Hodnocení výuky studenty

Hodnocení výuky na PedF UK se účastní studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Hodnocení probíhá elektronicky ve speciální aplikaci.

Do hodnocení se lze přihlásit na adrese: https://evaluace.pedf.cuni.cz přes CAS (stejně jako do SIS).


  • Upozornění: V případě nesprávné funkčnosti aplikace ji zkuste otevřít v jiném prohlížeči. Děkujeme za pochopení.


Harmonogram hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2022/2023

10. 1. 2023, 9:00: zahájení hodnocení

7. 2. 2023, 12:00: ukončení hodnocení

7. 2. 2023 – 17. 2. 2023: vyjádření vyučujících k hodnocení předmětů v aplikaci pro hodnocení

27. 2. 2023: odevzdání vyjádření garantů studijních programů a vedoucích pracovišť

3. 3. 2023: publikace výsledků, zveřejnění vyjádření garantů studijních programů a vedoucích pracovišťDalší důležité informace:

  • Hodnocení je anonymní, tzn., že se v okamžiku odeslání rozpojí vazba mezi studentem a jeho odesílaným hodnocením. Vyučující po přihlášení do svého účtu v aplikaci nemůže vidět, kdo který dotazník odeslal.

  • Hodnocení je možno rozpracovat a uložit a opět se k němu vrátit.

  • Po přihlášení se studentovi nabídnou pouze ty předměty, které měl v hodnoceném semestru zapsané.

  • Prosíme Vás, abyste se v případě textových odpovědí snažili svá hodnocení věcně formulovat a argumentovat tak, aby i reakce vyučujících, vedoucích kateder a garantů studijních programů mohly být zcela konkrétní.

  • V případě otázek se obraťte e-mailem na studijní proděkanky. Budeme se také těšit na Vaše připomínky.

    Pokud se stane, že nějaká funkcionalita nebude správně pracovat, prosíme, abyste se obrátili na vedoucí studijního odd. - fakultní správkyni aplikace PhDr. Evu Vachudovou, Ph.D.: (eva.vachudova@pedf.cuni.cz).


Výsledky hodnocení za ZS 2022/2023

Vyjádření garantů studijních programů / oborů a vedoucích kateder k HVS za ZS 2022/2023Archiv

Výsledky hodnocení výuky za akademický rok 2016/2017

Hodnocení za LS 2016/2017– 5919 vyplněných dotazníků

Vyjádření vedoucích kateder k HVS za LS 2016/2017

Zpráva o hodnocení výuky studenty na PedF za akademický rok 2017/2016

Výsledky hodnocení za ZS 2016/2017


Poslední změna: 3. březen 2023 15:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: