Studenti se zrakovým p.

Studentům s postižením zraku jsou zdarma poskytovány následující služby a podpora


Audiozáznam přednášek

Studenti s postižením zrakou mohou v rámci zpřístupnění výuky po dohodě s vyučujícím pořizovat audiozáznam přednášky. Tuto službu si zajišťuje student sám na základě provedené funkční diagnostiky, je také možné spolupracovat s kontaktní osobou na katedře nebo fakultě. Studentům se zrakovým postižením je zdarma nabízena také podpora ze strany Kabinetu pomůcek, ve kterém je možné zapůjčit si potřebné technické vybavení na celou dobu studia.


Asistence při studiu

Služby asistence jsou na Pedagogické fakultě realizovány formou mezistudentské pomoci, která je koordinována centrálně Kanceláří pro studenty se speciálními potřebami. Studentům se zrakovým postižením dává možnost zdarma využívat asistenci při všech úkonech spojených s vysokoškolským studiem a usnadňuje tak integraci do akademického prostředí. Více o službě Asistence při studiu se dozvíte zde.


Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

Na základě provedené funkční diagnostiky je možné ve spolupráci s kontaktní osobou na katedře a vyučujícím pracovat s časovou kompenzací při plnění studijních povinností udělenou pro vyrovnání studijních podmínek. V případě uplatňování nároku na časovou kompenzaci nezapomínejte jednat s vyučujícími i kontaktními osobami včas, aby bylo možné organizačně zajistit odpovídající podmínky.


Individuální výuka

Individuální výuka je poskytována po domluvě s kontaktní osobou na základě oficiálně podané žádosti.


Služby poskytované Kanceláří pro studenty se speciálními potřebami na RUK

Kancelář pro studenty se SP poskytuje další služby vhodné pro studenty s postižením zraku, tyto služby jsou vzhledem ke své povaze centralizované. Využít můžete digitalizace studijních materiálů a braillského tisku, prostorové orientace a samostatného pohybu nebo např. nabídky literatury pro zrakově postižené. Kompletní informace o těchto službách jsou k nalezení zde.
Poslední změna: 12. únor 2018 11:47 
Sdílet na: