Studijní oddělení

V úterý 21. 11. 2023 jsou úřední hodiny zrušeny z důvodu školení na RUK.


Nedoručená rozhodnutí a výzvy pro studenty jsou zveřejněny na Úřední desce.


**************************************************************************************


  • POTVRZENÍ O STUDIU – NÁVOD ZDE


**************************************************************************************

  • ŽÁDOSTI ODEVZDÁVEJTE NA PODATELNU PEDF UK (pondělí–čtvrtek 9.00 – 15.30, pátek 9.00 - 14.00 hod., polední pauza 11.30–12.00) NEBO ZASÍLEJTE POŠTOU NA ADRESU PEDF UK. MIMO OTEVÍRACÍ DOBU PODATELNY LZE ŽÁDOSTI VHODIT DO SCHRÁNKY UMÍSTĚNÉ U PODATELNY.

  • LHŮTA NA VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI JE 30 DNŮ, NA PŘEDNOSTNÍ VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI ČI VYŘÍZENÍ V KRATŠÍM ČASOVÉM INTERVALU NENÍ PRÁVNÍ NÁROK.

  • INFORMACE O STAVU VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI VÁM PODÁ VAŠE STUDIJNÍ REFERENTKA, NIKOLI PODATELNA!


**************************************************************************************

1. Referát bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia – M. Rettigové 4, 1. p. – hlavní hala


V úterý 21. 11. 2023 jsou úřední hodiny zrušeny z důvodu školení na RUK.


Pondělí

13:00 – 16:00 hod.

Úterý

09:00 – 12:00 hod.

Středa

– – –

Čtvrtek

14:00 – 16:00 hod.

Pátek

09:00 – 12:00 hod.

mimo úřední hodiny je možné se domluvit i individuálně


Kontakty na referenty – zde


Proděkanky pro studijní záležitosti: M. Rettigové 4, 1. patro, č. dv. R104

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. a PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. Konzultační hodiny studijních proděkanek


2. Referát pro oblast speciálních potřeb uchazečů a studentů se SP

Akademická poradna, Spálená 10, 2. patro (vchod přes M. Rettigové 8, 1. patro)

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D., e-mail:


Pondělí, středa, čtvrtek

08.30 – 16:00 hod.

Pátek

08.30 – 16:00 hod.

________________________________________________________________________________________


3. Stipendia, poplatky a koncepce přijímacího řízení – M. Rettigové 4, 1. p. č. dv. 101

Jaroslav Kukla, e-mail: , tel.: 221 900 261


Úřední hodiny: viz výše (bod 1.)

____________________________________________________________________________________________


4. Rigorózní řízení M. Rettigové 4, 1. p., č. dv. R113 (studijní oddělení)

Mgr. Pavla Cibulková, e-mail: , tel.: 221 900 230


Úřední hodiny: po předchozí domluvě

______________________________________________________________________________________________


5. Vedoucí studijního oddělení M. Rettigové 4, 1. p., č. dv. R117

PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. , tel.: 221 900 263

____________________________________________________________________________________________


Celoživotní vzdělávání a U3V – nespadá do gesce studijního oddělení - kontaktujte Centrum celoživotního vzdělávání.

____________________________________________________________________________________________


Jakým způsobem lze podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)? Ani v této mimořádné situaci nelze podat odvolání prostým e-mailem.


V úvahu přicházejí následující možnosti podání odvolání:

- na podatelnu fakulty

- na podatelnu rektorátu (pouze odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku)

- e-mailem s elektronickým podpisem

- datovou schránkou

- poštou.


Pokud vzhledem k vydaným mimořádným opatřením spočívajícím v omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti nemůže student podat odvolání některým z uvedených způsobů, může podat odvolání do 15 dnů poté, co odpadne překážka spočívající v omezení volného pohybu osob. Jestliže již tou dobou uplyne lhůta pro podání odvolání, je nutné spojit odvolání s žádostí o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vzor takové žádosti je uveden

zde.

Více informací naleznete zde


Poslední změna: 16. listopad 2023 13:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: