Pro studenty se SP z jiných fakult

Studenti se specifickými potřebami z jiných fakult Univerzity Karlovy v Praze se též mohou obracet na pracovníky Akademické poradny za účelem tvorby posudku funkční diagnostiky.


Funkční diagnostika


Pro provedení tzv. funkční diagnostiky je nutné, aby do procesu posuzování také vstoupila příslušná fakulta.


Je doporučen tento postup:


1) Student se SP sdělí na své domovské fakultě (kontaktní osobě či jiné pověřené osobě), že má zájem o zpracování odborného posudku v Akademických poradnách Pedagogické fakulty.


2) Příslušný pracovník se obrátí na kontaktní osobu PedF UK v Praze a dohodne podmínky zpracování posudku na PedF. Nutné je mít již udělený informovaný souhlas, pro zpracování posudku je také potřeba předat k nahlédnutí odborný posudek lékaře či jiného odborníka.


3) V případě, že dojde k dohodě mezi oběma fakultami, student získá od kontaktní osoby PedF UK v Praze kontakt na odborníka PedF a dohodne si s ním termín.


4) Odborný posudek je předán studentovi, kopie s podpisem zůstane založena pod uzamčením u kontaktní osoby na PedF, originál posudku předá student se SP kontaktní osobě na dané fakultě. Druhý originál má k dispozici pro svou další potřebu.


Služby poradenského charakteru (individuální psychologické či speciálně-pedagogické poradenství, skupinové poradenství) poskytuje PedF pouze na základě uzavřené mezifakultní dohody, tu máme v současné době uzavřenou s FHS a PřF.

FHS: Studenti se specifickými potřebami či pedagogové mohou využít až 5 konzultací (je možné případné individuální řešení).

PřF: Služby (viz výše) jsou určeny pouze studentům se specifickými potřebami.


Více informací o službách a pracovnícich Akademické poradny naleznete ZDE

Metodické materiály k výuce studentů se specifickými potřebami (k využití jak pro studenty, tak pro vyučující) jsou ke stažení ZDE


Poslední změna: 4. leden 2024 18:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: