Akademické poradny


Dne 3.9.2018 byly v budově Pedagogické fakulty UK otevřeny nové prostory Akademických poraden pro studenty se speciálními potřebami. Akademické poradny poskytují psychologické, speciálně pedagogické a logopedické služby studujícím všech oborů a ve všech formách studia PedF UK, ale taktéž studentům z dalších fakult Univerzity Karlovy.


Pokud byste měli zájem využít kterékoliv z nabízených služeb, navštivte webové stránky http://pages.pedf.cuni.cz/poradna/ a kontaktujte pracovníka, který by Vám mohl pomoci. Poradny jsou otevřené každému Vašemu podnětu nebo potřebě, proto rozhodně neváhejte s jejich návštěvou.


Poslední změna: 23. listopad 2021 11:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: