Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2005

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
15/2005 O stanovení výplatních termínů mezd v období leden 2006 – leden 200714. 09. 2012
14/2005 K realizaci hodnocení výuky studenty na UK PedF29. 09. 2006
13/2005 Opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolní akcí č. 4/2005 na Pedagogické fakultě UK v Praze26. 09. 2006
12/2005 Ke snížení počtu pracovníků na katedře pedagogické a školní psychologie 3. 10. 2006
11/2005 stanovení termínu k provedení dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 200525. 09. 2006
10/2005 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury v roce 200512. 09. 2006
9/2005 Organizační změny některých pracovišť zaměřených na oblast pedagogiky 1. 09. 2006
8/2005 K realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2005/200612. 06. 2006
7/2005 K doplňovacímu přijímacímu řízení podle Statutu Univerzity Karlovy, příloha č. 5, část V., čl. 1710. 07. 2006
6/2005 ŘÁD KURZU (internátní kurzy katedry TV)13. 05. 2005
5/2005 O přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2004/2005 4. 05. 2006
4/2005 O stanovení poplatků za studium 7. 04. 2006
3/2005 Vyhlášení děkanského dne14. 03. 2005
2/2005 K termínům proplácení odměn konzultantům v rámci přípravy uchazečů k rigorózním zkouškám14. 02. 2005
01/2005 O stanovení výplatních termínů mezd v období únor 2005 – leden 2006 1. 01. 2005

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
06/2005 Dodatek č. 4 k Provoznímu pokynu č. 2/2005 OBĚH DOKLADŮ A ŘÍDÍCÍ KONTROLA 27. 06. 2005
06/2005 Provozní pokyn č. 2/2005 - Oběh dokladů a řídící kontrola20. 06. 2005
06/2005 Provozní pokyn č. 1/2005 - Interní audit a řídící a finanční kontrola15. 06. 2005

Obecné informace

ČísloNázevÚčinnost
06/2005 Promoce červenec 2005 1. 06. 2005
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: