Kontakty

Pro akreditaci nového studijního programu či pro reakreditaci stávajících studijních programů, prosíme, kontaktuje Akreditační oddělení PedF UK.


Vedoucí pracovník

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti

[Sp] Spálená 10, Praha 1 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » p215 

+420 221 900 514


Další pracovníci

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

Kontaktní pracovník pro podporu studentů se speciálními potřebami na vědecko-pedagogických pracovištích fakulty, včetně podnětů pro modifikaci výuky

[Sp] Spálená 10, Praha 1 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » p215 

221 900 220 


Bc. Veronika Chalupová 

Odborný pracovník k podpoře akreditační činnosti a kontroly kvality ve vzdělávání 

veronika.chalupova@pedf.cuni.cz 

[Sp] Spálená 10, Praha 1 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » p215 

221 900 220 Kontaktní adresa:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Oddělení pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti 

Magdalény Rettigové 4

116 39  Praha 1


Mapa - Oddělení pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti

Vchod ze Spálené 10 (využít zvonek, druhé patro)

Vchod do Spálené 10 - vchod vedle budovy Magdalény Rettigové 4 (vstup přes ISIC, první patro, průchod přes dvůr, druhé patro)Poslední změna: 1. prosinec 2023 20:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: