Úřední deska

Výsledek výběrového řízení

 

Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta v Centru školského managementu

 

Výběrová komise ve složení: doc.PaedDr.Radka Wildová, CSc. - předsedkyně, doc.PhDr.Lenka Slavíková,Ph.D., doc.Ing.František Mošna, CSc., doc.PhDr.Jiří Dvořáček, CSc., doc.PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D., doporučuje k přijetí na místo odborného asistenta

Mgr.Bc. Slavomíra V a ň k a.
 

            Děkan fakulty rozhodl v souladu s doporučením výběrové komise, že bude přijat Mgr.Bc.Slavomír Vaněk.

 
 
17.5.2007
                                                                       prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.v.r.
                                                                                      děkan
 
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: