Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2018

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
26/2018 Opatření děkana č. 1/2018 pro výplaty mezd v roce 2018 (veřejnosti nepřístupné) 8. 01. 2018
25/2018 Opatření děkana č. 25/2018 Harmonogram hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2018/201920. 12. 2018
24/2018 Opatření děkana 24/ 2018 Zrušení výuky ve středu 5. 12. 2018 29. 11. 2018
24/2018 Opatření děkana 24/ 2018 Zrušení výuky ve středu 5. 12. 2018 příloha29. 11. 2018
23/2018 Opatření děkana č. 23/2018 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 201816. 10. 2018
22/2018 Opatření děkana č. 22/2018 Statut Komise pro etiku ve výzkumu Pedagogické fakulty UK 2. 10. 2018
22/2018 Opatření děkana č. 22/2018 Statut Komise pro etiku ve výzkumu Pedagogické fakulty UK - příloha 2. 10. 2018
21/2018 Opatření děkana č. 21/2018 Používání fakultních e-mailových adres21. 08. 2018
21/2018 Opatření děkana č. 21/2018 Používání fakultních e-mailových adres příloha č. 1.21. 08. 2018
20/2018 Opatření děkana 20/2018 Doplnění počtu přijatých uchazečů Příloha 1 1. 08. 2018
20/2018 Opatření děkana 20/2018 Doplnění počtu přijatých uchazečů 1. 08. 2018
19/2018 Opatření děkana č. 19/2018 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2018/201929. 06. 2018
18/2018 Opatření děkana č. 18/2018 Organizační řád27. 06. 2018
17/2018 Opatření děkana č. 17/2018 Ke stanovení výše poplatků a úhrady služeb v souvislosti s konáním státní rigorózní zkoušky27. 06. 2018
16/2018 Opatření děkana č. 16/2018 Harmonogram akademického roku 2018/201927. 06. 2018
15/2018 Opatření děkana č. 15/2018 Harmonogram hodnocení výuky studenty za letní semestr 2017/201828. 05. 2018
14/2018 Opatření děkana č. 14/2018 K výši doktorandského stipendia24. 05. 2018
13/2018 Opatření děkana č. 13/2018 Aktualizace zařazení akademických a vědeckých pracovníků Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy do mzdových tříd podle „Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy“ 4. 04. 2018
12/2018 Opatření děkana č. 12/2018 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK 23. 03. 2018
11/2018 Opatření děkana č. 11/2018 Organizační řád Univerzity Karlovy14. 03. 2018
11/2018 Opatření děkana č. 11/2018 Organizační řád Přiloha 1 Organizační struktura14. 03. 2018
11/2018 Opatření děkana č. 11/2018 Organizační řád přiloha 2 Řídící struktura14. 03. 2018
10/2018 Opatření děkana č. 10/2018 Změna harmonogramu hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2017/201812. 03. 2018
9/2018 Opatření děkana č. 9/2018 K přijímacímu řízení 2018/201912. 03. 2018
8/2018 Opatření děkana č. 8 Změna harmonogramu akademického roku 2017/201820. 02. 2018
7/2018 Opatření děkana č. 7/2018 Stipendium sociální a prof. Heluse_201820. 02. 2018
6/2018 Opatření děkana č. 6/2018 Stanovení výše úhrad od studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy13. 02. 2018
5/2018 Opatření děkana č. 5/2018 Pedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí - OPNZOP103A 5. 02. 2018
4/2018 Opatření děkana č. 4/2018 Odpisový plán UK PedF20. 01. 2018
3/2018 Opatření děkana č. 3/2018 k plánování a čerpání dovolené zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2018 26. 01. 2018
2/2018 Opatření děkana č. 2/2018 Harmonogram hodnocení výuky studenty za zimní semestr22. 01. 2018

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
08/2018 PPT č. 4/2018 - Stanovení limitu denního pokladního zůstatku (veřejnosti nepřístupné) 1. 08. 2018
03/2018 PPT č. 3/2018 - Příloha č. 2 - Protokol o výběru nižšího počtu dodavatelů u VZMR21. 03. 2018
03/2018 PPT č. 3/2018 - Příloha č. 1 - Záměr veřejné zakázky21. 03. 2018
03/2018 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 2.000.000 Kč bez DPH pro dodávky a služby a do 6.000.000 Kč bez DPH pro stavební práce21. 03. 2018
02/2018 PPT č. 2/2018 - Příloha č. 1 - Nákupní košík28. 02. 2018
02/2018 Nákupy komodit, příp. služeb na základě uzavřených rámcových smluv28. 02. 2018
01/2018 Provozní řád budov Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty31. 01. 2018

Státní zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
10/2018 Harmonogram SZZ pro zimní období akademického roku 2018/19 2. 10. 2018
07/2018 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 3.–14. 9. 201813. 07. 2018
05/2018 Harmonogram SZZ pro podzimní období akademického roku 2017/18 30. 05. 2018
02/2018 Harmonogram SZZ pro letní období akademického roku 2017/1820. 02. 2018
01/2018 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 5.–9. 2. 2018 4. 01. 2018

Nedoručená rozhodnutí

ČísloNázevÚčinnost
11/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – po přezkumu (listopad)30. 11. 2018
11/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (listopad)30. 11. 2018
11/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Oddělení pro vědeckou činnost (listopad)29. 11. 2018
11/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (listopad)23. 11. 2018
11/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (listopad)16. 11. 2018
11/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (listopad)12. 11. 2018
11/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (listopad) 5. 11. 2018
11/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (listopad) 2. 11. 2018
10/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (říjen)19. 10. 2018
10/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (říjen)12. 10. 2018
10/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (říjen) 5. 10. 2018
09/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (září)27. 09. 2018
09/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (září)21. 09. 2018
09/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (září)14. 09. 2018
09/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (září)14. 09. 2018
09/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (září) 7. 09. 2018
08/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (srpen)29. 08. 2018
08/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (srpen)24. 08. 2018
08/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (srpen)17. 08. 2018
08/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (srpen)10. 08. 2018
08/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (srpen) 6. 08. 2018
07/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (červenec)27. 07. 2018
07/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (červenec)23. 07. 2018
07/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - oddělení pro vědeckou činnost19. 07. 2018
07/2018 Nedoručení písemnosti z Pedagogické fakulty - oddělení pro vědeckou činnost (červenec)16. 07. 2018
07/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (červenec)16. 07. 2018
07/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (červenec)13. 07. 2018
07/2018 Nedoručení písemnosti z Pedagogické fakulty - oddělení pro vědeckou činnost (červenec) 9. 07. 2018
06/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (červen)29. 06. 2018
06/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (červen)29. 06. 2018
06/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (červen)22. 06. 2018
06/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (červen)15. 06. 2018
06/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (červen) 8. 06. 2018
06/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (červen) 1. 06. 2018
05/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (květen)25. 05. 2018
05/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (květen)18. 05. 2018
05/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (květen)11. 05. 2018
05/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (květen) 4. 05. 2018
04/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (duben)20. 04. 2018
04/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (duben)13. 04. 2018
04/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (duben)13. 04. 2018
04/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (duben) 6. 04. 2018
03/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – po přezkumu (březen)23. 03. 2018
03/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (březen)16. 03. 2018
03/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (brezen)16. 03. 2018
03/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (brezen) 2. 03. 2018
02/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (únor)26. 02. 2018
02/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (únor) 2. 02. 2018
01/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (leden)29. 01. 2018
01/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (leden)29. 01. 2018
01/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (leden)15. 01. 2018
01/2018 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky (leden) 5. 01. 2018
01/2018 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení (leden) 5. 01. 2018

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
12/2018 Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - asistenta/asistentky na katedře výtvarné výchovy 5. 12. 2018
11/2018 Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků - asistentů/asistentek na katedře pedagogiky16. 11. 2018
11/2018 Výběrové řízení na obsazení míst odborného asistenta a lektora na katedře hudební výchovy15. 11. 2018
11/2018 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře matematiky a didaktiky matematiky 1. 11. 2018
10/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry psychologie 8. 10. 2008
10/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře speciální pedagogiky 8. 10. 2008
09/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře tělesné výchovy12. 09. 2018
08/2018 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře speciální pedagogiky27. 08. 2018
08/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry psychologie 7. 08. 2018
07/2018 Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - asistenta na katedře tělesné výchovy25. 07. 2018
07/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka (matematika a IT)24. 07. 2018
07/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka - postdoktoranda (přírodovědné nebo technické zaměření)24. 07. 2018
07/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka - postdoktoranda (pedagogika a IT)24. 07. 2018
07/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka - postdoktoranda (didaktika matematiky, matematika)24. 07. 2018
07/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka - postdoktoranda (společenské vědy)24. 07. 2018
07/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Střediska vzdělávací politiky18. 07. 2018
07/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst odborných asistentů/odborných asistentek na katedře české literatury10. 07. 2018
07/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry chemie a didaktiky chemie 2. 07. 2018
06/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry hudební výchovy27. 06. 2018
06/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry dějin a didaktiky dějepisu27. 06. 2018
06/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa profesora/profesorky na katedře speciální pedagogiky18. 06. 2018
06/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře preprimární a primární pedagogiky18. 06. 2018
06/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího střediska vzdělávací politiky 8. 06. 2018
06/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry biologie a environmentálních studií 8. 06. 2018
06/2018 Vvýsledek výběrového řízení na obsazení místa docenta/docentky na katedře rusistiky a linqvodidaktiky 7. 06. 2018
05/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vědeckopedagogického pracovníka na katedře chemie a didaktiky chemie22. 05. 2018
05/2018 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky-asistenta/asistenkty na katedře české literatury14. 05. 2018
05/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství 3. 05. 2018
05/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry andragogiky a managementu vzdělávání 2. 05. 2018
04/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry české literatury30. 04. 2018
04/2018 Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/vedoucího katedry dějin a didaktiky dějepisu26. 04. 2018
04/2018 Výběrové řízení na obsazení místa docenta/profesora na katedře rusistiky a lingvodidaktiky26. 04. 2018
04/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry hudební výchovy20. 04. 2018
04/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry chemie a didaktiky chemie20. 04. 2018
04/2018 Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře primární a preprimární pedagogiky19. 04. 2018
04/2018 Výběrové řízení na obsazení místa profesora/profesorky na katedře speciální pedagogiky19. 04. 2018
04/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry biologie a environmentálních studií 5. 04. 2018
03/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího Centra celoživotního vzdělávání29. 03. 2018
03/2018 Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství15. 03. 2018
03/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry andragogiky a managementu vzdělávání15. 03. 2018
03/2018 Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/vedoucího katedry české literatury 7. 03. 2018
01/2018 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na katedře občanské výchovy a filozofie18. 01. 2018

Akreditované studijní programy (habilitace, profesor. řízení)

ČísloNázevÚčinnost
08/2018 Opatření děkana č. 21/2018 Používání fakultních e-mailových adres21. 08. 2018

Volby děkana

ČísloNázevÚčinnost
06/2018 Termíny zasedání akademického senátu12. 06. 2018
04/2018 Termíny zasedání akademického senátu27. 04. 2018
04/2018 Mimořádné zasedání akademického senátu 2. 5. 201825. 04. 2018

Habilitační a profesorská jmenovací řízení

ČísloNázevÚčinnost
03/2018 Habilitační a profesorská jmenovací řízení 7. 03. 2018

Poplatky za studium

ČísloNázevÚčinnost
02/2018 Výše poplatků za studium na PedF UK pro akademický rok 2018/201912. 02. 2018

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

ČísloNázevÚčinnost
03/2018 SDZ a obhajoby disertačních prací 7. 03. 2018

Zápisy z jednání dalších poradních orgánů

ČísloNázevÚčinnost
05/2018 Zápis č. 2/2018 jednání Komise pro hodnocení výuky studenty_31.05.17. 05. 2018
01/2018 Zápis č. 1/2018 jednání Komise pro hodnocení výuky studenty_31.1.31. 01. 2018

Senát - materiály k projednání

ČísloNázevÚčinnost
03/2018 Volební řád Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy15. 03. 2018
01/2018 Strategický záměr na rok 201830. 01. 2018
01/2018 Návrhy30. 01. 2018

Zápisy z jednání kolegia děkana

ČísloNázevÚčinnost
12/2018 Zápis z jednání kolegia 18. 12. 201827. 12. 2018
12/2018 Zápis z jednání kolegia 4. 12. 201814. 12. 2018
11/2018 zápis z jednání kolegia 20. 11. 201826. 11. 2018
11/2018 Zápis z jednání kolegia 6. 11. 201826. 11. 2018
11/2018 Zápis z jednání kolegia 23. 10. 2018 7. 11. 2018
11/2018 Zápis z jednání kolegia 9. 10. 2018 7. 11. 2018
10/2018 Zápis z jednání kolegia 25. 9. 201810. 10. 2018
09/2018 Zápis z jednání kolegia 1. 9. 2018 4. 09. 2018
07/2018 Zápis z jednání kolegia 17. 7. 201825. 07. 2018
07/2018 Zápis z jednání kolegia 19. 6. 2018 4. 07. 2018
06/2018 Zápis z jednání kolegia 5. 6. 201826. 06. 2018
05/2018 Zápis kolegium 22. 5. 201829. 05. 2018
05/2018 Zápis kolegium 9. 5. 201814. 05. 2018
05/2018 Zápis kolegium příloha 9. 5. 201814. 05. 2018
05/2018 Zápis kolegium 24. 4. 2018 7. 05. 2018
04/2018 Zápis kolegium 27. 3. 201811. 04. 2018
03/2018 Zápis kolegium 13. 3. 201826. 03. 2018
03/2018 Zápis kolegium 27. 2. 201826. 03. 2018
03/2018 Zápis kolegium 13. 2. 2018 2. 03. 2018
03/2018 Zápis kolegium 24. 1. 2018 2. 03. 2018
01/2018 Zápis kolegium 11. 1. 201822. 01. 2018

Termíny zasedání vědecké rady

ČísloNázevÚčinnost
03/2018 Termíny zasedání VR PedF UK v roce 2018 7. 03. 2018

Termíny zasedání kolegia děkana

ČísloNázevÚčinnost
06/2018 Termíny zasedání kolegia děkana 6. 06. 2018
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: