• Fakulta

Fakulta

Kontakt

Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1,

Tel.: +420 221 900 111

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Identifikační údaje


Prázdninový provoz budov


Korespondenční adresa pro všechny budovy fakulty a detašovaná pracoviště:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4

116 39  Praha 1UPOZORNĚNÍ: všechny žádosti se podávají v písemné podobě do podatelny (osobně nebo poštou). Za žádost nelze považovat mail, telefonický dotaz, konzultaci, ani dotaz v Helpdesku. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní, na přednostní vyřízení žádosti či vyřízení v kratším časovém intervalu není právní nárok.


Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a k GDPR na základě nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů : žádost lze podat osobně v podatelně nebo zaslat na e-mailovou adresu elektronicky.


Kontaktní e-maily

Dotazy uchazečů o studium –

Dotazy uchazečů o kurzy celoživotní vzdělávání – viz web

Zveřejňování nabídek pro studenty a absolventy -

Kancelář děkana – tel. 221 900 224,

Kontaktní mail pro veřejnost -


Fakultní web

PhDr. Josef Procházka, Ph.D.webmaster – technické problémy s webovými stránkami –

PhDr. Eva Vachudová, Ph.D.šéfredaktor – obsahová stránka webu (kromě interních stránek kateder) –


Budovy PedF UK


Budovy v ul. Magdalény Rettigové

Magdalény Rettigové 4 a 8, Praha 1, 116 39

Tel.: +420 221 900 111 – ústředna

Tel.: +420 221 900 275 – vrátnice

Provozní doba: 7:00–21:00

Podatelna: pondělí–pátek 7.30–15.30 (polední pauza 11.30–12.00)

Virtuální prohlídka budovy M. Rettigové 4


Budova v ul. Myslíkova

Myslíkova 7, Praha 1, 110 00

Tel.: +420 221 900 111 – ústředna

Tel.: +420 221 900 536 – vrátnice

Provozní doba: 7:30–19:30


Budova v ul. Celetná

Celetná 13, Praha 1, 110 00

Od září 2017 je budova uzavřena z důvodu rekonstrukce.Budova v Brandýse nad Labem

Královická 915, Brandýs nad Labem, 250 01

Tel.: +420 221 900 111 – ústředna

Provozní doba: 7:00–19:00Detašovaná pracoviště fakulty – korespondenční adresa je Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1


Středisko vzdělávací politiky

Malátova č. 17, Praha 5, 150 00


Katedra anglického jazyka a literatury

José Martího 31, Praha 6, 162 52.


Katedra germanistiky

Spálená 10, Praha 1, 110 00


Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Spálená 10, Praha 1, 110 00


Poslední změna: 4. červenec 2019 15:22 
Sdílet na: