Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2013

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
24/2013 Příloha 5 k opatření děkanky č. 24/2013 1. 01. 2014
24/2013 Příloha 4 k opatření děkanky č. 24/2013 1. 01. 2014
24/2013 Příloha 3 k opatření děkanky č. 24/2013 1. 01. 2014
24/2013 Příloha 2 k opatření děkanky č. 24/2013 1. 01. 2014
24/2013 Příloha 1 k opatření děkanky č. 24/2013 1. 01. 2014
24/2013 K zahraničním pracovním cestám zaměstnanců PedF UK 1. 01. 2014
23/2013 Opatření děkana k organizaci fakultních akcí11. 11. 2013
22/2013 Stanovení výše úhrad od studentů Univerzity Karlovy v Praze 1. 11. 2013
21/2013 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 201316. 10. 2013
20/2013 K realizaci změny Vnitřního mzdového předpisu na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě 1. 10. 2013
19/2013 K elektronickému zápisu předmětů a atestů27. 09. 2013
18/2013 Dodatek k opatření děkana č. 17/2013 k Harmonogramu pedagogických praxí, kurzů a exkurzí akademickém roce 2013/201427. 09. 2013
17/2013 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2013/201427. 08. 2013
16/2013 Příloha k opatření děkanky č.16 /2013 k doplňovacímu přijímacímu řízení pro akademický rok 2013/14 9. 08. 2013
16/2013 K provedení doplňovacího přijímacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě pro akademický rok 2013/2014 v souladu s čl. 17 Přílohy  č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze 9. 08. 2013
15/2013 Harmonogram akademického roku 2013/201427. 06. 2013
14/2013 Zásady spolupráce vedení Pedagogické fakulty UK a studentských spolků14. 06. 2013
13/2013 Složení vedení Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty15. 05. 2013
12/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 15. 05. 2013
11/2013 Ke zrušení Vzdělávacího a školicího střediska, zřízení funkce proděkana pro rozvoj, dalším organizačním změnám a změně organizačního řádu Pedagogické fakulty15. 05. 2013
10/2013 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK v Praze29. 03. 2013
9/2013 K provedení čl. 10 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze – nahlížení uchazečů do materiálů o přijímacím řízení pro akademický rok 2013/2014 podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách25. 03. 2013
8/2013 O stanovení poplatků za studium pro akademický rok 2013/201421. 03. 2013
6/2013 Oprava Harmonogramu akademického roku 2012/201329. 01. 2013
5/2013 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2013/201425. 01. 2013
3/2013 K doktorským studiím na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 1. 01. 2013
2/2013 Ke změně formy studia 1. 01. 2013
01/2013 K výši doktorandského stipendia 7. 01. 2013

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
12/2013 Provozní pokyn č. 10/2013 - Řád autoprovozu20. 12. 2013
11/2013 Provozní pokyn č. 9/2013 - K realizaci projektu Věda do škol26. 11. 2013
09/2013 Provozní pokyn č. 8/2013 - Provozní řád provozovny masérských a regeneračních služeb na PedF UK v Praze27. 09. 2013
09/2013 Provozní pokyn č. 7/2013 - Pravidla počítačové sítě PedF UK25. 09. 2013
09/2013 Provozní pokyn č. 6/2013 - Činnost TPO (Nahrazen PPT č. 6/2014 ze dne 17.12. 2014) 6. 09. 2013
06/2013 Provozní pokyn č. 5/2013 - K realizaci projektu Věda do škol (Nahrazen PPT č. 9/2013 ze dne 20.11. 2013) 3. 06. 2013
04/2013 Provozní pokyn č. 4/2013 - K využívání nebytových prostor v budovách fakulty30. 04. 2013
04/2013 Provozní pokyn č. 3/2013 - Provozní řád dětského koutku19. 04. 2013
04/2013 Provozní pokyn č. 2/2013 - Provozní řád používání šatních skříněk 4. 04. 2013
02/2013 Provozní pokyn č. 1/2013 - Zachování věrohodnosti daňového dokladu20. 02. 2013

Harmonogram akademického roku

ČísloNázevÚčinnost
06/2013 Harmonogram akademického roku 2013/201428. 06. 2013

Státní zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
10/2013 Harmonogram státních závěrečných zkoušek 22. 10. 2013
08/2013 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 09. - 20. 09. 2013 (podzimní termín) 1. 08. 2013
05/2013 Obhajoby závěrečných prací v pregraduálním studiu 17. - 29. 06. 2013 (letní termín)17. 05. 2013

Výzvy pro studenty

ČísloNázevÚčinnost
10/2013 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 09. 10. 2013) 9. 10. 2013
09/2013 Výzva k zápisu do 2. a vyššího roku studia akademického roku 2013/201413. 09. 2013
04/2013 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 30. 04. 2013)30. 04. 2013
03/2013 Výzva k opětovnému zápisu do studia po přerušení studia v náhradním termínu (ze dne 14. 03. 2013)14. 03. 2013

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
12/2013 Výběrové řízení na obsazení místa docenta/docentky KPg17. 12. 2013
12/2013 Výběrové řízení na obsazení místa odobného asistenta/odborné asistentky na KPPg17. 12. 2013
10/2013 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta katedry českého jazyka 1. 10. 2013
09/2013 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa vedoucího Střediska informačních technologií 3. 09. 2013
08/2013 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře českého jazyka22. 08. 2013
06/2013 Výsledek výběrového řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky katedry anglického jazyka a literatury 28. 06. 2013
06/2013 Výběrové řízení na místo vedoucího Střediska informačních technologií27. 06. 2013
05/2013 Výběrové řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna 20. 05. 2013
05/2013 Výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře anglického jazyka a literatury20. 05. 2013

Volby děkana

ČísloNázevÚčinnost
03/2013 Vyhlášení voleb do AS PedF UK28. 03. 2013
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: