Úřední deska

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

vypisuje

v ý b ě r o v é     ř í z e n í

 

 na obsazení místa

  1. odborného asistenta/ docenta
  2. manažera dalšího vzdělávání učitelů
v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství.

Požadavky:
ad 1.: VŠ vzdělání, vědecká hodnost, 3 roky pedag.praxe, znalost AJ
                     ad 2.: vzdělání SŠ nebo VOŠ, znalost AJ
 
Nástup: 1.9.2007
 

Přihlášky doložené osob.dotazníkem, životopisem, doklady o vzdělání a praxi přijímá ek.zaměstnanecké odd. (4.p., č.dv.425 nebo 437) PedF UK, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1 do 30 dnů od uveřejnění v tisku.          

 
 

Inzerát vyjde v Lidových novinách dne 25.5.2007

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: