Akademická poradna


Akademická poradna při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy poskytuje studentům PedF psychologické, speciálně pedagogické, logopedické a asistentské služby. Na základě uzavřené mezifakultní dohody pak jsou její služby poskytovány též studentům FHS a PřF (více informací ZDE).


Hlavními poskytovateli těchto služeb jsou pracovníci katedry psychologie a katedry speciální pedagogiky při PedF UK, kteří mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním poradenských služeb.


Veškeré poradenské služby jsou pro studenty a zaměstnance PedF UK zdarma.


Zájemci se mohou obrátit na jednotlivé pracovníky poradny dle popisu tématiky, na kterou se zaměřují – od studijních problémů, přes vztahové, osobnostní, logopedické, ale i poradenství vyplývající ze zdravotního handicapu a speciálních vzdělávacích potřeb (např. specifické poruchy učení).


Na letní semestr 2023/34 připravujeme pro studenty i zaměstnance Pedagogické fakulty:


1. Růstové skupiny pro studenty

Rozvoj studijních strategií

Sladění studia na PedF s učitelskou praxí

Více informací najdete zde:


2. Nové volitelné předměty

Well-being a psychické zdraví dětí (0/1, Z): OPBK2K001C

Zvládání studijních nároků a duševní rovnováha (0/1, Z): OPBP3Q102

Více informací najdete zde:


A také předmět

Jóga (nejen) pro studenty se znevýhodněním (0/2, Z): OPBZ0Q173C

Více informací najdete zde


3. Relaxační techniky jako prevence stresu pro zaměstnance

Více informací najdete zde:Poslední změna: 8. únor 2024 12:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: