Oddělení pro vědeckou činnost

Úřední hodiny oddělení

Oddělení pro vědeckou činnost – M. Rettigové 4, Praha 1

4. patro, č. dveří 444, 445

Po - Čt

od 9-12.00 a od 13.00-15.00

Kontakty

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum

tel. 725 307 557, e-mail: antonin.jancarik@pedf.cuni.cz


PhDr. Mgr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA

vedoucí oddělení,

habilitační a jmenovací řízení, administrace vědecké rady

tel: 221900291, e-mail: marek.merhaut@pedf.cuni.cz


Mgr. Ivana Metelková

manažerka vědeckých projektů

projekty TAČR, HEUROPE, EDUBO, COOPERATIO, ERC, NAKI, Inovační vouchery, NadaceKJ

tel: 221900215, e-mail: ivana.metelkova@pedf.cuni.cz


Mgr. Lindita Iljazi

referentka doktorského studia

doktorské studium, státní doktorské zkoušky, obhajoby dizertačních prací

tel: 221900214, e-mail: lindita.iljazi@pedf.cuni.cz


Mgr. Lothar Filip Rudorfer

referent pro vědecké proejkty

vědecké projekty PRIMUS, GAUK, START, GAČR, H2020, 4EU+ minigranty, Fond Junior,

post-doc, zahraniční doktorandi

tel: 221900213, e-mail: filip.rudorfer@pedf.cuni.cz
Poslední změna: 18. březen 2022 09:59 
Sdílet na: