Akademická poradna


Akademická poradna při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy poskytuje psychologické, speciálně pedagogické, logopedické a asistentské služby a to jak pro studenty PedF UK a studenty jiných fakult UK (příp. i jiných veřejných vysokých škol), tak pro akademické i ostatní pracovníky PedF UK (příp. pracovníky jiných veřejných vysokých škol.


Hlavními poskytovateli těchto služeb jsou pracovníci katedry psychologie a katedry speciální pedagogiky při PedF UK, kteří mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním poradenských služeb.


Veškeré poradenské služby jsou pro studenty a zaměstnance UK zdarma.


Zájemci se mohou obrátit na jednotlivé pracovníky poradny dle popisu problematiky, na kterou se zaměřují – od studijních problémů, přes vztahové, osobnostní, logopedické, ale i poradenství vyplývající ze zdravotního handicapu a speciálních vzdělávacích potřeb (např. specifické poruchy učení).


Poslední změna: 8. březen 2021 23:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: