Akademické poradny


Dne 3.9.2018 byly v budově Pedagogické fakulty UK otevřeny nové prostory Akademických poraden pro studenty se specifickými potřebami. Akademické poradny poskytují psychologické, speciálně pedagogické a logopedické služby studujícím všech oborů a ve všech formách studia PedF UK, ale taktéž studentům z dalších fakult Univerzity Karlovy.


V letech 2020-2022 pak probíhal projekt "ESF pro VŠ II na UK", registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322, jehož cílem byl vznik skutečné jedné plně funkční a profesionalizované akademické poradny na PedF UK a podpora jejího fungování. Projekt byl úspěšně naplněn a umožnil po dobu svého působení vyšší dostupnost poradenských služeb, a to jak pro studenty PedF UK, tak i studenty jiných fakult UK (příp. i jiných veřejných vysokých škol), dále pro akademické i ostatní pracovníky PedF UK (příp. pracovníky jiných veřejných vysokých škol).


V činnosti se nyní pokračuje v rámci fakultní podpory studentů a pedagogů.


Pokud byste měli zájem využít kterékoliv z nabízených služeb, navštivte webové stránky http://pages.pedf.cuni.cz/poradna/ a kontaktujte pracovníka, který by Vám mohl pomoci. Poradny jsou otevřené každému Vašemu podnětu nebo potřebě, proto rozhodně neváhejte s jejich návštěvou.


Pro rychlý kontakt s Akademickou poradnou lze využít emailovou adresu


poradna@pedf.cuni.cz


- emailová schránka je pravdielně kontrolována a na podněty obratem reagujeme


Poslední změna: 4. leden 2024 18:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: