Úřední deska

Níže uvedeným studentům či uchazečům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Zveřejněno: 14. 01. 2021

Ďoubal Jan

UKPedF/509304/2021-2

Syrotiuk Tetiana

UkPedF/435495/2021-2-1

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: