Úřední deska

Výsledky výběrového řízení na obsazení míst na katedře anglického jazyka a literatury

 
 

Výběrová komise ve složení: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. - předsedkyně, doc.PhDr.Anna Grmelová, CSc., prof.PhDr. Libuše Dušková, DrSc., doc.PhDr. Marie Fenclová, CSc., doc.PhDr.Bohuslav Mánek, CSc., doporučuje k přijetí na místa odborných asistentů:

1. Mgr. Renatu B o u c h n e r o v o u
2. PhDr. Radka V í t a
 
Výběrová komise nedoporučuje k přijetí Mgr. Elu Krejčovou.
 
 

Děkan fakulty rozhodl v souladu s doporučením výběrové komise, že budou přijati Mgr. Renata Bouchnerová a PhDr. Radek Vít.

 
 
 
3.7.2007

                                                                       prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., v.r.

                                                                                              děkan
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: