Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2010

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
24/2010 K ustanovení části SZZk z předmětů Pg a PgPs v NMgr studijním programu Učitelství pro SŠ14. 12. 2010
23/2010 K opravě harmonogramu akademického roku 2010/2011 1. 01. 2012
22/2010 Vánoční výzdoba v prostorách Pedagogické fakulty UK, M. D. Rettigové 4, Praha 118. 11. 2010
21/2010 K zabezpečení úkolů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany všech objektů fakulty20. 10. 2010
20/2010 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro r. 201012. 10. 2010
19/2010 Složení vedení UK v Praze, Pedagogické fakulty 1. 10. 2010
18/2010 K organizačním změnám, změnám v řízení složek děkanátu, stanovení svěřených oblastí činnosti proděkana pro lidské zdroje, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání a změně Organizačního řádu Pedagogické fakulty UK v Praze 1. 10. 2010
17/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací29. 09. 2010
16/2010 Harmonogram akademického roku 2010/201110. 08. 2010
15/2010 K Doplňovacímu přijímacímu řízení podle Statutu UK v Praze, příloha č. 5, část V., čl. 1726. 07. 2010
14/2010 Zrušení opatření děkana č. 5/2010 k regulaci nákladů po dobu rozpočtového provizoria 201028. 06. 2010
13/2010 K provedení čl. 3 odst. 5 Řádu přijímacího řízení UK v Praze 5. 05. 2010
12/2010 Řád kurzu - internátní kurzy katedry tělesné výchovy 5. 05. 2010
11/2010 K provedení čl. 10 Řádu přijímacího řízení UK v Praze - nahlížení uchazečů do materiálů o přijímacím řízení pro ak.r.2010/201129. 04. 2010
10/2010 K provedení čl. 3 odst. 5 Řádu přijímaícho řízení UK v Praze29. 04. 2010
9/2010 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze13. 04. 2003
9/2010 Opatření k organizačnímu řádu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze13. 04. 2003
8/2010 Ke změně Opatření děkana č. 4/2010 o stanovení poplatků za studium pro ak. r. 2010/2011 8. 03. 2010
7/2010 K přenesení pravomocí a některým změnám Organizačního řádu 1. 04. 2010
6/2010 K ukončení finanční spoluúčasti fakulty na exkurzích a výcvikových kurzech22. 03. 2010
5/2010 K regulaci nákladů po dobu rozpočtového provizoria 2010 5. 03. 2010
4/2010 O stanovení poplatků za studium pro akademický rok 2010/2011 4. 03. 2010
3/2010 K organizačním změnám děkanátu,změnám v řízení vedoucích jiných pracovišť a změně Organiz.řádu PedF UK23. 02. 2010
2/2010 Ke stanovení rozsahu pravomocí a odpovědnosti tajemníka fakulty23. 02. 2010

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
12/2010 Provozní pokyn č. 3/2010 - Proplácení pedagogické praxe 6. 12. 2010
05/2010 Provozní pokyn č. 2/2010 - Režijní náklady v projektech OP VK12. 05. 2010
04/2010 Provozní pokyn č. 1/2010 - Režijní náklady v projektech OP VK28. 04. 2010
03/2010 Dodatek č. 5 k Provoznímu pokynu 2/2005, Oběh dokladů a řídící kontrola, PROVOZNÍ NÁKLADY 5. 03. 2010

Harmonogram akademického roku

ČísloNázevÚčinnost
09/2010 Náhradní termín zápisu do studia (27. 9. 2010) pro akademický rok 2010/11 - výzva10. 09. 2010
08/2010 Harmonogram akademického roku 2010/201110. 08. 2010
08/2010 Termíny zápisů do 2. a vyššího roku studia pro akademický rok 2010/2011 3. 08. 2010
04/2010 Harmonogram akademického roku 2009/201013. 04. 2010

Státní zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
12/2010 Termíny státních závěrečných zkoušek22. 12. 2010
12/2010 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 4. 12. 2010

Výzvy pro studenty

ČísloNázevÚčinnost
10/2010 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu 26.10.201012. 10. 2010
09/2010 Výzva k zápisu do 2. a vyššího roku studia akademického roku 2010/2011 (27.9.2010)15. 09. 2010

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
11/2010 Výsledky výběrových řízení - ÚPRPŠ, CŠM a K/ŠSPg 5. 11. 2010
09/2010 Složení výběrových komisí23. 09. 2010
09/2010 Výběrové řízení na obsazení míst na katedře školní a sociální pedagogiky14. 09. 2010
09/2010 Výběrové řízení na obsazení místa v Centru školského managementu14. 09. 2010
09/2010 Výběrové řízení na místo odb.asistenta pro ÚPRPŠ 2. 09. 2010
07/2010 Výsledek výb.řízení na obsazení místa vedoucího katedry biologie a environm.studií22. 07. 2010
07/2010 Výsledky výběrových řízení 7. 07. 2010
06/2010 Složení výběrové komise na vedoucího katedry biologie a environmentálních studií15. 06. 2010
06/2010 Komise pro výběrová řízení10. 06. 2010
06/2010 Zrušení výběrového řízení 1. 06. 2010
05/2010 Výběrové řízení na katedru biologie a environm.studií27. 05. 2010
05/2010 Výsledky výběrových řízení na místo vedoucího katedry výtv.výchovy a ředitele ÚPRPŠ25. 05. 2010
05/2010 Výsledek výběr.řízení na obsazení místa vedoucího K/AJL11. 05. 2010
05/2010 Výběrová řízení na katedry tělesné výchovy, speciální pedagogiky, české literatury, výtvarné výchovy a ÚVRV11. 05. 2010
05/2010 Výsledky výběr.řízení na obsazení míst vedoucího Kabinetu výuky cizím jazykům a vedoucího katedry tělesné výchovy 7. 05. 2010
04/2010 Složení výběrových komisí na K/VV, K/BEV a ÚPRPŠ12. 04. 2010
03/2010 Složení výběrových komisí na vedoucí katedry AJL, TV a KVCJ31. 03. 2010
03/2010 Výběrová řízení na vedoucí kateder výtv.výchovy, biologie a enironm.výchovy a ředitele ÚPRPŠ30. 03. 2010
03/2010 Výběrová řízení na vedoucí kateder AJL, TV a Kabinetu výuky cizím jazykům16. 03. 2010
02/2010 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucího TPO11. 02. 2010
02/2010 Výsledek výběrového řízení na místo tajemníka fakulty 5. 02. 2010

Nabídka volných pracovních míst

ČísloNázevÚčinnost
07/2010 Správci budov20. 07. 2010
07/2010 CŠM - odborný pracovník pro oblast školského práva20. 07. 2010

Habilitační a profesorská jmenovací řízení

ČísloNázevÚčinnost
03/2010 Habilitační a profesorská jmenovací řízení za rok 2010 2. 03. 2010
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: