Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2006

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
16/2006 Ke stanovení podmínek pro tvorbu a čerpání sociálního fondu 5. 12. 2006
15/2006 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 200625. 10. 2006
14/2006 k provádění inventarizace29. 09. 2006
13/2006 ke stanovení rozsahu pravomocí a odpovědnosti tajemníka fakulty26. 09. 2006
12/2006 ZRUŠENÍ DĚKANSKÉHO DNE 3. 10. 2006
11/2006 vedení UK v Praze, Pedagogické fakulty25. 09. 2006
10/2006 VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO DĚKANSKÉHO DNE12. 09. 2006
9/2006 ke sloučení a zřízení pracovišť a změně organizačního řádu 1. 09. 2006
8/2006 Stanovení termínu Doplňovacího přijímacího řízení podle Statutu Univerzity Karlovy, příloha č. 5, část V, čl. 1712. 06. 2006
7/2006 Pravidla pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2005/200610. 07. 2006
6/2006 Stanovení poplatků za studium pro šk. r. 2006/200712. 05. 2006
5/2006 Stanovení výše úhrad od studentů Univerzity Karlovy v Praze 4. 05. 2006
4/2006 Ke zrušení odpolední výuky 7. 04. 2006
3/2006 k doplnění harmonogramu studijního roku 2005/200630. 03. 2006
2/2006 Vymezení provozních důvodů ve vztahu k uzavírání pracovních poměrů27. 02. 2006
1/2006 Členové vedení UK v Praze, Pedagogické fakulty31. 01. 2006

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
11/2006 Provozní pokyn č. 2/2006 (Nahrazen PPT č. 2/2008 ze dne 1.8. 2008)11. 11. 2006
11/2006 Provozní pokyn č. 1/200611. 11. 2006
11/2006 Dodatek č. 4 k provoznímu pokynu č. 2/200511. 11. 2006
11/2006 Příloha k Dodatku č. 3 k provoznímu pokynu 2/200511. 11. 2006
11/2006 Dodatek č. 3 k provoznímu pokynu č. 2/2005 Oběh dokladů a řídící kontrola 11. 11. 2006
11/2006 Dodatek č. 2 k Provoznímu pokynu č. 2/200511. 11. 2006
11/2006 Dodatek č.1 k provoznímu pokynu č.2/200511. 11. 2006
11/2006 Provozní pokyn č. 2/200511. 11. 2006
11/2006 Provozní pokyn č. 1/200511. 11. 2006

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
12/2006 Výsledek výběrového řízení 1. 12. 2006
10/2006 výběrové řízení na obsazení míst odborných asistentů 1. 10. 2006
10/2006 Složení výběrové komise na obsazení míst na katedře biologie a ekologické výchovy 1. 10. 2006
07/2006 Výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka 1. 07. 2006
06/2006 Výsledky výběrového řízení 1. 06. 2006
06/2006 Výsledky výběrového řízení 1. 06. 2006
05/2006 Výsledky výběrového řízení 1. 05. 2006
05/2006 Složení výběrových komisí 1. 05. 2006
05/2006 Výsledky výběrových řízení 1. 05. 2006
05/2006 Výsledky výběrových řízení 1. 05. 2006
03/2006 Výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání 1. 03. 2006
03/2006 Výběrové řízení na obsazení míst vedoucích kateder 1. 03. 2006
03/2006 Složení výběrových komisí 1. 03. 2006
03/2006 Výběrová řízení na obsazení míst odborných asistentů/asistentů 1. 03. 2006

Akreditované studijní programy (habilitace, profesor. řízení)

ČísloNázevÚčinnost
11/2006 Akreditované bc, mgr a phd studijní programy11. 11. 2006
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: