Úřední deska

Nedoručená rozhodnutí RUK o vyměření poplatku spojeného se studiem

(20. 05. 2022)

V souladu s  Přílohou č. 2 Statutu UK byla z RUK odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem.

Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit: 

 

Bartošová Alžběta

5/170302/2022

Beritová Dana

5/170113/2022

Chabičová Kateřina

5/170148/2022

Kábrtová Renata 

5/170153/2022

Krasnabayeva Aliaksandra

5/170164/2022

Student si může originál rozhodnutí vyzvednout na RUK, Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK, Oddělení poplatků spojených se studiem (v úředních hodinách).

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: