Úřední deska


OPATŘENÍ DĚKANA Č. 10/2007 Čj. 4001/2007


S účinností od 19. září 2007 pracuje vedení UK v Praze, Pedagogické fakulty v tomto složení:

Děkan fakulty: Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

Proděkani:
Doc. Ing. František Mošna, CSc. – pro rozvoj
Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. – pro zahraniční a vnější vztahy
Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. – pro vědu a výzkum
Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. – pro studijní záležitosti
Doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – pro studijní záležitosti

Tajemnice fakulty: Ing. Jaroslava SkřivanováToto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 19. 9. 2007.


V Praze dne 19. 9. 2007

Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
děkan fakulty
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: