Proděkanky pro studijní záležitosti

Studenti jsou rozděleni k proděkankám podle svých oborů / programů:


PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.: pedagogika, výchova ke zdraví, psychologie, speciální pedagogika, primární pedagogika a preprimární pedagogika, hudební, výtvarná a tělesná výchova, management vzdělávání, vychovatelství


PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.: český, anglický, německý, francouzský a ruský jazyk, IT, matematika, ZSV, biologie, dějepis, chemie


Konzultační hodiny proděkanek pro studijní záležitosti

Magdalény Rettigové 4, Praha 1, R104, 1. patro vpravo


PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.

(změny vyhrazeny, sledujte aktuálně webové stránky nebo nástěnku v 1. patře)


  • 07. 03. 2023 od 13.00 do 14.00 hod.

  • 16. 03. 2023 od 14.00 do 15.00 hod.

  • 21. 03. 2023 od 12.00 do 13.00 hod. ZRUŠENO ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ

  • 28. 03. 2023 od 13.00 do 14.00 hod.


PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

(změny vyhrazeny, sledujte aktuálně webové stránky nebo nástěnku v 1. patře)


  • 07. 03. 2023 od 13.00 do 14.00 hod.

  • 14. 03. 2023 od 13.00 do 14.00 hod.

  • 23. 03. 2023 od 13.00 do 14.00 hod.

  • 28. 03. 2023 od 13.00 do 14.00 hod.

Poslední změna: 21. březen 2023 10:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: