Studenti s SPU

Studentům se specifickými poruchami učení jsou zdarma poskytovány následující služby a podpora:


Audiozáznam přednášek

Studenti se specifickými poruchami učení mohou v rámci zpřístupnění výuky po dohodě s vyučujícím pořizovat audiozáznam přednášky. Tuto službu si zajišťuje student sám na základě provedené funkční diagnostiky, je také možné spolupracovat s kontaktní osobou na katedře nebo fakultě. Studentům se specifickými poruchami učení je zdarma nabízena také podpora ze strany Kabinetu pomůcek, ve kterém je možné zapůjčit si potřebné technické vybavení na celou dobu studia.


Asistence při studiu

Služby asistence jsou na Pedagogické fakultě realizovány formou mezistudentské pomoci, která je koordinována centrálně Kanceláří pro studenty se speciálními potřebami. Studentům se specifickými poruchami učení dává možnost zdarma využívat asistenci při všech úkonech spojených s vysokoškolským studiem a usnadňuje tak integraci do akademického prostředí. Více o službě Asistence při studiu se dozvíte zde.


Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

Na základě provedené funkční diagnostiky je možné ve spolupráci s kontaktní osobou na katedře a vyučujícím pracovat s časovou kompenzací při plnění studijních povinností udělenou pro vyrovnání studijních podmínek. V případě uplatňování nároku na časovou kompenzaci nezapomínejte jednat s vyučujícími i kontaktními osobami včas, aby bylo možné organizačně zajistit odpovídající podmínky.


Diagnostika

Diagnostika je poskytována osobám s deklarovanou nebo předpokládanou specifickou poruchou učení, pro niž nemají formální oporu v aktuálně platném vyšetření, resp. nedisponují platnou zprávou z vyšetřeni. Diagnostika je realizována pracovníkem s odpovídající kvalifikací.


Služby poskytované Kanceláří pro studenty se speciálními potřebami na RUK

Kancelář pro studenty se SP poskytuje další služby vhodné pro studenty se specifickými poruchami učení, tyto služby jsou vzhledem ke své povaze centralizované. Využít můžete například služeb kopírování a tisku nebo např. nabídky literatury. Kompletní informace o těchto službách jsou k nalezení zde.


Poslední změna: 12. únor 2018 11:47 
Sdílet na: