Proděkanky pro studijní záležitosti

Konzultační hodiny proděkanek pro studijní záležitosti

Magdalény Rettigové 4, Praha 1, R104, 1. patro vpravo


doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

(změny vyhrazeny, sledujte aktuálně webové stránky nebo nástěnku v 1. patře)


  • 27. 06. 2019 11.00 - 12.00 hod.

  • 18. 06. 2019 08.30 - 09.30 hod.

  • 10. 06. 2019 11.00 - 12.00 hod.

  • 04. 06. 2019 09.00 - 10.00 hod.


PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.

(změny vyhrazeny, sledujte aktuálně webové stránky nebo nástěnku v 1. patře)


  • 25. 06. 2019 08.30 - 09.30 hod.

  • 18. 06. 2019 12.00 - 13.00 hod.

  • 11. 06. 2019 13.00 - 14.00 hod.

  • 04. 06. 2019 11.00 - 12.00 hod.


Poslední změna: 10. červen 2019 07:57 
Sdílet na: