Studijní oddělení


Nedoručená rozhodnutí a výzvy pro studenty jsou zveřejněny na Úřední desce.


**************************************************************************************


  • POTVRZENÍ O STUDIU – NÁVOD ZDE


**************************************************************************************

  • ŽÁDOSTI ODEVZDÁVEJTE NA PODATELNU PEDF UK (pondělí–čtvrtek 9.00 – 15.30, pátek 9.00 - 14.00 hod., polední pauza 11.30–12.00) NEBO ZASÍLEJTE POŠTOU NA ADRESU PEDF UK. MIMO OTEVÍRACÍ DOBU PODATELNY LZE ŽÁDOSTI VHODIT DO SCHRÁNKY UMÍSTĚNÉ U PODATELNY.

  • LHŮTA NA VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI JE 30 DNŮ, NA PŘEDNOSTNÍ VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI ČI VYŘÍZENÍ V KRATŠÍM ČASOVÉM INTERVALU NENÍ PRÁVNÍ NÁROK.

  • INFORMACE O STAVU VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI VÁM PODÁ VAŠE STUDIJNÍ REFERENTKA, NIKOLI PODATELNA!


**************************************************************************************

1. Referát bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia – M. Rettigové 4, 1. p. – hlavní hala


Pondělí

13:00 – 16:00 hod.

Úterý

09:00 – 12:00 hod.

Středa

– – –

Čtvrtek

14:00 – 17:00 hod.*

Pátek

09:00 – 12:00 hod.


* Od 8. 2. 2024 prodlužujeme čtvrteční úřední hodiny do 17 hod.


Mimo úřední hodiny je možné kontaktovat referentky telefonicky a případně se domluvit na individuální návštěvě.


Kontakty na referenty – zde


Proděkanky pro studijní záležitosti: M. Rettigové 4, 1. patro, č. dv. R104

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. a PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. Konzultační hodiny studijních proděkanek


2. Referát pro oblast specifických potřeb uchazečů a studentů

Akademická poradna, Spálená 10, 2. patro (vchod přes M. Rettigové 8, 1. patro)

Bc. Veronika Chalupová, e-mail:

(Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D je aktuálně na mateřské dovolené, kontaktujte pí. Chalupovou)

Více zde

________________________________________________________________________________________


3. Stipendia, poplatky a koncepce přijímacího řízení – M. Rettigové 4, 1. p. č. dv. 101

Jaroslav Kukla, e-mail: , tel.: 221 900 261


Úřední hodiny: viz výše (bod 1.)

____________________________________________________________________________________________


4. Rigorózní řízení M. Rettigové 4, 1. p., č. dv. R113 (studijní oddělení)

Mgr. Pavla Cibulková, e-mail: , tel.: 221 900 230


Úřední hodiny: po předchozí domluvě

______________________________________________________________________________________________


5. Vedoucí studijního oddělení M. Rettigové 4, 1. p., č. dv. R117

PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. , tel.: 221 900 263

____________________________________________________________________________________________


Celoživotní vzdělávání a U3V – nespadá do gesce studijního oddělení - kontaktujte Centrum celoživotního vzdělávání.

____________________________________________________________________________________________


Jakým způsobem lze podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)? Odvolání nelze podat prostým e-mailem.


V úvahu přicházejí následující možnosti podání odvolání:

- na podatelnu fakulty

- na podatelnu rektorátu (pouze odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku)

- e-mailem s elektronickým podpisem

- datovou schránkou

- poštou.


Prominout zmeškání lhůty k podání odvolání lze jen ze závažných důvodů, které je třeba uvést a současně doložit. Žádost o prominutí zmeškání lhůty musí být podána společně s odvoláním proti rozhodnutí. Vzor takové žádosti je uveden zde.

Více informací o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku naleznete zde


Poslední změna: 2. únor 2024 11:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: