Úřední deska

 
Výsledek výběrového řízení
 
 

Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta na katedře školní a sociální pedagogiky


Výběrová komise ve složení: doc.PaedDr.Radka Wildová, CSc. - předsedkyně, doc.PaedDr.Stanislav Bendl, Ph.D., doc.PaedDr.Jaroslava Vašutová, Ph.D., doc.PhDr.Jiří Dvořáček,CSc., PhDr.Jarmila Mojžíšová, Ph.D., doporučuje k přijetí na místo odborné asistentky:

Mgr. Romanu P r o u z o v o u, Ph.D.

 

            Děkan fakulty rozhodl v souladu s doporučením výběrové komise, že bude přijata Mgr.Romana Prouzová, Ph.D.

 
  
28.2.2007                                                      
                                                                         prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
                                                                                       děkan
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: