Úřední deska

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

vypisuje

výběrové řízení


na místo odborného asistenta katedry školní a sociální pedagogiky pro oblast obecné didaktiky a školní pedagogiky.


Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost (Ph.D. nebo CSc.), 5 let pedag.praxe, znalost AJ, výzkumná a publikační činnost


Nástup: ihned po ukončení výběrového řízení


Přihlášky doložené osob.dotazníkem, životopisem, doklady o vzdělání a praxi, přehledem publikací, přijímá ek.zaměstnanecké odd., M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (4.patro, č.dv.425 nebo 437) do 30 dnů od uveřejnění v denním tisku.
Inzerát vyjde v Lidových novinách dne 10.1.2007


Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: