Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2011

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
23/2011 Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek 1. 01. 2012
22/2011 K podmínkám přiznání účelového stipendia dle čl. 5 odst. 1, písm. a) Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze19. 12. 2011
21/2011 Statut redakční rady fakultního webu PedF UK29. 11. 2011
20/2011 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 201124. 10. 2011
19/2011 K používání e-mailových adres 7. 10. 2011
18/2011 K doktorským studiím na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 3. 10. 2011
17/2011 K používání vlastních motorových vozidel zaměstnanci fakulty při pracovní cestě 3. 10. 2011
16/2011 K celoživotnímu vzdělávání na UK v Praze, Pedagogické fakultě 7. 09. 2011
15/2011 Vyhlášení mimořádného studijního volna 2. 09. 2011
14/2011 K uskutečňování programů CŽV v rámci IPo - Další vzdělávání pedagogických pracovnkíků na PedF UK Praha od ak. r. 2011/201218. 08. 2011
13/2011 K doplňovacímu přijímacímu řízení podle statutu UK v Praze12. 08. 2011
12/2011 Harmonogram ak. r. 2011/2012 1. 10. 2010
11/2011 Oprava opatření děkanky č. 7/201118. 04. 2011
10/2011 K provedení čl. 3 odst. 5 Řádu přijímacího řízení UK v Praze - upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou12. 04. 2011
9/2011 Ke zrušení opatření děkana č. 14/200712. 04. 2011
8/2011 K provedení čl. 3 odst. 5 Řádu přijímacího řízení UK v Praze - upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou 4. 04. 2011
7/2011 K provedení čl. 10 Řádu přijímacího řízení UK v Praze - nahlížení uchazečů do materiálů o přijímacím řízení 4. 04. 2011
6/2011 O stanovení poplatků za studium pro akademický rok 2011/2012 2. 03. 2011
5/2011 Vyhlášení děkanského dne18. 03. 2011
4/2011 Stanovení výše úhrad od studentů Univerzity Karlovy v Praze 1. 02. 2011
3/2011 K regulaci nákladů po dobu rozpočtového provizoria roku 201125. 01. 2011
2/2011 K zásadám akvizice informačních zdrojů na UK PedF20. 01. 2011

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
12/2011 Provozní pokyn č. 3 /2011 - Výplata odměn a optimalizace vyplácených náhrad za dovolenou21. 12. 2011
10/2011 Provozní pokyn č. 2 /2011 - Provozní řád Dětského koutku na Pedagogické fakultě17. 10. 2011
01/2011 Provozní pokyn č. 1/2011 - Oběh personálně - mzdových dokumentů27. 01. 2011

Harmonogram akademického roku

ČísloNázevÚčinnost
07/2011 Harmonogram akademického roku 2011/201228. 07. 2011

Státní zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
12/2011 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu - 16. 01. - 27. 01. 2012 (zimní termín)15. 12. 2011
08/2011 Termíny státních rigorózních zkoušek 2. 08. 2011
05/2011 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu16. 05. 2011

Výzvy pro studenty

ČísloNázevÚčinnost
11/2011 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 11. 11. 2011)11. 11. 2011
10/2011 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu 05. 10. 2011 5. 10. 2011
09/2011 Výzva k zápisu do 2. a vyššího roku studia akademického roku 2011/2012 (27.9.2011)14. 09. 2011
03/2011 Výzva k zápisu v náhradním termínu 7. 03. 2011
02/2011 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu 01.03.201115. 02. 2011

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
09/2011 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta katedry občanské výchovy a filozofie30. 09. 2011
07/2011 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/docenta KTV20. 07. 2011
07/2011 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/docenta KČJ20. 07. 2011
07/2011 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/odborného asistenta KBES20. 07. 2011
05/2011 Na místo odborného asistenta pro obor filozofie a religionistika25. 05. 2011
05/2011 Na místo asistenta/odborného asistenta na katedře biologie a environmentálních studií pro obor zoologie bezobratlých 9. 05. 2011
05/2011 Na místo odborného asistenta či docenta pro obor tělesná výchova a sport se zaměřením na plavání 9. 05. 2011
05/2011 Na místo odborného asistenta pro obor francouzská lingvistika 9. 05. 2011
05/2011 Na místo docenta nebo odborného asistenta pro obor francouzská literatura 17. a 18. století 9. 05. 2011
05/2011 Na místo odborného asistenta/asistenta/docenta/profesora pro obor současný český jazyk 9. 05. 2011

Nabídka volných pracovních míst

ČísloNázevÚčinnost
08/2011 Místo administrativního pracovníka se zaměřením na studijní oblast pro vzdělávací programy OP VK a pro programy celoživotního vzdělávání - UKONČENO!26. 08. 2011

Akreditované studijní programy (habilitace, profesor. řízení)

ČísloNázevÚčinnost
09/2011 Akreditované studijní programy a obory27. 09. 2011

Obecné informace

ČísloNázevÚčinnost
06/2011 Aktuální informace k přijímacímu řízení v souvislosti se stávkou dopravy dne 13. 6. 201112. 06. 2011

Volby děkana

ČísloNázevÚčinnost
11/2011 Protokol o průběhu a výsledcích voleb do AS UK v Praze25. 11. 2011
10/2011 Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze31. 10. 2011

Habilitační a profesorská jmenovací řízení

ČísloNázevÚčinnost
06/2011 Habilitační a profesorská jmenovací řízení za rok 201128. 06. 2011
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: