Úřední deska

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

Archiv 2021

Opatření děkana

ČísloNázevÚčinnost
28/2021 Opatření děkana č. 28/2021 Výběrové řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna pro letní semestr 2021/202223. 12. 2021
27/2021 Opatření děkana č. 27/2021 Harmonogram hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2021/202222. 12. 2021
26/2021 Opatření děkana č. 26/2021 Standardy doktorského studia na PedF UK 29. 11. 2021
25/2021 Opatření děkana č. 25/2021 Zásady akvizice informačních zdrojů na Pedagogické fakultě UK 4. 10. 2021
24/2021 Opatření děkana č. 24/2021 Stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 2021 8. 10. 2021
23/2021 Opatření děkana č. 23/2021 Příloha č. 1 - Harmonogram akademického roku 2020/202113. 09. 2021
23/2021 Opatření děkana č. 23/2021 Změna harmonogramu akademického roku 2020/202113. 09. 2021
22/2021 Opatření děkana č. 22/2021 Doplnění počtu přijatých uchazečů dle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy ze dne 8. února 2018_příloha 7. 09. 2021
22/2021 Opatření děkana č. 22/2021 Doplnění počtu přijatých uchazečů dle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy ze dne 8. února 2018 7. 09. 2021
21/2021 Opatření děkana č. 21/2021_Veřejné zakázky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 1. 09. 2021
20/2021 Opatření děkana č. 20/2021 Harmonogram akademického roku 2021/22 na Pedagogické fakultě UK pro prezenční i kombinovanou formu doktorského studia 1. 09. 2021
19/2021 Opatření děkana č. 19/2021 Doplnění počtu přijatých uchazečů dle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy ze dne 8. února 201827. 07. 2021
18/2021 Opatření děkana č. 18/2021 Harmonogram pedagogických praxí, kurzů a exkurzí v akademickém roce 2021/22 1. 07. 2021
17/2021 Opatření děkana č. 17/2021 Výběrové řízení na přidělení finančních prostředků pro realizaci tvůrčího volna pro zimní semestr 2021/2022 8. 06. 2021
16/2021 Opatření děkana č. 16/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022 3. 06. 2021
15/2021 Opatření děkana č. 15/2021 Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací zkoušky na Pedagogické fakultě UK 1. 06. 2021
14/2021 Opatření děkana č. 14/2021 Harmonogram hodnocení výuky za letní semestr 2020/202124. 05. 2021
13/2021 Opatření děkana č. 13/2021 Příloha č. 1 - Vybrané programy18. 05. 2021
13/2021 Opatření děkana č. 13/2021 Upuštění od ověřování podmínek přijímacího řízení zkouškou pro akademický rok 2021/2022 ve vybraných programech18. 05. 2021
12/2021 Opatření děkana č. 12/2021 Změna harmonogramu organizace přijímacího řízení pro rok 2021/202214. 05. 2021
11/2021 Opatření děkana č. 11/2021 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2021/2022 pro nově akreditovaný doktorský studijní program - Didaktika českého jazyka15. 04. 2021
10/2021 Opatření děkana č. 10/2021 Harmonogram organizace přijímacího řízení do programů vyučovaných v anglickém jazyce pro rok 2021/2022 1. 04. 2021
9/2021 Opatření děkana č. 9/2021 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2021/2022 pro nově akreditované studijní programy28. 02. 2021
8/2021 Opatření děkana č. 8/2021 Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2021/202223. 02. 2021
7/2021 Opatření děkana č. 7/2021 Harmonogram akademického roku 2020/21 na PedF UK pro prezenční i kombinovanou formu doktorského studia19. 02. 2021
6/2021 Opatření děkana č. 6/2021 Pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy11. 02. 2021
5/2021 Opatření děkana č. 5/2021 K plánování a čerpání dovolené zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 2021_příloha11. 02. 2021
5/2021 Opatření děkana č. 5/2021 K plánování a čerpání dovolené zaměstnanci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 202111. 02. 2021
4/2021 Opatření děkana č. 4/2021 Změna stanovení termínu k provedení fyzické inventury, dokladové inventury, inventury skladů, pokladen a cenin pro rok 202021. 01. 2021
3/2021 Opatření děkana č. 3/2021 pro výplaty mezd v roce 2021 (veřejnosti nepřístupné) 15. 01. 2021
2/2021 Opatření děkana č. 2/2021 Harmonogram hodnocení výuky studenty za zimní semestr 2020/2021 6. 01. 2021
01/2021 Opatření děkana č. 1/2021 Příloha č. 1 - Harmonogram akademického roku 2020/2021 6. 01. 2021
01/2021 Opatření děkana č. 1/2021 Změna harmonogramu akademického roku 2020/2021 6. 01. 2021

Informace tajemníka fakulty

ČísloNázevÚčinnost
09/2021 Provozní pokyn tajemníka č. 4/2021 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 2.000.000,- Kč bez DPH pro dodávky a služby a do 6.000.000,- Kč bez DPH pro stavební práce_příloha č. 5 1. 09. 2021
09/2021 Provozní pokyn tajemníka č. 4/2021 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 2.000.000,- Kč bez DPH pro dodávky a služby a do 6.000.000,- Kč bez DPH pro stavební práce_Příloha č. 4 1. 09. 2021
09/2021 Provozní pokyn tajemníka č. 4/2021 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 2.000.000,- Kč bez DPH pro dodávky a služby a do 6.000.000,- Kč bez DPH pro stavební práce_Příloha č. 3 1. 09. 2021
09/2021 Provozní pokyn tajemníka č. 4/2021 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 2.000.000,- Kč bez DPH pro dodávky a služby a do 6.000.000,- Kč bez DPH pro stavební práce_Příloha č. 2 1. 09. 2021
09/2021 Provozní pokyn tajemníka č. 4/2021 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 2.000.000,- Kč bez DPH pro dodávky a služby a do 6.000.000,- Kč bez DPH pro stavební práce_příloha č. 1 1. 09. 2021
09/2021 Provozní pokyn tajemníka č. 4/2021 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do 2.000.000,- Kč bez DPH pro dodávky a služby a do 6.000.000,- Kč bez DPH pro stavební práce 1. 09. 2021
09/2021 Provozní pokyn tajemníka č. 3/2021 Oběh dokladů a řídící kontrola 1. 09. 2021
05/2021 Provozní pokyn tajemníka č. 2/2021 Tiskařské služby na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2021 (upřesnění postupu)11. 05. 2021
03/2021 Provozní pokyn tajemníka č. 1/2021 Nákupy komodit, příp. služeb na základě uzavřených rámcových smluv na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy_příloha č. 129. 03. 2021
03/2021 Provozní pokyn tajemníka č. 1/2021 Nákupy komodit, příp. služeb na základě uzavřených rámcových smluv na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy29. 03. 2021

Státní zkoušky, státní rigorózní zkoušky

ČísloNázevÚčinnost
12/2021 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací - jarní termín 202229. 12. 2021
09/2021 Harmonogram SZ pro zimní semestr 2021/202227. 09. 2021
08/2021 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 6.–17. 9. 2021 2. 08. 2021
05/2021 Harmonogram SZ pro letní semestr 2020/2021 (podzimní termín)25. 05. 2021
02/2021 Harmonogram SZ pro letní semestr akademického roku 2020/2021 (letní termín)17. 02. 2021
01/2021 Státní rigorózní zkoušky a obhajoby prací v termínu 1.–5. 2. 202130. 12. 2020

Nedoručená rozhodnutí

ČísloNázevÚčinnost
12/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 3. 12. 2021
11/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení26. 11. 2021
11/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení19. 11. 2021
11/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 5. 11. 2021
11/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – přezkum 2. 11. 2021
11/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 2. 11. 2021
10/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení22. 10. 2021
10/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – přezkum 1. 10. 2021
09/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – přezkum24. 09. 2021
09/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky24. 09. 2021
09/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení24. 09. 2021
09/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení17. 09. 2021
09/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 3. 09. 2021
08/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 27. 08. 2021
08/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky19. 08. 2021
08/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 6. 08. 2021
08/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 6. 08. 2021
08/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 6. 08. 2021
08/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 5. 08. 2021
08/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 5. 08. 2021
07/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení30. 07. 2021
07/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení23. 07. 2021
06/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky29. 06. 2021
06/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky22. 06. 2021
06/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky14. 06. 2021
06/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 9. 06. 2021
06/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 9. 06. 2021
06/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 7. 06. 2021
05/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 28. 05. 2021
05/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 25. 05. 2021
05/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky20. 05. 2021
05/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 6. 05. 2021
05/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 4. 05. 2021
04/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky23. 04. 2021
04/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky 8. 04. 2021
03/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení26. 03. 2021
03/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky25. 03. 2021
03/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 9. 03. 2021
03/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – přezkum 9. 03. 2021
02/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 23. 02. 2021
02/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 16. 02. 2021
02/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky11. 02. 2021
01/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky28. 01. 2021
01/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení19. 01. 2021
01/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky19. 01. 2021
01/2021 Nedoručená rozhodnutí z rektorátu UK – poplatky12. 01. 2021
01/2021 Nedoručené písemnosti z Pedagogické fakulty - Studijní oddělení 4. 01. 2021

Výběrová řízení - personální

ČísloNázevÚčinnost
12/2021 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře občanské výchovy a filozofie21. 12. 2021
12/2021 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře hudební výchovy 17. 12. 2021
12/2021 Výsledek VŘ: vedoucí katedry české literatury16. 12. 2021
12/2021 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře biologie a environmentálních studií 8. 12. 2021
11/2021 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky29. 11. 2021
11/2021 VŘ: sekretář/ka na Katedře výtvarné výchovy26. 11. 2021
11/2021 VŘ: výzkumný pracovník - postdoktorand/postdoktorandka26. 11. 2021
10/2021 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře biologie a environmentálních studií27. 10. 2021
10/2021 VŘ: vedoucí katedry české literatury27. 10. 2021
10/2021 VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře občanské výchovy a filozofie27. 10. 2021
10/2021 Výsledek VŘ: docent/docentka a odborný asistent/odborná asistentka na Katedře psychologie18. 10. 2021
09/2021 Výsledek VŘ: asistent/asistentka na Katedře výtvarné výchovy 9. 09. 2021
09/2021 Výsledek VŘ: asistenti/asistentky na Katedře tělesné výchovy 9. 09. 2021
09/2021 Výsledek VŘ: profesor/profesorka na Katedře francouzského jazyka a literatury 9. 09. 2021
09/2021 Referent mimorozpočtových zdrojů (správce rozpočtu) 8. 09. 2021
08/2021 VŘ: vedoucí oddělení pro vědeckou činnost20. 08. 2021
08/2021 VŘ docent/docentka a odborný asistent/odborná asistentka na Katedře psychologie12. 08. 2021
07/2021 VŘ: Manažer vědeckých projektů28. 07. 2021
07/2021 Výsledek VŘ: asistent/asistentka na Katedře hudební výchovy26. 07. 2021
07/2021 VŘ asistenti/asistentky (akademičtí pracovníci) na Katedře tělesné výchovy22. 07. 2021
07/2021 VŘ profesor/ka na Katedře francouzského jazyka a literatury22. 07. 2021
07/2021 výsledek VŘ: odborní asistenti/odborné asistentky na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání20. 07. 2021
07/2021 Výsledek VŘ: asistent/asistentka na Katedře anglického jazyka a literatury 7. 07. 2021
07/2021 Výsledek VŘ: odborný asistent/odborná asistentka na Katedře české literatury 7. 07. 2021
06/2021 Výsledek VŘ: asistent/ka a odborný asistent/ka na Katedře preprimární a primární pedagogiky29. 06. 2021
06/2021 Výsledek VŘ: vedoucí katedry chemie a didaktiky chemie25. 06. 2021
06/2021 Výsledek VŘ: asistent/ka na Katedře speciální pedagogiky11. 06. 2021
05/2021 VŘ asistent/asistentka na Katedře hudební výchovy26. 05. 2021
05/2021 VŘ odborní asistenti/odborné asistentky na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání26. 05. 2021
05/2021 VŘ asistent/asistentka na Katedře výtvarné výchovy26. 05. 2021
05/2021 VŘ asistent/asistentka na Katedře angického jazyka a literatury17. 05. 2021
05/2021 Výsledek VŘ: odborný asistent/ka na Katedře pedagogiky12. 05. 2021
05/2021 VŘ odborný asistent/ka, asistent/ka na Katedře preprimární a primární pedagogiky10. 05. 2021
04/2021 VŘ odborný asistent/ka na Katedře české literatury 23. 04. 2021
04/2021 VŘ vedoucí Katedry chemie a didaktiky chemie22. 04. 2021
04/2021 VŘ asistent/ka na Katedře speciální pedagogiky22. 04. 2021
04/2021 Výsledek VŘ: vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu14. 04. 2021
03/2021 Výsledek VŘ: odborný asistent/ka a asistent/ka na Katedře matematiky a didaktiky matematiky18. 03. 2021
03/2021 VŘ odborný asistent/odborná asistentka na Katedře pedagogiky 5. 03. 2021
02/2021 VŘ odborný asistent/odborná asistentka, asistent/asistentka na Katedře matematiky a didaktiky matematiky 2. 02. 2021
02/2021 VŘ vedoucí katedry dějin a didaktiky dějepisu 1. 02. 2021

Obecné informace

ČísloNázevÚčinnost
12/2021 Kandidátní listina pro doplňovací volby Akademického senátu UK 3. 12. 2021
07/2021 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 8. 07. 2021
06/2021 Rozhodnutí o svolání shromáždění akademické obce15. 06. 2021
05/2021 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 3. 05. 2021
03/2021 Poskytnuté informace: Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím29. 03. 2021
03/2021 Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu PedF UK studentská kurie 4. 03. 2021
03/2021 Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu PedF UK I. kurie zaměstnanecká 4. 03. 2021

Poplatky za studium

ČísloNázevÚčinnost
04/2021 Výše poplatků za studium na PedF UK pro akademický rok 2021/2022 7. 04. 2021

Zápisy z jednání dalších poradních orgánů

ČísloNázevÚčinnost
12/2021 Zápis ze zasedání komise pro hodnocení výuky studenty 23. 11. 202123. 11. 2021
05/2021 Zápis ze zasedání komise pro hodnocení výuky studenty 11.5.202111. 05. 2021

Senát - materiály k projednání

ČísloNázevÚčinnost
06/2021 Návrh změn podmínek přijímacího řízení 2021/202215. 06. 2021
05/2021 Návrh změn podmínek přijímacího řízení 2021/2022 4. 05. 2021
04/2021 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020 PedF UK12. 04. 2021
04/2021 Výroční zpráva za rok 2020 PedF UK30. 04. 2021

Zápisy z jednání kolegia děkana

ČísloNázevÚčinnost
12/2021 Zápis z jednání kolegia 21.12.202121. 12. 2021
11/2021 Zápis z jednání kolegia 23.11.202123. 11. 2021
11/2021 Zápis z jednání kolegia 09.11.2021 9. 11. 2021
10/2021 Zápis z jednání kolegia 26.10.202126. 10. 2021
10/2021 Zápis z jednání kolegia 12.10.202112. 10. 2021
07/2021 Zápis z jednání kolegia 20.07.2021 20. 07. 2021
06/2021 Zápis z jednání kolegia 08.06.2021 8. 06. 2021
05/2021 Zápis z jednání kolegia 25.05.2021 25. 05. 2021
05/2021 Zápis z jednání kolegia 11.05.2021 11. 05. 2021
04/2021 Zápis z jednání kolegia 27.04.202127. 04. 2021
04/2021 Zápis z jednání kolegia 13.04.2021 13. 04. 2021
03/2021 Zápis z jednání kolegia 30.03.2021 30. 03. 2021
03/2021 Zápis z jednání kolegia 16.03.2021 16. 03. 2021
03/2021 Zápis z jednání kolegia 16.02.2021 16. 03. 2021
03/2021 Zápis z jednání kolegia 02.03.2021 2. 03. 2021
03/2021 Zápis z jednání kolegia 02.02.2021 2. 03. 2021
01/2021 Zápis z jednání kolegia 26.01.2021 26. 01. 2021
01/2021 Zápis z jednání kolegia 05.01.2021 5. 11. 2021

Termíny zasedání akademického senátu

ČísloNázevÚčinnost
06/2021 Termíny zasedání Akademického senátu 28. 06. 2021

Termíny zasedání komise pro fakultní Agon

ČísloNázevÚčinnost
01/2021 Agon – výzva pro rok 2021 1. 01. 2021
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: