Oddělení pro vědeckou činnost

Úřední hodiny oddělení

Oddělení pro vědeckou činnost – M. Rettigové 4, Praha 1

4. patro, č. dveří 444, 445

Po - Čt

od 9-12.00 a od 13.00-15.00 !!!ve dnech počasí nad 28°C - zhoršené klimatické podmínky na PedF (9:00-13:00)!!!


Letní konzultační hodiny:

ÚT-ST-ČT

9:00-13:30


Kontakty

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum

tel. 725 307 557, e-mail: antonin.jancarik@pedf.cuni.cz


Mgr. Lucie Koňaříková

vedoucí oddělení,

habilitační a jmenovací řízení, administrace vědecké rady

tel: 221900291, e-mail: lucie.konarikova@pedf.cuni.cz


Mgr. Ivana Metelková

manažerka vědeckých projektů

projekty TAČR, HEUROPE, EDUBO, COOPERATIO, ERC, NAKI, Inovační vouchery, NadaceKJ

tel: 221900215, e-mail: ivana.metelkova@pedf.cuni.cz


PaedDr. Eva Schneiderová

referentka doktorského studia

doktorské studium, státní doktorské zkoušky, obhajoby dizertačních prací

tel: 221900214, e-mail: eva.schneiderova@pedf.cuni.cz


---

do 31.8.2022:

PhDr. Mgr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA

vedoucí oddělení,

habilitační a jmenovací řízení, administrace vědecké rady

tel: 221900291, e-mail: marek.merhaut@pedf.cuni.cz


Mgr. Lindita Iljazi

referentka doktorského studia

doktorské studium, státní doktorské zkoušky, obhajoby dizertačních prací

tel: 221900214, e-mail: lindita.iljazi@pedf.cuni.cz


Mgr. Lothar Filip Rudorfer

referent pro vědecké projekty

vědecké projekty PRIMUS, GAUK, START, GAČR, H2020, 4EU+ minigranty, Fond Junior,

post-doc, zahraniční doktorandi

tel: 221900213, e-mail: filip.rudorfer@pedf.cuni.cz

Poslední změna: 9. srpen 2022 09:41 
Sdílet na: