Úřední deska

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2000

Opatření děkana

26/2000 K evidenci pracovní doby
25/2000 K uplatnění pružné pracovní doby
24/2000 K termínům proplácení odměn konzultantům v rámci přípravy uchazečů k rigorózním zkouškám
23/2000 K poskytování záloh od 1. 1. 2001
22/2000 K úhradě výdajů spojených s habilitačním a profesorským jmenovacím řízením na jiných univerzitách
21/2000 K výsledkům kontroly pojistného a provádění nemocenského pojištění za období od 1.9.1998 do 31.8.2000
20/2000 K doplňovacímu přijímacímu řízení podle Statutu Univerzity Karlovy, příloha č. 5, část V., čl. 17
19/2000 O vyhlášení děkanského na den 27. října 2000
18/2000 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury v roce 2000
17/2000 Provoz budov fakulty v době 25. – 29. září 2000
16/2000 Provoz budov a čerpání dovolené na zotavenou v období červenec-srpen 2000
15/2000 K dalším podmínkám pro přijetí ke studiu podle článku 3, odst. 6 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze
14/2000 O dodatečném termínu státních závěrečných zkoušek
13/2000 O udělování osvědčení PedF
10/2000 K právu uchazeče nahlédnout do svých materiálů z přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení 2000 – 2001
9/2000 K používání vlastních vozidel zaměstnanci fakulty
9/2000 příloha k opatření děkana 9/2000
8/2000 O ochraně majetku před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a jednání škodní komise
7/2000 O prodloužení platnosti osobních příplatků na 2. čtvrtletí 2000
6/2000 K poplatkům za služby v rámci rigorózního řízení
5/2000 Upravující volbu Rady agonu a výplatu cen agonu
4/2000 Oprava opatření děkana č. 3/2000
3/2000 O stanovení poplatků za studium pro akademický rok 2000/2001
Poslední změna: 30. červen 2017 10:42 
Sdílet na: