Úřední deska

Nedoručená rozhodnutí RUK o vyměření poplatku spojeného se studiem

(07. 01. 2022)

 

V souladu s  Přílohou č. 2 Statutu UK byla z RUK odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem.

Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit: 

 

Buriánková Zuzana

12/167637/2021

Burunova Natalia  

12/167400/2021

Suchanová Simona

12/167617/2021

Student si může originál rozhodnutí vyzvednout na RUK, Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK, Oddělení poplatků spojených se studiem (v úředních hodinách).

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: