Hodnocení výuky studenty

Hodnocení výuky na PedF UK se účastní studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Hodnocení probíhá elektronicky ve speciální aplikaci.

Do hodnocení se lze přihlásit na adrese: https://evaluace.pedf.cuni.cz přes CAS (stejně jako do SIS).Harmonogram hodnocení výuky za letní semestr 2019/2020


15. 6. 2020 až 13. 7. 2020, 8:00: sběr hodnocení


13. 7. 2020 až 24. 7. 2020: vyjádření vyučujících, vedoucích pracovišť a garantů studijních programů k hodnocení v aplikaci pro hodnocení


27. 7. 2020: odevzdání vyjádření vedoucích pracovišť a garantů studijních programů k hodnocení


30. 7. 2020: publikace výsledků hodnocení a zveřejnění vyjádření vedoucích pracovišť a garantů studijních programů


Výsledky hodnocení za LS 2019/2020

Vyjádření vedoucích kateder a garantů studijních programů / oborů k HVS za LS 2019/2020Další důležité informace:


  • Hodnocení je anonymní, tzn., že se v okamžiku odeslání rozpojí vazba mezi studentem a jeho odesílaným hodnocením. Vyučující po přihlášení do svého účtu v aplikaci nemůže vidět, kdo který dotazník odeslal.

  • Hodnocení je možno rozpracovat a uložit a opět se k němu vrátit.

  • Po přihlášení se studentovi nabídnou pouze ty předměty, které měl v hodnoceném semestru zapsané.

  • Prosíme Vás, abyste se v případě textových odpovědí snažili svá hodnocení věcně formulovat a argumentovat tak, aby i reakce vyučujících, vedoucích kateder a garantů studijních programů mohly být zcela konkrétní.

  • V případě otázek se obraťte e-mailem na studijní proděkanky. Budeme se také těšit na Vaše připomínky.

    Pokud se stane, že nějaká funkcionalita nebude správně pracovat, prosíme, abyste se obrátili na vedoucí studijního odd. - fakultní správkyni aplikace PhDr. Evu Vachudovou, Ph.D.: (eva.vachudova@pedf.cuni.cz).Archiv


Poslední změna: 17. srpen 2020 11:43 
Sdílet na: