Hodnocení výuky studenty

Hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2017/2018


Hodnocení výuky na PedF UK za zimní semestr 2017/2018 se účastní studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Hodnocení probíhá elektronicky v nově upravené aplikaci. Do hodnocení se lze přihlásit na adrese: https://evaluace.pedf.cuni.cz přes CAS (stejně jako do SIS).Harmonogram hodnocení výuky za zimní semestr 2017/2018


Zahájení hodnocení: 22. 1. 2018, 14:00

Ukončení hodnocení: 25. 2. 2018, 24:00

Reakce pedagogů před zveřejněním výsledků: 26. 2. až 29. 3. 2018

Zveřejnění výsledků hodnocení: 30. 3. 2018


Pozn.: výsledky hodnocení výuky studenty za ZS 2017/2018 byly publikovány dne 9. 4. 2018.Další důležité informace:


  • Hodnocení je anonymní, tzn., že se v okamžiku odeslání rozpojí vazba mezi studentem a jeho odesílaným hodnocením. Vyučující po přihlášení do svého účtu v aplikaci nemůže vidět, kdo který dotazník odeslal.

  • Hodnocení je možno rozpracovat a uložit a opět se k němu vrátit.

  • Po přihlášení se studentovi nabídnou pouze ty předměty, které měl v hodnoceném semestru zapsané.

  • V případě otázek či připomínek se obraťte e-mailem na studijní proděkanky, při technických potížích bude nápomocna správkyně aplikace na PedF Mgr. Veronika Havelková (veronika.havelková@pedf.cuni.cz).Hodnocení výuky za akademický rok 2017/2018

Vyjádření vedoucích kateder k HVS za ZS 2017/2018Hodnocení výuky za akademický rok 2016/2017

Výsledky hodnocení za LS 2016/2017 – 5919 vyplněných dotazníků

Vyjádření vedoucích kateder k HVS za LS 2016/2017

Zpráva o hodnocení výuky studenty na PedF za akademický rok 2017/2016

Výsledky hodnocení za ZS 2016/2017


Poslední změna: 10. duben 2018 13:12 
Sdílet na: