Úřední deska

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2005

Opatření děkana

15/2005 O stanovení výplatních termínů mezd v období leden 2006 – leden 2007
14/2005 K realizaci hodnocení výuky studenty na UK PedF
13/2005 Opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolní akcí č. 4/2005 na Pedagogické fakultě UK v Praze
12/2005 Ke snížení počtu pracovníků na katedře pedagogické a školní psychologie
11/2005 stanovení termínu k provedení dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2005
10/2005 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury v roce 2005
9/2005 Organizační změny některých pracovišť zaměřených na oblast pedagogiky
8/2005 K realizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006
7/2005 K doplňovacímu přijímacímu řízení podle Statutu Univerzity Karlovy, příloha č. 5, část V., čl. 17
6/2005 ŘÁD KURZU (internátní kurzy katedry TV)
5/2005 O přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2004/2005
4/2005 O stanovení poplatků za studium
3/2005 Vyhlášení děkanského dne
2/2005 K termínům proplácení odměn konzultantům v rámci přípravy uchazečů k rigorózním zkouškám
01/2005 O stanovení výplatních termínů mezd v období únor 2005 – leden 2006

Informace tajemníka fakulty

06/2005 Dodatek č. 4 k Provoznímu pokynu č. 2/2005 OBĚH DOKLADŮ A ŘÍDÍCÍ KONTROLA
06/2005 Provozní pokyn č. 2/2005 - Oběh dokladů a řídící kontrola
06/2005 Provozní pokyn č. 1/2005 - Interní audit a řídící a finanční kontrola

Obecné informace

06/2005 Promoce červenec 2005
Poslední změna: 30. červen 2017 10:42 
Sdílet na: