Úřední deska

Opatření děkana č. 12/2007 Čj. 4611/2007

 

ke snížení počtu pracovníků v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství (dále jen Ústavu)

 
 

Na základě návrhu ředitelky Ústavu

 
ruším
 

pracovní místo „asistentky ředitelky“ v Ústavu, a to k 31. 12. 2007.

 
 
Zdůvodnění:
 

      Po vyčlenění dvou pracovišť z původního Ústavu ke konci roku 2005 došlo k celkovému poklesu počtu zaměstnanců Ústavu a funkce asistentky ředitelky (v její původní podobě) se stala nadbytečnou. Navíc vzhledem k zapojení Ústavu do výzkumného záměru (pro příštích 7 let) vyvstala potřeba plnit nové úkoly, které vyžadují pracovníky s vyšší odborností.

 
   

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 
 

V Praze dne  24. 10.  2007

 

                                                              Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

 

                                                                          děkan fakulty

 
 
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: