Oddělení pro vědeckou činnost

Úřední hodiny oddělení

Oddělení pro vědeckou činnost – M. Rettigové 4, Praha 1

4. patro, č. dveří 444, 445


Po - Čt

od 9-12.00 a od 13.00-15.00


Kontakty

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum

tel. 725 307 557, e-mail: antonin.jancarik@pedf.cuni.cz


Mgr. Lucie Koňaříková

vedoucí oddělení,

habilitační a jmenovací řízení, administrace vědecké rady

tel: 221900291, e-mail: lucie.konarikova@pedf.cuni.cz


Mgr. Šárka Kušková

referentka pro doktorandy v českých oborech DS

tel: 221900214, e-mail:


Mgr. Ivana Metelková

manažerka vědeckých projektů

vědecké projekty GAČR, TAČR, GAUK, START, HEUROPE, EDUBO, COOPERATIO, NAKI

tel: 221900215, e-mail: ivana.metelkova@pedf.cuni.cz


Bc. Kristýna Mrzenová

studentský tutor, organizace dnů otevřených dveří, doktorské studium

tel: 221900291, e-mail: kristyna.mrzenova@student.pedf.cuni.cz


Zuzana Rambousková

zahraniční doktorandi

tel: 221900213, e-mail: zuzana.rambouskova@pedf.cuni.cz

po: 9-12

ut: 9-12 13-15

st: 9-12

čt: 9-12 13-15


Dana Němcová

Doktorské studium

tel: 221900214, e-mail: dana.nemcova@pedf.cuni.cz

---


Mgr. Lothar Filip Rudorfer

referent pro vědecké projekty

post-doc, zahraniční doktorandi, mezinárodní vědecké projekty

tel: 221900213, e-mail: filip.rudorfer@pedf.cuni.cz

konzultace Pondělí 10:30-14:00

Poslední změna: 24. listopad 2022 09:45 
Sdílet na: