Hodnocení výuky studenty

Hodnocení výuky na PedF UK za letní semestr 2018/2019 se účastní studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Hodnocení probíhá elektronicky ve speciální aplikaci.

Do hodnocení se lze přihlásit na adrese: https://evaluace.pedf.cuni.cz přes CAS (stejně jako do SIS).


Harmonogram hodnocení výuky za letní semestr 2018/2019


Zahájení hodnocení: 20. 5. 2019

Ukončení hodnocení: 25. 6. 2019 24:00

Reakce pedagogů před zveřejněním výsledků: 26. 6. až 8. 7. 2019

Zveřejnění výsledků hodnocení: 9. 7. 2019


*************************************************************************


Další důležité informace:


  • Hodnocení je anonymní, tzn., že se v okamžiku odeslání rozpojí vazba mezi studentem a jeho odesílaným hodnocením. Vyučující po přihlášení do svého účtu v aplikaci nemůže vidět, kdo který dotazník odeslal.

  • Hodnocení je možno rozpracovat a uložit a opět se k němu vrátit.

  • Po přihlášení se studentovi nabídnou pouze ty předměty, které měl v hodnoceném semestru zapsané.

  • V případě otázek, připomínek či technických problémů se obraťte e-mailem na vedoucí studijního oddělení PhDr. Evu Vachudovou, Ph.D., (eva.vachudova@pedf.cuni.cz).


Hodnocení výuky za akademický rok 2016/2017


Omlouváme se, ale níže uvedené prokliky jsou z technických důvodů dočasně nefunkční.


Výsledky hodnocení za LS 2016/2017– 5919 vyplněných dotazníků

Vyjádření vedoucích kateder k HVS za LS 2016/2017

Zpráva o hodnocení výuky studenty na PedF za akademický rok 2017/2016

Výsledky hodnocení za ZS 2016/2017


Poslední změna: 24. září 2019 10:34 
Sdílet na: