Studijní oddělení

ÚŘEDNÍ HODINY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ OD 1. 7. DO 31. 8. 2024:

1) ČERVENEC: pondělí 13:00 - 15:00 hod.

2) SRPEN: SO uzavřeno (s výjimkou nahlížení uchazečů do materiálů každý čtvrtek od 13.00 do 15.00 hod.)

Ve čtvtek 29. 8. 2024 jsou úřední hodiny zrušeny z důvodu zápisů do 1. ročníků.


Mimo úřední hodiny je možná individuální návštěva po předchozí domluvě se studijní referentkou / studijním referentem.


**************************************************************************************

Nedoručená rozhodnutí a výzvy pro studenty jsou zveřejněny na Úřední desce.


**************************************************************************************


  • POTVRZENÍ O STUDIU – NÁVOD ZDE


**************************************************************************************

JAK PODAT ŽÁDOST / ODVOLÁNÍ

  • osobně na podatelnu PedF (pondělí – pátek 8.00 – 15.30, polední pauza 11.30 – 12.00)

  • poštou na adresu Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1

  • datovou schránkou

  • e-mailem s elektronickým podpisem


  • Odvolání proti vyměřenému poplatku za studium podávejte na adresu RUK, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1. Více informací o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku naleznete zde

  • Prominout zmeškání lhůty k podání odvolání lze jen ze závažných důvodů, které je třeba uvést a současně doložit. Žádost o prominutí zmeškání lhůty musí být podána společně s odvoláním proti rozhodnutí. Vzor takové žádosti je uveden zde.

  • LHŮTA NA VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI JE 30 DNŮ, NA PŘEDNOSTNÍ VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI ČI VYŘÍZENÍ V KRATŠÍM ČASOVÉM INTERVALU NENÍ PRÁVNÍ NÁROK.

  • INFORMACE O STAVU VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI VÁM PODÁ VAŠE STUDIJNÍ REFERENTKA, NIKOLI PODATELNA!


**************************************************************************************

1. Referát bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia – M. Rettigové 4, 1. p. – hlavní hala


Úřední hodiny studijního oddělení od 1. 7. do 31. 8. 2024 viz výše.


Úřední hodiny studijního oddělení od 2. 9. 2024:

Pondělí

13:00 – 16:00 hod.

Úterý

09:00 – 12:00 hod.

Středa

– – –

Čtvrtek

14:00 – 17:00 hod.*

Pátek

09:00 – 12:00 hod.


* Od 8. 2. 2024 prodlužujeme čtvrteční úřední hodiny do 17 hod.


Mimo úřední hodiny je možné kontaktovat referentky telefonicky a případně se domluvit na individuální návštěvě.


Kontakty na referenty – zde


Proděkanky pro studijní záležitosti: M. Rettigové 4, 1. patro, č. dv. R104

PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. a PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. Konzultační hodiny studijních proděkanek


2. Referát pro oblast specifických potřeb uchazečů a studentů

Akademická poradna, Spálená 10, 2. patro (vchod přes M. Rettigové 8, 1. patro)

Bc. Veronika Chalupová, e-mail:

(Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D je aktuálně na mateřské dovolené, kontaktujte pí. Chalupovou)

Více zde

________________________________________________________________________________________


3. Stipendia, poplatky a koncepce přijímacího řízení – M. Rettigové 4, 1. p. č. dv. 101

Jaroslav Kukla, e-mail: , tel.: 221 900 261


Úřední hodiny: viz výše (bod 1.)

____________________________________________________________________________________________


4. Rigorózní řízení M. Rettigové 4, 1. p., č. dv. R113 (studijní oddělení)

Mgr. Pavla Cibulková, e-mail: , tel.: 221 900 230


Úřední hodiny: po předchozí domluvě

______________________________________________________________________________________________


5. Vedoucí studijního oddělení M. Rettigové 4, 1. p., č. dv. R117

PhDr. Eva Vachudová, Ph.D. , tel.: 221 900 263

____________________________________________________________________________________________


Celoživotní vzdělávání a U3V – nespadá do gesce studijního oddělení - kontaktujte Centrum celoživotního vzdělávání.

____________________________________________________________________________________________


Poslední změna: 11. červen 2024 12:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: