Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2000

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
26/2000 K evidenci pracovní doby28. 12. 2000
25/2000 K uplatnění pružné pracovní doby13. 12. 2000
24/2000 K termínům proplácení odměn konzultantům v rámci přípravy uchazečů k rigorózním zkouškám10. 11. 2000
23/2000 K poskytování záloh od 1. 1. 2001 3. 11. 2000
22/2000 K úhradě výdajů spojených s habilitačním a profesorským jmenovacím řízením na jiných univerzitách12. 11. 2000
21/2000 K výsledkům kontroly pojistného a provádění nemocenského pojištění za období od 1.9.1998 do 31.8.2000 10. 10. 2000
20/2000 K doplňovacímu přijímacímu řízení podle Statutu Univerzity Karlovy, příloha č. 5, část V., čl. 17 9. 10. 2000
19/2000 O vyhlášení děkanského na den 27. října 2000 6. 10. 2000
18/2000 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury v roce 200025. 09. 2000
17/2000 Provoz budov fakulty v době 25. – 29. září 200030. 10. 2012
16/2000 Provoz budov a čerpání dovolené na zotavenou v období červenec-srpen 200015. 10. 2012
15/2000 K dalším podmínkám pro přijetí ke studiu podle článku 3, odst. 6 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze 14. 09. 2012
14/2000 O dodatečném termínu státních závěrečných zkoušek 4. 09. 2012
13/2000 O udělování osvědčení PedF26. 09. 2006
13/2000 příloha 1 k opatření č 13: Vzorové osvědčení, formát MS Word (*)26. 05. 2000
12/2000 K postupu při přípravě, evidenci a přijetí projektů vědy a výzkumu30. 05. 2000
11/2000 K doplňovacímu přijímacímu řízení podle Statutu Univerzity Karlovy, příloha Č. 5, ČÁST V., ČL. 1716. 05. 2000
10/2000 K právu uchazeče nahlédnout do svých materiálů z přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení 2000 – 200118. 06. 2012
9/2000 K používání vlastních vozidel zaměstnanci fakulty 1. 09. 2006
9/2000 příloha k opatření děkana 9/2000 1. 09. 2006
8/2000 O ochraně majetku před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a jednání škodní komise12. 07. 2007
7/2000 O prodloužení platnosti osobních příplatků na 2. čtvrtletí 200025. 05. 2012
6/2000 K poplatkům za služby v rámci rigorózního řízení 27. 03. 2012
5/2000 Upravující volbu Rady agonu a výplatu cen agonu 4. 05. 2006
4/2000 Oprava opatření děkana č. 3/200025. 01. 2012
3/2000 O stanovení poplatků za studium pro akademický rok 2000/2001 1. 02. 2000
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: