Úřední deska

Opatření děkana č. 8/2007 Čj. 2904/2007

 

 

 

 

Harmonogram akademického roku 2007/2008

 

Akademický rok začíná 1. října 2007 a končí 30. září 2008

 
Prezenční studium
 

Zápis do 1. roku studia

18. 7. 2007

Náhradní zápis do 1. roku studia

4. 9. 2007

Úvodní soustředění studentů přijatých do 1. roku studia

26. 9. 2007

Imatrikulace

27. 9. 2007

Zápis do studia studentů vyšších ročníků (studijní odd.)

10. 9. 2007 – 14. 9. 2007

Náhradní termín zápisu do studia studentů vyšších ročníků

18. 9. 2007

Elektronický zápis do předmětů zimního semestru 2007/2008 pro studenty 2. a vyššího roku studia

a)      Zahájení zápisu pro dvoukombinace oborů (VVP a Specializace v pg.) do povinných a povinně volitelných předmětů

b)       Zahájení zápisu všech ostatních oborů do povinných a povinně volitelných předmětů

c)      Otevření zápisu pro dvoukombinace oborů (VVP a Specializace v pg.) do všech předmětů včetně volitelných

d)      Otevření zápisu ostatních oborů do všech předmětů včetně volitelných

Ukončení zápisu pro všechny obory

Změny v zápisu předmětů je možno provádět nejpozději do

20. 9. 2007 – 15.10.2007

 
 
 

20. 9. 2007 od 9,00

 

21. 9. 2007 od 9,00

 

26.9. 2007 od 9,00

 
27. 9. 2007 od 9,00
15. 10. 2007 do 18,00
15. 10. 2007 do 18,00

Elektronický zápis do kurzů zimního semestru 2007/2008 pro studenty přijaté do 1. roku studia

26. 9. 2007 od 9,00 až 15.10. 2007 do 16,00

Zkouškové období včetně opravných zkoušek

do 19. 9. 2007

 
Zimní semestr

Zahájení akademického roku a zimního semestru aka­demického roku 2007/2008

1. 10. 2007

Výuka

1. 10. 2007 – 20. 12. 2007

a 3. 1. 2008 – 4. 1. 2008

Zveřejnění témat diplomových prací katedrami

do 12. 10. 2007

Zadání diplomových prací

do 9. 11. 2007

Den otevřených dveří

5. 12. 2007

Vánoční prázdniny

21. 12. 2007 – 2. 1. 2008

Zkouškové období zimního semestru

7. 1. 2008 – 15. 2. 2008

Elektronický zápis do předmětů letního semestru 2007/2008

a)      Zahájení zápisu pro dvoukombinace oborů (VVP a Specializace v pg.) do povinných a povinně volitelných předmětů

b)       Zahájení zápisu všech ostatních oborů do povinných a povinně volitelných předmětů

c)      Otevření zápisu pro dvoukombinace oborů (VVP a Specializace v pg) do všech předmětů včetně volitelných

d)      Otevření zápisu ostatních oborů do všech předmětů včetně volitelných

Ukončení zápisu pro všechny obory

Změny v zápisu předmětů je možno provádět nejpozději do

4. 2. 2008 – 6.3.2008

 
 

4. 2. 2008 od 9,00

 

5. 2. 2008 od 9,00

 

11. 2. 2008 od 9,00

 
12. 2. 2008 od 9,00
6. 3. 2008 do 18,00
6. 3. 2008 do 18,00
 
Letní semestr
Zahájení letního semestru akademického roku 2007/2008
18. 2. 2008
Výuka
18. 2. 2008 – 16. 5. 2008
Zveřejnění témat bakalářských prací katedrami
do 18. 2. 2008
Zadání bakalářských prací
do 21. 3. 2008
Ukončení výuky v posledním roce studia
11. 4. 2008
Děkanský den
2. 5. 2008
Zkouškové období letního semestru
19. 5. 2008 – 30. 6. 2008
Letní prázdniny
1. 7. 2008– 31. 8. 2008
Zkouškové období včetně opravných zkoušek

do 19. 9. 2008

Konec akademického roku 2007/2008
30. 9. 2008
   
 
Poznámka:

Harmonogram přijímacího řízení bude vyhlášen v souladu s příslušným Opatřením rektora vy­daným pro přijímací řízení 2008/2009.

 

Kombinované studium a programy CŽV

Termíny elektronického zápisu do předmětů pro studenty kombinovaného studia (bakalářské a  magisterské obory, netýká se programů CŽV) budou zveřejněny zvláštní vyhláškou.

 
Zápis studentů přijatých do 1. roku studia (studijní odd.)

18. 7. 2007 bakalářské a magisterské obory

Programy CŽV v den konání první konzultace

Imatrikulace
27. 9. 2007
Zápis do studia a uzavření studijních povinností
do 31. 1. 2008
Studijní soustředění
24. 9. 2007 – 27. 9. 2007

                                                                                                

14. 1. 2008 – 18. 1. 2008
                                                                                               
4. 2. 2008– 8. 2. 2008

                                                                                                

20. 5. 2008 – 23. 5. 2008 (bazén)

                                                                                                 

9. 6. 2008 – 13. 6. 2008

                                                                                                 

23. 6. 2008 – 27. 6. 2008
Zadání diplomových prací
do 1. 2. 2008
Zadání bakalářských prací
do 16. 5. 2008
Slavnostní předání osvědčení CŽV
14. 3. 2008
20. 6. 2008
 
Poznámka:

Studium v kombinované formě studia a programech CŽV může být organizováno dle harmono­gramů stanovených katedrou. Tato informace je zveřejněna u garanta studia na příslušné katedře.

 
 
 
 
 
 
SZZ a SRZ
 

Odevzdání diplomových a závěrečných prací a při­hlášky pro zimní termín SZZ

23. 11. 2007
Odevzdání výkazu o studiu ke kontrole na studijní odd.
4. 1. 2008
Odhlášení ze SZZ nejpozději do
14. 1. 2008
SZZ zimní termín:
1. část SZZ
21. 1. 2008 – 25. 1. 2008
2. část SZZ
28. 1. 2008 – 1. 2. 2008
Předsunuté obhajoby, SZZ ze specializací
14. 1. 2008 – 18. 1. 2008
Promoce
19. a 20. 3. 2008
 

Odevzdání diplomových a závěrečných prací a při­hlášky pro letní termín SZZ

a) učitelství pro 1. stupeň ZŠ
14. 3. 2008
b) ostatní obory
28. 3. 2008
odevzdání diplomové práce
do 11. 4. 2008
odevzdání výkazu o studiu ke kontrole na studijní odd.
30. 4. 2008
Odhlášení ze SZZ nejpozději do
11. 5. 2008
SZZ letní termín:
1. část SZZ
19. 5. 2008 – 23. 5. 2008
2. část SZZ
26. 5. 2008 – 30. 5. 2008
Předsunuté obhajoby, SZZ ze specializací
12. 5. 2008 – 16. 5. 2008
Promoce
29., 30. a 31. 7. 2008
SRZ jarní termín
5. – 6. 2. 2008
Odevzdání rigorózních prací a přihlášek k SRZ
do 30. 11. 2007
SRZ podzimní termín
2. - 3. 9. 2008
Odevzdání rigorózních prací a přihlášek k SRZ
do 2. 6. 2008
 
Poznámky:

1) Vedoucí katedry má právo stanovit datum odevzdání diplomových nebo závěrečných prací vypracovaných na příslušné katedře nejvýše o 1 týden později.

2) Obhajoby diplomových prací se mohou podle rozhodnutí příslušné katedry konat v týdnu před termínem 1.části SZZ. Je-li součástí SZZ písemná (klauzurní) práce, koná se nejpozději tý­den před termínem příslušné ústní SZZ.

 
 
Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
 
V Praze dne 12. 7. 2007
 
 

                                                                                  Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

                                                                                               děkan fakulty
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: