Úřední deska

Nedoručená rozhodnutí RUK o vyměření poplatku spojeného se studiem

(24. 06. 2022)

V souladu s  Přílohou č. 2 Statutu UK byla z RUK odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem.

Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit: 

 

Novotná Galina  

6/170667/2022

Piwková Helena 

6/170682/2022

Student si může originál rozhodnutí vyzvednout na RUK, Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK, Oddělení poplatků spojených se studiem (v úředních hodinách).

 

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: