Proděkanky pro studijní záležitosti

Studenti jsou rozděleni k proděkankám podle svých oborů / programů:


PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.: pedagogika, výchova ke zdraví, psychologie, speciální pedagogika, primární pedagogika a preprimární pedagogika, hudební, výtvarná a tělesná výchova, management vzdělávání, vychovatelství


PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.: český, anglický, německý, francouzský a ruský jazyk, IT, matematika, ZSV, biologie, dějepis, chemie


Konzultační hodiny proděkanek pro studijní záležitosti

Magdalény Rettigové 4, Praha 1, R104, 1. patro vpravo


PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.

(změny vyhrazeny, sledujte aktuálně webové stránky nebo nástěnku v 1. patře)


  • 04. 06. 2024, 13:00 - 14:00 hod.

  • 10. 06. 2024, 07:45 - 08:45 hod.

  • 18. 06. 2024, 08:00 - 09:00 hod.

  • 28. 06. 2024, 12:00 - 13:00 hod.


PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

(změny vyhrazeny, sledujte aktuálně webové stránky nebo nástěnku v 1. patře)


  • 10. 06. 2024, 11:00 - 12:00 hod.

  • 19. 06. 2024, 15:00 - 16:00 hod.

  • 26. 06. 2024, 12:00 - 13:00 hod.

Poslední změna: 11. červen 2024 14:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: