Asistence při studiu

Asistence při studiu je službou centrálně koordinovanou Kanceláří pro studenty se speciálními potřebami. Jedná se o službu, která napomáhá studentům se speciálními potřebami ve zdárném průběhu studia na UK a usnadňuje jejich integraci do akademického prostředí. Je založena na mezistudentské pomoci. Jedná se o sebeurčující typ asistence, kdy má student maximální možnost určovat způsob podpory, protože si sám instruuje asistenta podle svých potřeb a řídí jeho práci. Asistenti jsou odměňováni formou účelového stipendia.


Mezi poskytované služby patří zejména zápis přednášky, příprava na přednášku nebo zkoušku, pořizování studijních materiálů, doučování, načítání textů, doprovod, obecná podpora při studiu a přímá studijní podpora při specifických situacích.


Všechny informace o tom, jak najít asistenta nebo jak se jím stát, naleznete na tomto odkazu.Poslední změna: 12. únor 2018 11:47 
Sdílet na: