Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2008

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
24/2008 Stanovení výše úhrad od studentů Univerzity Karlovy v Praze23. 09. 2009
23/2008 složení vedení UK v Praze, Pedagogické fakulty20. 09. 2009
22/2008 Ke zrušení Vzdělávacího střediska v Brandýse nad Labem 1. 11. 2008
21/2008 stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 200816. 10. 2008
20/2008 k řešení ekonomické situace Pedagogické fakulty UK /dále jen UK PedF/10. 10. 2008
19/2008 k přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2007/2008 7. 10. 2008
18/2008 K doplňovacímu přijímacímu řízení podle Statutu Univerzity Karlovy v Praze, příloha č. 5, část V., čl. 1 1. 08. 2008
17/2008 Harmonogram akademického roku 2008/2009 4. 08. 2008
16/2008 Aktualizace zařazení pracovníků do mzdových tříd podle 24. 06. 2008
15/2008 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou ve vybraných oborech pro akademický rok 2008/200915. 05. 2008
14/2008 K provedení čl. 3 odst. 5 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze30. 04. 2008
13/2008 k organizačním změnám děkanátu a změně organizačního řádu 1. 05. 2008
12/2008 K vyhlášení termínu SZZ v září 2008 4. 04. 2008
11/2008 kterým se ustavuje Redakční rada webu Pedagogické fakulty 1. 04. 2008
10/2008 Zrušení předmětu O0231405617. 03. 2008
9/2008 K úpravě studijního plánu prezenčního magisterského studijního oboru 7503T04717. 09. 2008
8/2008 O stanovení poplatků za studium pro akademický rok 2008/200910. 03. 2008
7/2008 Stanovení termínu pro odevzdání dokladů k ověřování podmínek doložitelných doklady v přijímacím řízení pro akademický rok 2008/2009 29. 02. 2008
6/2008 Stanovení veřejných funkcionářů31. 01. 2008
5/2008 Vyhlášení mimořádného děkanského dne24. 01. 2008
4/2008 Opatření děkana pro výplaty mezd v roce 2008 (veřejnosti nepřístupné)11. 01. 2008
3/2008 K elektronickému zápisu do předmětů pro studenty kombinovaného studia11. 01. 2008
2/2008 Harmonogram akademického roku 2007/2008 - dodatek č. 110. 01. 2008
01/2008 kterým se upravuje odkládání osobních věcí zaměstnanců a základní pravidla jejich ochrany 3. 01. 2008

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
08/2008 Provozní pokyn č. 2/200822. 08. 2008
06/2008 Provozní pokyn č. 1/2008 3. 06. 2008
04/2008 Provozní pokyn č. 1/2007 (Nahrazen PPT č. 1/2014 ze dne 24.2. 2014)22. 04. 2008
03/2008 Provozní pokyn č. 2/200727. 03. 2008

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
12/2008 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa na katedře primární pedagogiky 1. 12. 2008
11/2008 výsledek výběrového řízení na obsazení míst odborných asistentů v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství 1. 11. 2008
11/2008 Složení komise pro výběrové řízení na katedru primární pedagogiky 1. 11. 2008
11/2008 výběrové řízení na místo odborného asistenta na katedře primární pedagogiky 1. 11. 2008
09/2008 výběrové řízení na místa odborných asistentů pro Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 1. 09. 2008
09/2008 Složení výběrové komise pro Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 1. 09. 2008
05/2008 Výsledky výběrového řízení na katedru hudební výchovy 1. 05. 2008
05/2008 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa na katedře českého jazyka a literatury 1. 05. 2008
05/2008 Výsledky výběrového řízení na katedru francouzského jazyka a literatury 1. 05. 2008
04/2008 Výsledky výběrového řízení na katedru matematiky a didaktiky matematiky 1. 04. 2008
04/2008 Složení výběrové komise pro katedru českého jazyka a literatury a pro katedru francouzského jazyka a literatury 1. 04. 2008
04/2008 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu REALIZACE TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ "POŽADAVKY NA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ" 1. 04. 2008
04/2008 Výzva k předložení nabídky na realizaci výzkumu 1. 04. 2008
03/2008 Složení výběrových komisí pro katedru hudební výchovy 1. 03. 2008
03/2008 výběrové řízení na katedru hudební výchovy 1. 03. 2008
03/2008 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa v Centru školského managementu 1. 03. 2008
03/2008 Výb.řízení na katedry českého jazyka a literatury a francouzského jazyka a 1. 03. 2008
01/2008 Výběrová řízení na katedru matematiky a didaktiky matematiky a do Centra školského managementu 1. 01. 2008
01/2008 Složení výběrových komisí 1. 01. 2008
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: