Studijní oddělení


Nedoručená rozhodnutí a výzvy pro studenty jsou zveřejněny na Úřední desce.


**************************************************************************************


  • POTVRZENÍ O STUDIU – NÁVOD ZDE


**************************************************************************************

Vzhledem k současné epidemiologické situaci prosíme studenty o přednostní vyřizování studijních záležitostí se studijními referentkami telefonicky či e-mailem a o podávání žádostí (kromě Prohlášení o ukončení studia) v naskenované podobě na podatelna@pedf.cuni.cz.

V PŘÍPADĚ, ŽE ZASÍLÁTE VÍCE ŽÁDOSTÍ S PŘÍLOHAMI NAJEDNOU, POSÍLEJTE JE PROSÍM JEDNOTLIVĚ V SAMOSTATNÝCH MAILECH, ABY NEDOCHÁZELO K PŘIŘAZOVÁNÍ NESPRÁVNÝCH PŘÍLOH K ŽÁDOSTEM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!


Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů, na přednostní vyřízení žádosti či vyřízení v kratším časovém intervalu není právní nárok.

Informace o stavu vyřizování žádosti Vám podá Vaše studijní referentka, nikoli podatelna!**************************************************************************************

1. Referát bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia – M. Rettigové 4, 1. p. – hlavní hala


Úřední hodiny od 1. 9. 2021:


Pondělí

13:00 – 16:00 hod.

Úterý

09:00 – 12:00 hod.

Středa

– – –

Čtvrtek

14:00 – 16:00 hod.

Pátek

09:00 – 12:00 hod.

mimo úřední hodiny je možné se domluvit i individuálně


Kontakty na referenty – zde


Proděkanky pro studijní záležitosti: M. Rettigové 4, 1. patro, č. dv. R104

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. a PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. Konzultační hodiny studijních proděkanek


2. Referát pro oblast speciálních potřeb uchazečů a studentů se SP

M. Rettigové 4, 1.patro, č. dv. R106

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D., e-mail:


Úřední hodiny od 1. 9. 2021:


Pondělí

08.30 – 16:00 hod.

Čtvrtek

po předchozí domluvě

________________________________________________________________________________________


3. Agenda poplatků – M. Rettigové 4, 1. p. č. dv. 101

Ing. Adina Lehmová, e-mail: , tel.: 221 900 262


Úřední hodiny: zde

____________________________________________________________________________________________


4. Rigorózní řízení M. Rettigové 4, 1. p., č. dv. R113 (studijní oddělení)

Mgr. Pavla Cibulková, e-mail: , tel.: 221 900 230


Úřední hodiny: po předchozí domluvě

______________________________________________________________________________________________


5. Vedoucí studijního oddělení M. Rettigové 4, 1. p., č. dv. R117

PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. , tel.: 221 900 263

____________________________________________________________________________________________


Jakým způsobem lze podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)? Ani v této mimořádné situaci nelze podat odvolání prostým e-mailem.


V úvahu přicházejí následující možnosti podání odvolání:

- na podatelnu fakulty

- na podatelnu rektorátu (pouze odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku)

- e-mailem s elektronickým podpisem

- datovou schránkou

- poštou.


Pokud vzhledem k vydaným mimořádným opatřením spočívajícím v omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti nemůže student podat odvolání některým z uvedených způsobů, může podat odvolání do 15 dnů poté, co odpadne překážka spočívající v omezení volného pohybu osob. Jestliže již tou dobou uplyne lhůta pro podání odvolání, je nutné spojit odvolání s žádostí o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vzor takové žádosti je uveden

zde.

Více informací naleznete zde


Poslední změna: 4. duben 2022 08:48 
Sdílet na: