Úřední deska

Opatření děkana č. 3/2007  Čj. 605/2007

Děkan fakulty: Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

 

Proděkani:

Doc. Ing. František Mošna, CSc. – pro rozvoj

Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. – pro zahraniční a vnější vztahy

Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. – pro vědu a výzkum

Prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. – pro studijní záležitosti

Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – pro studijní záležitosti

 

Tajemnice fakulty: Ing. Jaroslava Skřivanová

 

 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2007.

 

Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

 

děkan fakulty

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: