Hodnocení výuky studenty

Hodnocení výuky na PedF UK se účastní studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Hodnocení probíhá elektronicky ve speciální aplikaci.

Do hodnocení se lze přihlásit na adrese: https://evaluace.pedf.cuni.cz přes CAS (stejně jako do SIS).


Harmonogram hodnocení výuky za zimní semestr 2020/2021


Zahájení hodnocení: 12. 1. 2021 ve 12:00

Ukončení hodnocení: 9. 2. 2021 v 8:00

Reakce pedagogů před zveřejněním výsledků: 10. 2. – 19. 2. 2021

Publikace výsledků: 22. 2. 2021

Vyjádření vedoucích kateder a garantů SP: do 25. 2. 2021

Zveřejnění vyjádření na webu: 1. 3. 2021


Výsledky hodnocení výuky za akademický rok 2020/2021

Zimní semestr

Výsledky hodnocení za ZS 2020/2021

Vyjádření vedoucích kateder a garantů studijních programů / oborů k HVS za ZS 2020/2021Další důležité informace:


  • Hodnocení je anonymní, tzn., že se v okamžiku odeslání rozpojí vazba mezi studentem a jeho odesílaným hodnocením. Vyučující po přihlášení do svého účtu v aplikaci nemůže vidět, kdo který dotazník odeslal.

  • Hodnocení je možno rozpracovat a uložit a opět se k němu vrátit.

  • Po přihlášení se studentovi nabídnou pouze ty předměty, které měl v hodnoceném semestru zapsané.

  • Prosíme Vás, abyste se v případě textových odpovědí snažili svá hodnocení věcně formulovat a argumentovat tak, aby i reakce vyučujících, vedoucích kateder a garantů studijních programů mohly být zcela konkrétní.

  • V případě otázek se obraťte e-mailem na studijní proděkanky. Budeme se také těšit na Vaše připomínky.

    Pokud se stane, že nějaká funkcionalita nebude správně pracovat, prosíme, abyste se obrátili na vedoucí studijního odd. - fakultní správkyni aplikace PhDr. Evu Vachudovou, Ph.D.: (eva.vachudova@pedf.cuni.cz).


Archiv


Poslední změna: 1. březen 2021 13:49 
Sdílet na: