Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2022

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
28/2022 Opatření děkana č. 28/2022 Příloha 4 - Vyjádření vedoucího pracoviště a návrh hodnocení zaměstnance 1. 01. 2023
28/2022 Opatření děkana č. 28/2022 Příloha 3 - Plán kariérního rozvoje zaměstnance 1. 01. 2023
28/2022 Opatření děkana č. 28/2022 Příloha 2 - Sebehodnotící zpráva zaměstnance 1. 01. 2023
28/2022 Opatření děkana č. 28/2022 Příloha 1 - Plán osobního rozvoje zaměstnance 1. 01. 2023
28/2022 Opatření děkana č. 28/2022 Hodnocení akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 1. 01. 2023
27/2022 Opatření děkana č. 27/2022 Opatření proti nevhodnému chování a sexuálnímu obtěžování 15. 12. 2022
26/2022 Opatření děkana č. 26/2022 Příloha 2 Formulář pro odborného oponenta z oboru 9. 12. 2022
26/2022 Opatření děkana č. 26/2022 Příloha 1 Formulář Osvědčení o schválení metodiky 9. 12. 2022
26/2022 Opatření děkana č. 26/2022 Schvalování metodik v působnosti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 9. 12. 2022
25/2022 Opatření děkana č. 25/2022 Harmonogram hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2022/202329. 11. 2022
24/2022 Opatření děkana č. 24/2022 Příloha 2 Protokol o nahlížení do habilitační práce před obhajobou28. 11. 2022
24/2022 Opatření děkana č. 24/2022 Příloha 1 Protokol o nahlížení do závěrečné práce před obhajobou28. 11. 2022
24/2022 Opatření děkana č. 24/2022 Nahlížení do závěrečné a habilitační práce před obhajobou28. 11. 2022
23/2022 Opatření děkana č. 23/2022 Příloha 2 Žádost o individuální studijní plán - letní semestr23. 11. 2022
23/2022 Opatření děkana č. 23/2022 Příloha 1 Žádost o individuální studijní plán - zimní semestr23. 11. 2022
23/2022 Opatření děkana č. 23/2022 Žádost o individuální studijní plán23. 11. 2022
22/2022 Opatření děkana č. 22/2022 Stanovení rozpětí výše osobního ohodnocení pro zaměstnance PedF UK 1. 11. 2022
21/2022 Opatření děkana č. 21/2022 Organizační řád Pedagogické fakulty UK, Příloha č. 2 Řídící struktura 1. 11. 2022
21/2022 Opatření děkana č. 21/2022 Organizační řád Pedagogické fakulty UK, Příloha č.1 Organizační struktura 1. 11. 2022
21/2022 Opatření děkana č. 21/2022 Organizační řád Pedagogické fakulty UK 1. 11. 2022
20/2022 Opatření děkana č. 20/2022 Provozní řád Knihovny Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 1. 11. 2022
19/2022 Opatření děkana č. 19/2022 Tvůrčí počin roku26. 10. 2022
18/2022 Opatření děkana č. 18/2022 Výběrové řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna pro letní semestr 2022/202326. 10. 2022
17/2022 Opatření děkana č. 17/2022 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 202210. 10. 2022
16/2022 Opatření děkana č. 16/2022 Doplnění počtu přijatých uchazečů - příloha 4. 08. 2022
16/2022 Opatření děkana č. 16/2022 Doplnění počtu přijatých uchazečů 4. 08. 2022
15/2022 Opatření děkana č. 15/2022 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu-Didaktika biologie30. 06. 2022
14/2022 Opatření děkana č. 14/2022 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2022/202330. 06. 2022
13/2022 Opatření děkana č. 13/2022 Rámcové principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na PedF UK - Příloha 1. 07. 2022
13/2022 Opatření děkana č. 13/2022 Rámcové principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na PedF UK 1. 07. 2022
12/2022 Opatření děkana č. 12/2022 Harmonogram akademického roku 2022/2023 na PedF UK pro prezenční i kombinovanou formu doktorského studia26. 05. 2022
11/2022 Opatření děkana č. 11/2022 Výběrové řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna pro zimní semestr 2022/202326. 05. 2022
10/2022 Opatření děkana č. 10/2022 Tvorba a čerpání sociálního fondu 25. 05. 2022
9/2022 Opatření děkana č. 9/2022 Harmonogram akademického roku 2022/202317. 05. 2022
8/2022 Opatření děkana č. 8/2022 Harmonogram hodnocení výuky studenty za letní semestr 2021/202212. 05. 2022
7/2022 Příloha č. 2 k Opatření děkana 7/202211. 05. 2022
7/2022 Příloha č. 1 k Opatření děkana 7/202211. 05. 2022
7/2022 Opatření děkana č. 7/2022 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení zkouškou pro AR 2022/2023 ve vybraných studijních programech11. 05. 2022
6/2022 Opatření děkana č. 6/2022 Zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu 29. 04. 2022
5/2022 Opatření děkana č. 5/2022 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK29. 04. 2022
4/2022 Opatření děkana č. 4/2022 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2022/2023 8. 03. 2022
3/2022 Opatření děkana č. 3/2022 k plánování a čerpání dovolené zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 202215. 02. 2022
2/2022 Opatření děkana č. 2/2022 Podrobnosti pro vypisování závěrečných prací ve sdruženém studiu pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 4. 02. 2022
01/2022 Opatření děkana č. 1/2022 pro výplaty mezd v roce 2022 (veřejnosti nepřístupné) 4. 01. 2022

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
12/2022 Provozní pokyn tajemníka č. 3/2022 Použití směnného kurzu v projektu CitEdEV 1. 12. 2022
05/2022 Provozní pokyn tajemníka č.2/2022 Nákupy komodit, příp. služeb na základě uzavřených rámcových smluv na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 4. 05. 2022
01/2022 Dodatek č. 1 k PPT č. 1/2021 Nákupy komodit, příp. služeb na základě uzavřených rámcových smluv na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy_příloha č. 1 6. 01. 2022
01/2022 Dodatek č. 1 k PPT č. 1/2021 Nákupy komodit, příp. služeb na základě uzavřených rámcových smluv na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 6. 01. 2022

Státní zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
12/2022 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 30. 1.–3. 2. 202330. 12. 2022
10/2022 Harmonogram SZ pro zimní semestr akademického roku 2022/202327. 10. 2022
07/2022 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 5.–16. 9. 202214. 07. 2022
05/2022 Harmonogram SZ pro letní semestr akademického roku 2021/2022 (podzimní termín)30. 05. 2022
02/2022 Harmonogram SZ pro letní semestr akademického roku 2021/2022 (letní termín) 25. 02. 2022

Nedoručená rozhodnutí

ČísloNázevÚčinnost
12/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení20. 12. 2022
12/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 9. 12. 2022
12/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 2. 12. 2022
11/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení11. 11. 2022
11/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 4. 11. 2022
10/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky26. 10. 2022
10/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení14. 10. 2022
09/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky30. 09. 2022
09/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení30. 09. 2022
09/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení16. 09. 2022
09/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 2. 09. 2022
08/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky26. 08. 2022
08/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 26. 08. 2022
08/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení19. 08. 2022
08/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 5. 08. 2022
07/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – přezkum29. 07. 2022
07/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky29. 07. 2022
07/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení29. 07. 2022
07/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení22. 07. 2022
07/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení15. 07. 2022
06/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky24. 06. 2022
06/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 9. 06. 2022
06/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 3. 06. 2022
05/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky27. 05. 2022
05/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení27. 05. 2022
05/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky20. 05. 2022
05/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení13. 05. 2022
04/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky29. 04. 2022
04/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 29. 04. 2022
04/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky14. 04. 2022
04/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 8. 04. 2022
03/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 4. 03. 2022
03/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 4. 03. 2022
02/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení18. 02. 2022
02/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 4. 02. 2022
02/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 4. 02. 2022
01/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky14. 01. 2022
01/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení14. 01. 2022
01/2022 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 7. 01. 2022
01/2022 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 7. 01. 2022

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
12/2022 Výsledek VŘ: docent/docentka na katedře andragogiky a managementu vzdělávání 6. 12. 2022
12/2022 Výsledek VŘ: akademičtí pracovníci na katedře tělesné výchovy 2. 12. 2022
10/2022 VŘ: docent/docentka na katedře andragogiky a managementu vzdělávání 18. 10. 2022
10/2022 Výsledek VŘ: akademičtí pracovníci na katedře chemie a didaktiky chemie17. 10. 2022
10/2022 VŘ: akademičtí pracovníci na katedře tělesné výchovy11. 10. 2022
09/2022 Výsledek VŘ: akademičtí pracovníci na katedře psychologie15. 09. 2022
09/2022 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře dějin a didaktiky dějepisu15. 09. 2022
09/2022 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře české literatury 6. 09. 2022
09/2022 VŘ: akademičtí pracovníci na katedře chemie a didaktiky chemie (docent/docentka, odborný asistent/odborná asistentka) 6. 09. 2022
08/2022 VŘ: referent/ka pro podporu vědecké činnosti 2. 08. 2022
07/2022 VŘ: akademičtí pracovníci na katedře chemie a didaktiky chemie (docent/docentka, odborný asistent/odborná asistentka)15. 07. 2022
07/2022 VŘ: akademičtí pracovníci na katedře psychologie (docent/docentka, odborný asistent/odborná asistentka)15. 07. 2022
07/2022 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře dějin a didaktiky dějepisu15. 07. 2022
07/2022 Výsledek VŘ: asistent/asistentka na katedře pedagogiky14. 07. 2022
07/2022 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře české literatury 8. 07. 2022
07/2022 Výsledek VŘ: vedoucí katedry tělesné výchovy 8. 07. 2022
06/2022 Výsledek VŘ: docent/docentka na katedře občanské výchovy a filozofie30. 06. 2022
06/2022 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře rusistiky a lingvodidaktiky30. 06. 2022
06/2022 Výsledek VŘ: docent/docentka na katedře preprimární a primární pedagogiky30. 06. 2022
06/2022 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na katedře matematiky a didaktiky matematiky21. 06. 2022
06/2022 VŘ: docent/docentka a odborný asistent/odborná asistentka na katedře výtvarné výchovy 7. 06. 2022
06/2022 VŘ: docent/ka na katedře chemie a didaktiky chemie 6. 06. 2022
05/2022 VŘ: asistent/asistentka na katedře pedagogiky20. 05. 2022
05/2022 VŘ: akademický pracovník - vedoucí Katedry tělesné výchovy12. 05. 2022
05/2022 VŘ: docent/ka na Katedře preprimární a primární pedagogiky 6. 05. 2022
05/2022 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře rusistiky a lingvodidaktiky 6. 05. 2022
05/2022 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře matematiky a didaktiky matematiky 6. 05. 2022
05/2022 VŘ: docent/docentka na Katedře občanské výchovy a filozofie 6. 05. 2022
03/2022 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře anglického jazyka a literatury14. 03. 2022
03/2022 Výsledek VŘ: vedoucí katedry germanistiky 1. 03. 2022
02/2022 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání 21. 02. 2022
01/2022 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře hudební výchovy27. 01. 2022
01/2022 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky20. 01. 2022
01/2022 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře anglického jazyka a literatury16. 01. 2022
01/2022 VŘ: vedoucí katedry germanistiky14. 01. 2022
01/2022 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání 5. 01. 2022

Obecné informace

ČísloNázevÚčinnost
12/2022 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím16. 12. 2022
12/2022 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_Příloha č. 10 2. 12. 2022
12/2022 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_Příloha č. 9 2. 12. 2022
12/2022 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_Příloha č. 8 2. 12. 2022
12/2022 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_Příloha č. 7 2. 12. 2022
12/2022 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_Příloha č. 6 2. 12. 2022
12/2022 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_Příloha č. 5 2. 12. 2022
12/2022 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_Příloha č. 4 2. 12. 2022
12/2022 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_Příloha č. 3 2. 12. 2022
12/2022 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_Příloha č. 2 2. 12. 2022
12/2022 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím_Příloha č. 1 2. 12. 2022
12/2022 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2. 12. 2022
01/2022 Vyhlášení voleb do Akademického senátu 202218. 01. 2022

Poplatky za studium

ČísloNázevÚčinnost
11/2022 Výše poplatků za studium na PedF UK pro akademický rok 2022/2023 1. 10. 2022

Zápisy z jednání dalších poradních orgánů

ČísloNázevÚčinnost
11/2022 Zápis z on-line jednání komise pro hodnocení výuky studenty 15.11.202215. 11. 2022
05/2022 Zápis z on-line jednání komise pro hodnocení výuky studenty 10. 5. 2022 10. 05. 2022
04/2022 Zápis ze zasedání komise pro hodnocení výuky studenty 12.4.202212. 04. 2022
01/2022 Zápis ze zasedání komise pro hodnocení výuky studenty 4. 1. 2022 4. 01. 2022

Zápisy z jednání kolegia děkana

ČísloNázevÚčinnost
12/2022 Zápis z jednání kolegia 20.12.202220. 12. 2022
10/2022 Zápis z jednání kolegia 25.10.202225. 10. 2022
09/2022 Zápis z jednání kolegia 20.09.202220. 09. 2022
08/2022 Zápis z jednání kolegia 21.06.202221. 06. 2022
05/2022 Zápis z jednání kolegia 24.05.202224. 05. 2022
04/2022 Zápis z jednání kolegia 26.04.202228. 04. 2022
03/2022 Zápis z jednání kolegia 01.03.2022 1. 03. 2022
02/2022 Zápis z jednání kolegia 15.02.202215. 02. 2022
01/2022 Zápis z jednání kolegia 11.01.202214. 01. 2022

Termíny zasedání akademického senátu

ČísloNázevÚčinnost
11/2022 Zasedání akademického senátu20. 12. 2022
11/2022 Zasedání akademického senátu 6. 12. 2022
11/2022 Zasedání akademického senátu22. 11. 2022
06/2022 Zasedání akademického senátu11. 10. 2022
03/2022 Zasedání akademického senátu29. 03. 2022
02/2022 Zasedání akademického senátu 1. 02. 2022
01/2022 Zasedání akademického senátu21. 06. 2022
01/2022 Zasedání akademického senátu 7. 06. 2022
01/2022 Zasedání akademického senátu24. 05. 2022
01/2022 Zasedání akademického senátu10. 05. 2022
01/2022 Zasedání akademického senátu12. 04. 2022
01/2022 Zasedání akademického senátu 1. 03. 2022
01/2022 Zasedání akademického senátu18. 01. 2022

Termíny zasedání vědecké rady

ČísloNázevÚčinnost
11/2022 Termín zasedání Vědecké rady 8. 12. 2022
10/2022 Termín zasedání Vědecké rady 10. 10. 2022

Termíny zasedání kolegia děkana

ČísloNázevÚčinnost
06/2022 Kolegium děkana 20.12.202220. 12. 2022
06/2022 Kolegium děkana 25.10.202225. 10. 2022
06/2022 Kolegium děkana 20.09.202220. 09. 2022
01/2022 Kolegium děkana 21.06.202221. 06. 2022
01/2022 Kolegium děkana 24.05.202224. 05. 2022
01/2022 Kolegium děkana 26.04.202226. 04. 2022
01/2022 Kolegium děkana 01.03.2022 1. 03. 2022
01/2022 Kolegium děkana 15.02.202215. 02. 2022
01/2022 Kolegium děkana 11.01.202211. 01. 2022
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: