Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2015

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
25/2015 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2015/16 se zahájením studia v letním semestru 2. 12. 2015
24/2015 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 201526. 10. 2015
23/2015 Příloha č. 2 k Opatření děkana č. 23/2015 (Záznam o úrazu - hlášení změn)16. 10. 2015
23/2015 Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 23/2015 (Záznam o úrazu)16. 10. 2015
23/2015 Organizační směrnice - Organizační zabezpečení BOZP a PO 1. 12. 2016
22/2015 Změna harmonogramu akademického roku 2015/2016 1. 10. 2015
21/2015 Složení vedení Pedagogické fakulty 1. 01. 2015
20/2015 Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 20/2015 (Doporučení/souhlas k podání žádosti o mezinárodní projekt děkankou PedF UK/rektorem UK)29. 09. 2015
20/2015 Opatření děkana stanovující rámec pravidel pro administrativu, evidenci a řízení mezinárodních projektů schválených a realizovaných po 1.1.201429. 09. 2015
19/2015 Příloha č. 4 k Opatření děkana č. 19/2015 (Smlouva o úhradě cestovních nákladů)29. 09. 2015
19/2015 Příloha č. 5 k Opatření děkana č. 19/2015 (Cestovní zpráva ze zahraniční pracovní cesty)21. 09. 2015
19/2015 Příloha č. 3 k Opatření děkana č. 19/2015 (Žádost o povolení vlastního motorového vozidla)21. 09. 2015
19/2015 Příloha č. 2 k Opatření děkana č. 19/2015 (Cestovní příkaz k zahraniční cestě)21. 09. 2015
19/2015 Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 19/2015 (Žádost o povolení zahraniční pracovní cesty)21. 09. 2015
19/2015 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK21. 09. 2015
18/2015 Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 18/201514. 09. 2015
18/2015 K provedení doplňovacího přijímacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě pro akademický rok 2015/2016 v souladu s čl. 17 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – řádu přijímacího řízení14. 09. 2015
17/2015 Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 17/2015 (Návštěvní řád krytého plaveckého bazénu) 1. 09. 2015
17/2015 Návštěvní řád krytého plaveckého bazénu v Brandýse nad Labem 1. 09. 2015
16/2015 Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 16/201531. 07. 2015
16/2015 K provedení doplňovacího přijímacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě pro akademický rok 2015/2016 v souladu s čl. 17 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – řádu přijímacího řízení31. 07. 2015
15/2015 Harmonogram akademického roku 2015/201616. 06. 2015
14/2015 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2015/1616. 06. 2015
13/2015 Tvorba a čerpání sociálního fondu 1. 06. 2015
12/2015 Dodatek k opatření děkana č. 10/2015 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou pro akademický rok 2015/2016 ve vybraných oborech20. 05. 2015
11/2015 Změna harmonogramu akademického roku 2014/201520. 04. 2015
10/2015 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení přijímací zkouškou pro akademický rok 2015/2016 ve vybraných oborech 9. 04. 2015
9/2015 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK v Praze 9. 04. 2015
8/2015 Příloha č. 4 k Opatření děkana č. 8/2015 (Rigorózní práce)26. 02. 2015
8/2015 Příloha č. 3 k Opatření děkana č. 8/2015 (Diplomová práce)26. 02. 2015
8/2015 Příloha č. 2 k Opatření děkana č. 8/2015 (Disertační práce)26. 02. 2015
8/2015 Příloha č. 1 k Opatření děkana č. 8/2015 (Bakalářská práce)26. 02. 2015
8/2015 Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací26. 02. 2015
7/2015 K uplatnění pružné pracovní doby 2. 03. 2015
6/2015 Změna harmonogramu akademického roku 2014/201524. 02. 2015
5/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1. 02. 2015
4/2015 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2015/201622. 01. 2015
3/2015 Vytváření a kontrola individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech27. 01. 2015
2/2015 Opatření děkana pro výplaty mezd v roce 2015 (veřejnosti nepřístupné) 2. 03. 2015
01/2015 Opatření děkana, kterým se stanovuje postup a pravidla pro zavedení a provoz elektronických výplatních pásek na Pedagogické fakultě UK v Praze13. 01. 2015

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
11/2015 Provozní pokyn č. 4/2015 - Doplnění provozního pokynu tajemnika č. 1/2006 - archivace ESF projektů 9. 11. 2015
09/2015 Provozní pokyn č. 3/2015 - Vymezující finanční pravidla a postupy v opatření děkana č. 21/2015 k finanční a účetní evidenci mezinárodních projektů schválených a realizovaných po 1.1.201429. 09. 2015
07/2015 Provozní pokyn č. 2/2015 - Provozní bezpečnostní předpis pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou 17. 07. 2015
05/2015 Provozní pokyn č. 1/2015 - Zaměstnávání cizinců na UK PedF (Uzavírání DPP a DPČ s cizinci)20. 05. 2015

Státní zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
12/2015 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 11. - 29. 1. 2016 (zimní termín)11. 12. 2015
10/2015 Harmonogram SZZ pro zimní období 2015/16 9. 10. 2015
07/2015 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 1. - 18. 9. 2015 (podzimní termín)31. 07. 2015
07/2015 Státní rigorózní zkoušky v termínu 7.–11. 9. 2015 29. 07. 2015
05/2015 Harmonogram SZZ podzim 201521. 05. 2015
04/2015 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 18. 5. - 5. 6. 2015 (letní termín)29. 04. 2015
02/2015 Harmonogram SZZ léto 201527. 02. 2015

Výzvy pro studenty

ČísloNázevÚčinnost
10/2015 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 02. 10. 2015) 2. 10. 2015
09/2015 Výzva k zápisu do 2. a vyššího roku studia akademického roku 2015/2016 (ze dne 11. 9. 2015)11. 09. 2015
03/2015 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 03. 03. 2015) 4. 03. 2015

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
11/2015 Výběrové řízení na místo akademického pracovníka - asistenta/asistentky na katedře psychologie25. 11. 2015
11/2015 Výběrové řízení na místa odborných asistentů/odborných asistentek na katedře speciální pedagogiky25. 11. 2015
11/2015 Výběrové řízení na místa vědeckých pracovníků/vědeckých pracovnic Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání25. 11. 2015
11/2015 Výběrové řízení na místo akademického pracovníka - vedoucí/vedoucího katedry české literatury25. 11. 2015
11/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vědeckého (vědeckopedagogického) pracovníka Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství 15. 11. 2015
11/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře psychologie13. 11. 2015
11/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře speciální pedagogiky 6. 11. 2015
10/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa tajemníka fakulty/tajemnice fakulty 2. 10. 2015
09/2015 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře speciální pedagogiky 21. 09. 2015
09/2015 Výběrové řízení na místa odborných asistentů/odborných asistentek na katedře psychologie 21. 09. 2015
09/2015 Výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka/vědecké pracovnice Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství 21. 09. 2015
09/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborných asistentů/odborných asistentek na katedře výtvarné výchovy21. 09. 2015
09/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře dějin a didaktiky dějepisu (obor dějiny středověku) 9. 09. 2015
09/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře francouzského jazyka a literatury 7. 09. 2015
09/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vědeckého (vědecko-pedagogického) pracovníka/vědecké pracovnice Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání 7. 09. 2015
09/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře pedagogiky 1. 09. 2015
09/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst docenta/docentky, odborného asistenta/odborné asistentky na katedře rusistiky a lingvodidaktiky 1. 09. 2015
07/2015 Výběrové řízení na místo tajemníka fakulty30. 07. 2015
07/2015 Výběrové řízení na místo odbornéha asistenta/ odborné asistentky na katedře francouzského jazyka a literatury (obor francouzská literatura)20. 07. 2015
07/2015 Výběrové řízení na místa odborných asistentů/odborných asistentek na katedře výtvarné výchovy 2. 07. 2015
07/2015 Výběrové řízení na místo asistenta na katedře pedagogiky 2. 07. 2015
07/2015 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře dějin a didaktiky dějepisu pro obor dějiny středověku 2. 07. 2015
07/2015 Výběrové řízení na místo vědeckého pracovníka v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání 2. 07. 2015
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře biologie a environmentálních studií26. 06. 2015
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře dějepisu a didaktiky dějepisu26. 06. 2015
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře anglického jazyka a literatury26. 06. 2015
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků Centra školského managementu 24. 06. 2015
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst asistenta/asistentky a odborného asistenta/odborné asistentky na katedře matematiky a didaktiky matematiky24. 06. 2015
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře psychologie24. 06. 2015
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst asistenta/asistentky a odborného asistenta/odborné asistentky na katedře české literatury19. 06. 2015
06/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků na katedře primární pedagogiky 9. 06. 2015
05/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře biologie a environmentálních studií28. 05. 2015
05/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky a odborného asistenta/odborné asistentky na katedře pedagogiky26. 05. 2015
05/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře občanské výchovy a filozofie25. 05. 2015
05/2015 Výběrové řízení na místo docenta/docentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře rusistiky a lingvodidaktiky21. 05. 2015
05/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře informačních technologií a technické výchovy21. 05. 2015
05/2015 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře psychologie 5. 05. 2015
05/2015 Výběrové řízení na místo asistenta/asistentky a odborného asistenta/asistentky na katedře české literatury 5. 05. 2015
05/2015 Výběrové řízení na místo asistenta/asistentky, případně odborného asistenta/odborné asistentky na katedře biologie a environmentálních studií 5. 05. 2015
04/2015 Výběrové řízení na místa docenta/docentky a odborných asistentů/odborných asistentek Centra školského managementu PedF UK27. 04. 2015
04/2015 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře dějin a didaktiky dějepisu21. 04. 2015
04/2015 Výběrové řízení na místa odborných asistentů/ odborných asistentek, případně asistentů/asistentek na katedře anglického jazyka a literatury20. 04. 2015
04/2015 Výběrové řízení na místa asistenta/asistentky a odborného asistenta/odborné asistentky na katedře matematiky a didaktiky matematiky20. 04. 2015
04/2015 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře pedagogiky 2. 04. 2015
04/2015 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře občanské výchovy a filosofie 2. 04. 2015
04/2015 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře biologie a environmentálních studií 2. 04. 2015
04/2015 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře informačních technologií a technické výchovy 2. 04. 2015
04/2015 Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře primární pedagogiky 2. 04. 2015
02/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky na katedře pedagogiky 3. 02. 2015
02/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/ asistentky na katedře matematiky a didaktiky matematiky 3. 02. 2015
01/2015 Výsledek výběrového řízení na obsazení míst asistenta/asistentky a odborných asistentů/odborných asistentek Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství 9. 01. 2015

Obecné informace

ČísloNázevÚčinnost
08/2015 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím17. 08. 2015

Volby děkana

ČísloNázevÚčinnost
03/2015 Vyhlášení voleb do AS PedF UK 5. 03. 2015
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: