Studijní oddělení

Změna Harmonogramu akademického roku v souvislosti na vyhlášení nouzového stavu


Nedoručená rozhodnutí a výzvy pro studenty jsou zveřejněny na Úřední desce.


*************************************************************************************

Dle Opatření děkana č. 18/2020 (viz níže) jsou od 1. 6. 2020 budovy přístupné od 8 do 19 hodin. Při návštěvě studijního odd. je nutné odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti – viz přílohu OPAD.

Opatření děkana č. 18/2020

Příloha – čestné prohlášení o bezinfekčnosti

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN v období letních prázdnin


1) OD 1. 7. DO 31. 7. 2020

Pondělí

13:00 – 15:30 hod.

Úterý

09:00 – 11:30 hod.

Středa

– – –

Čtvrtek

14:00 – 16:00 hod.

Pátek

09:00 – 11:30 hod.


ÚŘEDNÍ HODINY JSOU ZRUŠENY V TĚCHTO TERMÍNECH:

  • 23. 7. - 24. 7. 2020 (z důvodu promocí)

  • 27. 7. - 31. 7. 2020 (z důvodu promocí a zápisů do 1. ročníku)


2) OD 1. 8. DO 31. 8. 2020: SO uzavřeno (s výjimkou nahlížení uchazečů do materiálů každý čtvrtek od 14.00 do 15.30 hod.)


UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE:

PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ S REFERENTKAMI / REFERENTY STUD. ODD. JE MOŽNÉ NAHLÉDNOUT DO MATERIÁLŮ Z PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ I V JINÉ DNY.  • POTVRZENÍ O STUDIU – NÁVOD ZDE


Jakým způsobem lze podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)? Ani v této mimořádné situaci nelze podat odvolání prostým e-mailem.


V úvahu přicházejí následující možnosti podání odvolání:

- na podatelnu fakulty

- na podatelnu rektorátu (pouze odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku)

- e-mailem s elektronickým podpisem

- datovou schránkou

- poštou.


Pokud vzhledem k vydaným mimořádným opatřením spočívajícím v omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti nemůže student podat odvolání některým z uvedených způsobů, může podat odvolání do 15 dnů poté, co odpadne překážka spočívající v omezení volného pohybu osob. Jestliže již tou dobou uplyne lhůta pro podání odvolání, je nutné spojit odvolání s žádostí o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vzor takové žádosti je uveden

zde.

Více informací naleznete zde


Promoce plánované na 19. a 20. března byly zrušeny, budou uspořádány v náhradních termínech, jakmile to situace dovolí.

Více informací zde


****************************************************************************************

UPOZORNĚNÍ: všechny žádosti se podávají v písemné podobě do podatelny (osobně nebo poštou). Za žádost nelze považovat mail, telefonický dotaz, konzultaci, ani dotaz v Helpdesku. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní, na přednostní vyřízení žádosti či vyřízení v kratším časovém intervalu není právní nárok.UPOZORNĚNÍ: všechny žádosti se podávají v písemné podobě do podatelny (osobně nebo poštou). Za žádost nelze považovat mail, telefonický dotaz, konzultaci, ani dotaz v Helpdesku. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní, na přednostní vyřízení žádosti či vyřízení v kratším časovém intervalu není právní nárok.


Facebook


1. Referát bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia (kromě agendy poplatků) – M. Rettigové 4, 1. p. – hlavní hala

Úřední hodiny během akademického roku


Pondělí

13:00 – 16:00 hod.

Úterý

09:00 – 12:00 hod.

Středa

– – –

Čtvrtek

14:00 – 16:00 hod.**

Pátek

09:00 – 12:00 hod.

** po předchozí domluvě s referentkou též 16.00 – 17.30 hod. (platí do odvolání)


Kontakty na referenty – zde


Proděkanky pro studijní záležitosti: M. Rettigové 4, 1. patro, č. dv. R104

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. a doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. Konzultační hodiny studijních proděkanek


Asistentka studijních proděkanek pro studenty a uchazeče se speciálními potřebami: M. Rettigové 4, 1.patro, č. dv. R106

Mgr. Kamila Janyšková, e-mail:


Úřední hodiny: po předchozí domluvě

________________________________________________________________________________________


2. Agenda poplatků – M. Rettigové 4, 1. p. č. dv. 101

Ing. Adina Lehmová, e-mail: , tel.: 221 900 262


Úřední hodiny: zde

____________________________________________________________________________________________


3. Rigorózní řízení M. Rettigové 4, 1. p., č. dv. R117

PhDr. Eva Vachudová, Ph.D., e-mail: , tel.: 221 900 263


Úřední hodiny: po předchozí domluvě

______________________________________________________________________________________________


4. Akreditační oddělení M. Rettigové 8, 2. p., č. dv. S200

Mgr. Monika Kadrnožková, Ph.D., .

Pokud budete již dopředu vědět problematické oblasti, prosím, napište mi je na email, připravím podklady.

konzultační hodiny: po předchozí e-mailové domluvě

____________________________________________________________________________________________


5. Vedoucí studijního oddělení M. Rettigové 4, 1. p., č. dv. R117

PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. , tel.: 221 900 263


Poslední změna: 2. červenec 2020 10:42 
Sdílet na: