Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2009

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
30/2009 Oprava v Harmonogramu akademic.roku 2009/2010 viz Opatření děkana č. 20/2009 z 14.7.2009 na str.318. 12. 2009
29/2009 Opatření ke změně organizačního řádu 7. 12. 2009
28/2009 Ke stanovení rozsahu pravomocí a odpovědnosti tajemníka fakulty 7. 12. 2009
27/2009 K řešení ekonomické situace fakulty 1. 11. 2009
26/2009 K poplatkům spojeným s rigorózním řízením 1. 12. 2009
25/2009 K provedení inventur pro rok 200916. 10. 2009
24/2009 K organizačním změnám23. 09. 2009
23/2009 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze20. 09. 2009
23/2009 Opatření k organizačnímu řádu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze20. 09. 2009
22/2009 K užívání 5. nadzemního podlaží (4.patra) v budově fakulty v ul.M.D.Rettigové,P110. 09. 2009
21/2009 Doplňovací přijímací řízení dle Statutu UK pro akad. rok 2009/201031. 07. 2009
20/2009 Harmonogram akademického roku 2009/201014. 07. 2009
19/2009 K provedení čl.3 odst.5 Řádu přij.ř.UK v Praze, upuštění od ověř.podmínek př.říz. ve vybr. oborech navazujícího mag.SP 9. 07. 2009
18/2009 Ke stanovení rozsahu pravomocí a odpovědnosti tajemníka fakulty24. 06. 2009
17/2009 Ke stanovení svěřených oblastí činnosti a rozsahu pravomocí proděkanů fakulty24. 06. 2009
15/2009 Upuštění od ověřování podmínek přij. řízení př.zkouškou ve vybr.oborech ak.r.2009/2010 5. 06. 2009
14/2009 Nahlížení uchazečů do materiálů o přijímacím řízení pro ak.r.2009/2010 4. 06. 2009
13/2009 K náležitostem žádosti o uznání splnění kontroly studia předmětu 4. 05. 2009
12/2009 K provedení čl.3 odst.5 Řádu přij.řízení UK v Praze, upuštění od ověřování podmínek př.řízení ve vybraných oborech23. 04. 2009
11/2009 Organizační změna děkanátu a změna organizačního řádu 1. 05. 2009
10/2009 Členové vedení fakulty od 1. 4. 2009 1. 04. 2009
9/2009 Organizační změna na katedře ČJL24. 03. 2009
8/2009 K vyhlášení termínu SZZk23. 03. 2009
7/2009 Stanovení poplatků za studium pro akad.rok 2009/2010 9. 03. 2009
6/2009 Ke zrušení předmětu OK0218002 Český jazyk - univerzitní základ 1. 02. 2009
5/2009 Ke snížení stavu zaměstnanců23. 02. 2009
4/2009 Změny v nemocenském pojištění 1. 01. 2009
4/2009 Příloha opatření děkana č. 4/2009 Nemocenské pojištění v praxi – výklad tiskopisů30. 01. 2009
3/2009 ZMĚNA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1. 02. 2009
2/2009 Dodatek č. 1 k Harmonogramu akademického roku 2008/200915. 01. 2009
01/2009 Opatření děkana pro výplaty mezd v roce 2009 (veřejnosti nepřístupné)12. 01. 2009

Harmonogram akademického roku

ČísloNázevÚčinnost
07/2009 Harmonogram akademického roku 2009/201023. 07. 2009
04/2009 Harmonogram akademického roku 2008/2009 2. 04. 2009

Výzvy pro studenty

ČísloNázevÚčinnost
10/2009 VÝZVA K OPĚTOVNÉMU ZÁPISU DO STUDIA PO PŘERUŠENÍ STUDIA V NÁHRADNÍM TERMÍNU (30.9.2009) 6. 10. 2009
09/2009 VÝZVA K ZÁPISU DO 2. A VYŠŠÍHO ROKU STUDIA AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010 V NÁHRADNÍM TERMÍNU (30.9.2009)14. 09. 2009
09/2009 VÝZVA K OPĚTOVNÉMU ZÁPISU DO STUDIA PO PŘERUŠENÍ STUDIA V NÁHRADNÍM TERMÍNU (30.9.2009)14. 09. 2009
03/2009 VÝZVA K OPĚTOVNÉMU ZÁPISU DO STUDIA PO PŘERUŠENÍ STUDIA V NÁHRADNÍM TERMÍNU (2.4.2009)18. 03. 2009
03/2009 VÝZVA K OPĚTOVNÉMU ZÁPISU DO STUDIA PO PŘERUŠENÍ STUDIA V NÁHRADNÍM TERMÍNU (23.3.2009) 6. 03. 2009

Přijímací řízení, doplňovací řízení

ČísloNázevÚčinnost
08/2009 Doplňovací přijímací řízení dle Statutu UK pro akad. rok 2009/2010 2. 08. 2009
04/2009 Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 2. 04. 2009

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
12/2009 Složení výběrových komisí - tajemník, vedoucí TPO30. 12. 2009
12/2009 Výsledek výběrového řízení na místo vedoucího Vydavatelství18. 12. 2009
12/2009 Výběrová řízení na tajemníka a vedoucího TPO 9. 12. 2009
11/2009 Výsledky výběrových řízení na katedru germanistiky a Ústav prof.rozvoje pracovníků ve školství30. 11. 2009
11/2009 Složení výběrové komise pro výb.řízení na místo vedoucího Vydavatelství27. 11. 2009
11/2009 výsledek výběrového řízení na obsazení místa manažera pro školicí a vzdělávací činnost12. 11. 2009
11/2009 Výběrové řízení na vedoucího Vydavatelství a vedoucího ekonomického oddělení 3. 11. 2009
10/2009 Výsledky výběrového řízení na katedru dějin a didaktiky dějepisu30. 10. 2009
10/2009 Výsledky výběrového řízení na katedru českého jazyka a katedru české literatury19. 10. 2009
10/2009 Výsledky výběrového řízení na katedru školní a sociální pedagogiky12. 10. 2009
09/2009 Složení výběrových komisí25. 09. 2009
09/2009 Výběrové řízení na ÚPRPŠ a katedru germanistiky21. 09. 2009
09/2009 Výběrové komise na katedru dějin a katedru školní a sociální pedagogiky 2. 09. 2009
08/2009 Výběrová řízení na katedry českého jazyka, české literatury, dějin a didaktiky dějepisu, školní a sociální pedagogiky a na místo manažera21. 08. 2009
07/2009 Výsledky výběrového řízení na místo vedoucího odd. pro zahraniční vztahy17. 07. 2009
07/2009 Výběrové řízení na manažera pro školicí a vzdělávací činnost 3. 07. 2009
06/2009 Výsledky výběrového řízení na katedru občanské výchovy a filozofie24. 06. 2009
05/2009 Výběrové řízení na vedoucího oddělení pro zahraniční vztahy28. 05. 2009
05/2009 Složení výběrové komise25. 05. 2009
05/2009 Výběrové řízení na místo odborného asistenta na katedru občanské výchovy a filozofie - pro obor sociologie13. 05. 2009
03/2009 Projednání výsledků výběrového řízení na obsazení místa na katedře biologie a ekologické výchovy31. 03. 2009
03/2009 Projednání výsledků výběrového řízení na obsazení místa vedoucího Centra školského managementu25. 03. 2009
02/2009 Složení výběrové komise pro katedru biologie a ekologické výchovy a pro Centrum školského managementu 1. 02. 2009
01/2009 na místa vedoucího Centra školského managementu a odborného asistenta na katedru biologie a ekologické výchovy 1. 01. 2009

Habilitační a profesorská jmenovací řízení

ČísloNázevÚčinnost
11/2009 Habilitační a profesorská jmenovací řízení za rok 200911. 11. 2009
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: