Úřední deska

Výsledek výběrového řízení na obsazení místa na katedře hudební výchovy

Výběrová komise ve složení: doc.PaedDr.Radka Wildová, CSc. - předsedkyně, prof.PaedDr.Michal Nedělka, Dr., doc.PaedDr.Hana Váňová, CSc., doc.PhDr.Ivana Ašenbrenerová, Ph.D., Mgr.Petra Bělohlávková, Ph.D., doporučuje k přijetí na místo odborného asistenta uchazeče v tomto pořadí:
  1. Mgr. Ondřej Š e d i v ý
  2. Mgr. Eva V a c h u d o v á
  3. doc. PaedDr. Miloš K o d e j š k a, CSc.
  4. Mgr. Bojana K l j u n i
  5. Mgr. Božena  F e l g r o v á, Ph.D.
Děkan fakulty rozhodl, že z doporučených uchazečů bude přijat doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.

25.6.2007
prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., v.r.
děkan
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: