Hodnocení výuky studenty

Hodnocení výuky na PedF UK se účastní studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Hodnocení probíhá elektronicky ve speciální aplikaci.

Do hodnocení se lze přihlásit na adrese: https://evaluace.pedf.cuni.cz přes CAS (stejně jako do SIS).


Harmonogram hodnocení výuky studenty za letní semestr 2021/2022

23. 5. 2022: zahájení hodnocení

23. 6. 2022, 8:00: ukončení hodnocení

23. 6. 2022 – 7. 7. 2022: vyjádření vyučujících k hodnocení předmětů v aplikaci pro hodnocení

8. 7. 2022: publikace výsledků

8. 7. 2022: odevzdání vyjádření garantů studijních programů a vedoucích pracovišť

12. 7. 2022: zveřejnění vyjádření garantů studijních programů a vedoucích pracovišť na webových stránkách


Další důležité informace:

  • Hodnocení je anonymní, tzn., že se v okamžiku odeslání rozpojí vazba mezi studentem a jeho odesílaným hodnocením. Vyučující po přihlášení do svého účtu v aplikaci nemůže vidět, kdo který dotazník odeslal.

  • Hodnocení je možno rozpracovat a uložit a opět se k němu vrátit.

  • Po přihlášení se studentovi nabídnou pouze ty předměty, které měl v hodnoceném semestru zapsané.

  • Prosíme Vás, abyste se v případě textových odpovědí snažili svá hodnocení věcně formulovat a argumentovat tak, aby i reakce vyučujících, vedoucích kateder a garantů studijních programů mohly být zcela konkrétní.

  • V případě otázek se obraťte e-mailem na studijní proděkanky. Budeme se také těšit na Vaše připomínky.

    Pokud se stane, že nějaká funkcionalita nebude správně pracovat, prosíme, abyste se obrátili na vedoucí studijního odd. - fakultní správkyni aplikace PhDr. Evu Vachudovou, Ph.D.: (eva.vachudova@pedf.cuni.cz).
Letní semestr

Výsledky hodnocení za LS 2021/2022

Vyjádření garantů studijních programů / oborů a vedoucích kateder k HVS za LS 2021/2022


Archiv


Poslední změna: 12. červenec 2022 10:47 
Sdílet na: