Dostupnost budov


Dostupnost Pedagogické fakulty


M. Rettigové 4, Praha 1-Nové Město


Budova Pedagogické fakulty se nachází v blízkosti Karlova náměstí, kam se lze dopravit tram. číslo 3, 9, 14, 24 – stanice Lazarská. Byl dokončen přímý bezbariérový výstup (výtah) z metra (stanice Národní, trasa B) přímo do ulice M. Rettigové. Při dopravě autem nastává problém s parkováním (před budovou lze jen zastavit, v nejbližším okolí prakticky nelze parkovat; nejbližší parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením jsou na Karlově náměstí a ve Vodičkově ulici, ale vzhledem k dopravní vytíženosti v centru města jsou téměř stále obsazená).


Totéž platí o dvou parkovacích místech na začátku ul. Vladislavova směrem od ul. Lazarské. Vstup je bezbariérový, dalších 12 schodů překonává schodišťová plošina, kterou lze ovládat přímo z plošiny nebo z pevného panelu na horním konci schodiště. V budově je výtah, který spojuje suterén až 4. patro (poslední patro budovy). Výtahem nepřístupná je pouze učebna R016 v přízemí bočního křídla budovy. K této učebně vede 8 schodů přes dvůr. Aula je přístupná předním vchodem pomocí schodišťové plošiny.


Dveře téměř do všech místností mají nízké prahy. V nově rekonstruovaných učebnách (je plánována postupná rekonstrukce všech učeben hlavní budovy) je možné využít polohovacích stolků, několik starších učeben je vybaveno běžnými lavicemi, pod které se vozíčkář obvykle nevejde. Polohovací stolky jsou zatím k dispozici vždy na každém patře jeden – je dopředu nutné zajistit jejich přemístění. V Aule je jedno místo pro vozíčkáře speciálně přizpůsobené, v učebně R016 jsou dvě taková místa. Bezbariérové toalety jsou ve 4. patře (přístupné, součástí WC pro muže) a v suterénu (uzamčené, s možností vyzvednutí klíče kdykoliv na vrátnici).


Ostatní budovy


Pedagogická fakulta užívá prostory v Celetné 13 (viz areál Karolinum), v Myslíkově 7 v Praze 1 (budova je po rekonstrukci zcela bezbariérová) a v Brandýse nad Labem. Zde je bezbariérový vstup, bezbarierový pohyb po budově (s výtahem do jednotlivých pater) a v současné době se řeší vybavenost učeben polohovacími stolky vhodnými pro vozíčkáře. K dispozici je jedna bezbariérová toaleta. Je možné také zmínit to, že na hledání vhodných řešení bezbarierovosti se podílí pracovníci poradny pro studenty s handicapy, která pracuje při katede speciální pedagogiky a samotní studenti se speciálními potřebami.Poslední změna: 12. únor 2018 11:47 
Sdílet na: