Pro studenty se SP z jiných fakult

Studenti se SP z jiných fakult Univerzity Karlovy v Praze se mohou obracet také na odborná pracoviště naší fakulty. V některých případech mohou přímo komunikovat s pracovníky daných pracovišť, zejm. v oblasti konzultací či poradenských služeb.


Funkční diagnostika


Pro provedení tzv. funkční diagnostiky je nutné, aby do procesu posuzování také vstoupila příslušná fakulta.


Je doporučen tento postup:


1) Student se SP sdělí na své domovské fakultě (kontaktní osobě či jiné pověřené osobě), že má zájem o zpracování odborného posudku v Akademických poradnách Pedagogické fakulty.


2) Příslušný pracovník se obrátí na kontaktní osobu PedF UK v Praze a dohodne podmínky zpracování posudku na PedF. Nutné je mít již udělený informovaný souhlas, pro zpracování posudku je také potřeba předat k nahlédnutí odborný posudek lékaře či jiného odborníka. Významnou informací je studijní plán daného oboru s vyznačením kritických míst studia z hlediska handicapu.


3) V případě, že dojde k dohodě mezi oběma fakultami, student získá od kontaktní osoby PedF UK v Praze kontakt na odborníka PedF a dohodne si s ním termín.


4) Odborný posudek je předán studentovi, kopie s podpisem zůstane založena pod uzamčením u kontaktní osoby na PedF, originál posudku předá student se SP kontaktní osobě na dané fakultě. Druhý originál má k dispozici pro svou další potřebu.


Poslední změna: 11. říjen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: