04. 2007
04/2007 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení veřejné zakázky "UK - Reko objektu Myslíkova" - Dodávka přístupového systému 1. 04. 2007
04/2007 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení veřejné zakázky "UK - Reko objektu Myslíkova" - Dodávka kamerového systému 1. 04. 2007
04/2007 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení veřejné zakázky "UK - Reko objektu Myslíkova" - Dodávka strukturované kabeláže 1. 04. 2007
03/2007 Výběrové řízení na místa odborných asistentů pro Centrum školského managementu 1. 03. 2007
03/2007 Výběrová komise pro obsazení místa v Centru školského managementu 1. 03. 2007
03/2007 Výsledek výběrového řízení 1. 03. 2007
01/2007 výběrové řízení na místo odborného asistenta katedry školní a sociální pedagogiky 1. 01. 2007
01/2007 Složení výběrové komise pro katedru školní a sociální pedagogiky 1. 01. 2007
01/2007 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze přijme investičního technika 1. 01. 2007
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: