Úřední deska

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
vypisuje
v ý b ě r o v á    ř í z e n í
 
1. na katedru anglického jazyka a literatury - na místa odborných asistentů pro obory:
            - didaktika angl.jazyka
            - didaktika literatury a praktický jazyk
Požadavky: VŠ vzdělání, věd.hodnost (nebo dokončované doktorské studium v oboru), publikační činnost, ped.praxe
 
2. na katedru germanistiky - na místo docenta/odb.asistenta pro obor:
            - lingvistika
Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, věd.hodnost, 3 roky praxe na VŠ, publikační činnost zaměřená na lingvistiku v recenzovaných a impaktovaných periodikách, vítána praxe v lingvistickém výzkumu
 
3. na katedru českého jazyka a literatury - na místa odborných asistentů pro obory:
            - stylistika a mediální výchova
Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, věd.hodnost (nebo zařazení do doktorského studia),3 roky praxe, publikační činnost
            - didaktika českého jazyka a literatury pro 1.st.ZŠ
Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, 5 let praxe na 1.st.ZŠ, předpoklad odborného růstu
 
4. na katedru speciální pedagogiky - na místa asistentů/odb.asistentů se zaměřením:
            - dějiny speciální pedagogiky
            - spec.pedagogika osob s více vadami
            - spec.pedagogika osob s vadami řeči
Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, publikační činnost, zkušenosti s výukou na VŠ
 
5. na katedru hudební výchovy - na místo docenta/odb.asistenta pro
            výuku hudebně pedagogických disciplin v oboru učitelství pro MŠ a 1.st.ZŠ
Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, habilitace nebo vědecká hodnost v oboru hudební teorie a pedagogika
 
Nástup: 1.9.2007
 
Přihlášky doložené osob.dotazníkem, životopisem, doklady o vzdělání a praxi a seznamem publikací přijímá ek.zaměstnanecké odd. (4.p., č.dv.425 nebo 437) PedF UK, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1 do 30 dnů od uveřejnění v tisku.
 
 
Inzerát vyjde v Lidových novinách 2.5.2007
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: