Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2001

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
15/2001 Mimořádné opatření pro manipulaci s podezřelými zásilkami, obálkami a balíčky25. 10. 2001
14/2001 K doplňovacímu přijímacímu řízení podle Statutu Univerzity Karlovy, příloha č. 5, část V., čl. 17 4. 09. 2012
13/2001 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury v roce 2001 1. 09. 2012
12/2001 Restrukturalizace Ústavu výzkumu rozvoje školství - ÚVRŠ 2. 08. 2012
11/2001 Provoz budov fakulty v období červenec - srpen 2001 3. 07. 2012
10/2001 Ke sloučení kateder filozofie a filozofie výchovy a občanské výchovy18. 06. 2012
9/2001 K právu uchazeče nahlédnout do svých materiálů z přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení 1. 09. 2006
8/2001 O stanovení náhrady nákladů hrazených uchazeči v rámci přípravy na státní rigorózní zkoušky28. 05. 2012
7/2001 O stanovení poplatků za studium 25. 05. 2012
6/2001 K evidenci předcházejících i souběžných studií studentů12. 05. 2006
5/2001 K reorganizaci děkanátu 25. 01. 2012
4/2001 K postupu při přípravě, evidenci a přijetí projektů vědy a výzkumu25. 01. 2012
3/2001 O stanovení výplatních termínů mezd v období únor 2001 – leden 2002 18. 01. 2001
2/2001 K setkání pracovníků a studentů UK v Praze-Pedagogické fakulty s vedením fakulty dne 22. února 2001 2. 01. 2012
01/2001 K výsledkům kontroly zaměřené na použití finančních prostředků poskytnutých Grantovou agenturou ČR UK v Praze-Pedagogické fakultě v rámci grantu č.403/96/K120 v r. 1997 1. 01. 2001
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: