Studenti se sluchovým p.

Studentům s postižením sluchu jsou bezplatně poskytovány služby tlumočení z a do českého znakového jazyka, přepisovatelské a zapisovatelské služby.


Tlumočnické služby

Tlumočnické služby jsou studentům poskytovány pro všechny situace, které souvisí se studiem. Na odborné akce zajišťují tlumočníky buď kontaktní osoby fakult, nebo Kancelář pro studenty se speciálními potřebami, a to dle organizátora dané akce. Po dohodě se studentem a ve spolupráci s vyučujícími zajišťují poskytování tlumočnických služeb pro jednotlivé studenty kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami. Kontaktní osoba vyjedná s tlumočníkem specifika a rozsah spolupráce a následně dohlíží na plnění podmínek. Na jednotlivých termínech tlumočení se již tlumočníci domlouvají individuálně s jednotlivými studenty. Studenti mohou využít při přednáškách i služeb více tlumočníků.


Přepisovatelské služby

Simultánní přepis je doslovný přepis mluvené řeči v reálném čase a tuto službu poskytují přepisovatelé, kteří dle „diktátu mluvčího“ v reálném čase píší na elektronické klávesnici připojené k PC či notebooku. Přepisovatelské služby jsou zajišťovány podobně jako služby tlumočnické.


Zapisovatelské služby

Zápis je možné přirovnat k pořizování poznámek v průběhu výuky. Poznámky mohou být po výuce (zejm. vyučujícím) doplněny o další informace, které jsou k dané látce podstatné. Zapisovatelské služby poskytují studentům s postižením sluchu většinou jejich kolegové v rámci služby asistence při studiu.


Individuální výuka

Individuální výuka je poskytována po domluvě s kontaktní osobou na základě oficiálně podané žádosti.


Půjčování pomůcek

Studentům se zrakovým postižením je zdarma nabízena také podpora ze strany Kabinetu pomůcek, ve kterém je možné zapůjčit si potřebné technické vybavení na celou dobu studia.


Informace o službách studentům se sluchovým postižením jsou vyvěšeny také na rektorátních stránkách.


Poslední změna: 12. únor 2018 11:47 
Sdílet na: