Úřední deska

Níže uvedeným studentům či uchazečům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Zveřejněno: 04. 02. 2022

Bc. Goj Tomáš

UKPedF/481695/2021-2-1

Bc. Nováková Lenka

UkPedF/518582/2021-2

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: