Úřední deska

Výsledek výběrového řízení na obsazení místa v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství

 
 

Výběrová komise ve složení: doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. - předsedkyně, PhDr. Jana Kohnová, Ph.D., doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc., doc. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc., doporučuje k přijetí na místo manažera dalšího vzdělávání:

1. Bohumiru H o l e č k o v o u
2. Kláru K o r d í k o v o u
3. Bc. Antonína M o r á v k a.

 
 

Děkan fakulty rozhodl v souladu s doporučením výběrové komise, že na místo manažera bude přijata Bohumira Holečková.

 
 
 
2.7.2007
 
                                                                        prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. v.r.
                                                                                      děkan fakulty
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: