Hodnocení výuky studenty

Studentské hodnocení výuky za letní semestr 2016/2017


Hodnocení výuky na PedF UK za letní semestr 2016/2017 se účastní studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Probíhá elektronicky ve speciální aplikaci (tedy již ne v SIS). Do hodnocení se lze přihlásit na adrese: https://hodnoceni.pedf.cuni.cz přes CAS (stejně jako do SIS).


Návod pro studenty


Harmonogram hodnocení výuky za letní semestr 2016/2017


Zahájení hodnocení: 2. 6. 2017 19:00 (pátek)

Ukončení hodnocení: 22. 6. 2017 24:00 (čtvrtek)

Reakce pedagogů před zveřejněním výsledků: do 10. 7. 2017 (viz OPAD č. 25/2017)

Zveřejnění výsledků hodnocení: 11. 7. 2017Další důležité informace:


  • Hodnocení je anonymní, tzn., že se v okamžiku odeslání rozpojí vazba mezi studentem a jeho odesílaným hodnocením. Vyučující po přihlášení do svého účtu v aplikaci nemůže vidět, kdo který dotazník odeslal.

  • Hodnocení je možno rozpracovat a uložit a opět se k němu vrátit.

  • Po přihlášení se studentovi nabídnou pouze ty předměty, které měl v hodnoceném semestru zapsané.

  • Na úvodní straně aplikace je možné nalézt nápovědu, jak při hodnocení v aplikaci postupovat.

  • V případě otázek či připomínek se obraťte mailem na studijní proděkanky.


Výsledky hodnocení za LS 2016/2017 – 5919 vyplněných dotazníků

Vyjádření vedoucích kateder k HVS za LS 2016/2017


Výsledky hodnocení za ZS 2016/2017


Poslední změna: 5. říjen 2017 10:43 
Sdílet na: