Úřední deska

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

vypisuje

v ý b ě r o v é   ř í z e n í

 

na místa odborných asistentů pro Centrum školského managementu

 

Požadavky: VŠ vzdělání, 10 let pedag.praxe, zaměření na 1-2 svět.jazyky(AJ a RJ), organiz.schopnosti, předpoklad odborného růstu

 

Další předpoklady: praxe v řízení školy nebo školského zařízení,
                                  zkušenosti s organizováním vzdělávacích aktivit,
                                  schopnost samostatné vědecké práce,
                                  práce s PC (Word, Excel)

                       
Nástup: po ukončení výběrového řízení, nejpozději 1.9.2007
 

Přihlášky doložené osob.dotazníkem, životopisem, doklady o vzdělání a praxi, přijímá ek.zaměstnanecké odd., M.D.Rettigové 4, Praha 1 PSČ 116 39, (4.patro, č.dv.425 nebo 437) do 30 dnů od uveřejnění v denním tisku.

 
 
 
Inzerát vyjde v Lidových novinách dne 14.3.2007
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: