Projekt Akademická poradna

Projekt Akademická poradna (2020-2022)

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322 - více o projektu naleznete zde


Cílem projektu je vznik skutečné jedné plně funkční a profesionalizované akademické poradny na PedF UK a podpora jejího fungování. Bude tím zajištěna vyšší dostupnost poradenských služeb, a to jak pro studenty PedF UK a studenty jiných fakult UK (příp. i jiných veřejných vysokých škol), tak pro akademické i ostatní pracovníky PedF UK (příp. pracovníky jiných veřejných vysokých škol).


Dostupné poradenské služby mohou napomoci zvyšování kompetencí studentů a jejich motivaci ke studiu, případně i prevenci předčasného ukončení studia a dokončení studia. I když jsou základní cílovou skupinou studenti se specifickými potřebami, činnost poradny může být prospěšná pro další cílové skupiny studentů. V praxi se totiž setkáváme s tím, že ne všichni studenti, kteří mají nějaký problém, se registrují, přičemž současný systém dle Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školách (dále jen Metodika) financování podpory neevidovanými studentům neumožňuje. Dále nejsou zatím finančně podporovány skupiny studentů, které mohou mít problémy ve studium, nejedná se však u nich o zdravotní postižení či znevýhodnění, které by je znevýhodňovalo, nýbrž o jiný typ potíží, který ale může mít dopad na jejich studijní úspěšnost. Jedná se o studenty se socioekonomickým znevýhodněním, studenty z etnických minorit, studenty v tíživé životní, sociální a osobní situaci, kterých hodláme poskytovat podpůrné poradenské služby.


Aktuality projektu

Projekt byl úspěšně naplněn a umožnil po dobu svého působení vyšší dostupnost poradenských služeb, a to jak pro studenty PedF UK, tak i studenty jiných fakult UK (příp. i jiných veřejných vysokých škol), dále pro akademické i ostatní pracovníky PedF UK (příp. pracovníky jiných veřejných vysokých škol). V činnosti se nyní pokračuje v rámci fakultní podpory studentů a pedagogů. Více informací a akutality naleznete ZDE


Kde nalézt poradny pro studenty se speciálními potřebami

Dne 3.9.2018 byly v budově Pedagogické fakulty UK otevřeny nové prostory Akademických poraden pro studenty se speciálními potřebami. Akademické poradny poskytují psychologické, speciálně pedagogické a logopedické služby studujícím všech oborů a ve všech formách studia PedF UK, ale taktéž studentům z dalších fakult Univerzity Karlovy.

Pokud byste měli zájem využít kterékoliv z nabízených služeb, navštivte webové stránky http://pages.pedf.cuni.cz/poradna/ a kontaktujte pracovníka, který by Vám mohl pomoci. Poradny jsou otevřené každému Vašemu podnětu nebo potřebě, proto rozhodně neváhejte s jejich návštěvou.


Kontakty na hlavní pracovníky projektu

Manažerka poradny

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

anna.kucharska@pedf.cuni.cz

+420 221 900 514


Manažerka poradny

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

klara.spackova@pedf.cuni.cz

+420 221 900 514


Finanční manažerka poradny

Ing. Jana Fulínová

jana.fulinova@pedf.cuni.cz

221 900 347


Sekretariát poradny

Terezie Šturmová

terezie.sturmova@pedf.cuni.cz

+420 221 900 267


Správce webových stránek poradny 

Jaroslav Kukla

jaroslav.kukla@pedf.cuni.cz

+420 221 900 261
Poslední změna: 4. leden 2024 18:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: