Služby studentům

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy nabízí ve spolupráci s univerzitními centralizovanými službami široké spektrum podpůrných služeb a opatření, které jsou určeny zejména studentům se zrakovým, sluchovým, nebo pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s chronickým onemocněním nebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikační schopností a s kombinovaným postižením. Služby jsou poskytovány všem studentům, kteří prošli tzv. funkční diagnostikou.


Našim studentům se specifickými potřebami se snažíme zajistit pohodlný průběh studia díky dostupným prostředkům k vyrovnávání příležitostí. Je možné využít služeb asistence při studiu, služeb knihovny, Kabinetu pomůcek, ale také spolupráce se zaměstnanci a pedagogy, kteří rádi podají potřebné informace, zprostředkují kontakty, pomohou se zápisem do předmětů apod.


Podpora je studentům na Univerzitě poskytována v souladu s Opatřením rektora č. 28/2023 Podpora uchazečů a studujících se specifickými potřebami na Univerzitě Karlově.


Pracovníci Akademické poradny PedF UK zpracovali metodiku pro on-line výuku u studentů se SP. ZDE


Poslední změna: 4. leden 2024 17:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: