Proděkanky pro studijní záležitosti

Konzultační hodiny proděkanek pro studijní záležitosti

Magdalény Rettigové 4, Praha 1, R104, 1. patro vpravo


doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

(změny vyhrazeny, sledujte aktuálně webové stránky nebo nástěnku v 1. patře)


  • 23. 04. 2019 09.00 - 10.00 hod.

  • 17. 04. 2019 15.30 - 16.30 hod.

  • 09.04. 2019 09.00 - 10.00 hod.

  • 05.04. 2019 14.00 - 15.00 hod.

  • 31. 03. - 03.04. 2019 - zahraniční služební cesta


PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

(změny vyhrazeny, sledujte aktuálně webové stránky nebo nástěnku v 1. patře)


  • 24. 04. 2019 10.00 - 11.00 hod.

  • 16. 04. 2019 13.00 - 14.00 hod. OPRAVA: konz. hodiny jsou od 14.00 do 15.00 hod.

  • 09.04. 2019 11.00 - 12.00 hod.

  • 04.04. 2019 17.00 - 18.00 hod. POZOR ZMĚNA, konz. hodiny jsou až od 17.45 do 18.45 hod.

  • 31. 03. - 03.04. 2019 - zahraniční služební cesta
Poslední změna: 15. duben 2019 13:17 
Sdílet na: