Akreditace

Oddělení pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti


Oddělení pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje organizačně a administrativně akreditační činnost jednotlivých pracovišť Pedagogické fakulty.

Soustřeďuje žádosti, podklady a informace potřebné pro akreditaci studijních programů. Zajišťuje předání akreditačních žádostí příslušnému orgánu a komunikaci během akreditačního procesu. Dále vede evidenci akreditovaných studijních programů včetně jmenování garantů studijních programů. Zajišťuje vypořádání kontrolních a nápravních opatření a dalších požadavků v rámci akreditovaných studijních programů. Zajišťuje kvalitu a hodnocení akreditovaných studijních programů.
Poslední změna: 18. březen 2021 02:06 
Sdílet na: